29 декември, 2010

Обединение на блогове


От днес преместих постовете си от блогаNew Rules Marketing book към този блог. Реших да го направя, защото донякъде темите, по които пиша се застъпват и за Уважаемия читател ще е по-добре да намира всичко "сътворено" :)) от мен на едно място.
Надявам се да почитателите на New Rules Marketing Book блога да открия и в този. Благодаря :)

22 декември, 2010

The Social Organization - The Business Value of Social Software CIO Forum


В 21 слайда Bilal Jaffery разказва за стойността на социалния софтуер за бизнеса.
"Information conversation is probably the oldest mechanism by which opinions on products and brands are developed, expressed, and spread."

"Your open and social organizational culture is your competitive advantage."

20 декември, 2010

2 New Ways To Find Influencers Quickly And Affordably


Един чудесен, бърз и лесен начин да открием "influencers" в определена сфера, област и тема е като потърсим в google... но вече има и специалне инструмент, който се казва PostRank.
Работи на принципа на създаването на профил на инфлуенсърите - връзка към профили в мрежата и блогове/ сайтове, които са създали/пишат. Към всеки профил има Postrank analysis. По този начин се следи влиятелността и четаемостта.
PostRank Iмат и facebook приложение.2 New Ways To Find Influencers Quickly And Affordably

What Happens After the Facebook Like? 20 Tips To Engage Your Audience After the Like


Няколко прости правила за това как да работим с facebook групите, които сме създали:What Happens After the Facebook Like? 20 Tips To Engage Your Audience After the Like | The Customer Collective

11 декември, 2010

Social tools within law firms


Как социалният софтуер за бизнеса помага на адвокатските кантори и хората, които се занимават с право?Steve Perry е консултант и споделя, че първоначално внедряването на социалния софтуер за бизнеса се свързва с много рискове, несигурност във връзка защитата на информация, губенето на време в разучаване на новата технология и пр.... все неща, с които компаниите се борят при всяко нововъведение.

След внедряване на социалния софтуер за бизнеса в адвокатските кантори, основните предимства, от които служителите се възползват са:

Steve споделя трите уроци, коит ое научил при внедряването на социалния софтуер за бизнеса в правния сектор:

* Новите служители навлизат по-бързо в работата, защото имат достъп до информацията, терминологията и добрите практики, с която борави кантората - I established a 'tight loose' approach. There are some things you need to grip tightly like the corporate look and feel/branding along with the high level taxonomy but then leave many areas loose and flexible so people experiment and try things out to see what works for them. You don't always know how it's going to be used and you can be pleasantly surprised with how creative people can be. Very quickly you find that some good practices start to emerge which become the standard way of working


* Преди внедряването на софтуера, ръководителите и компанията консултант трябва да са изградили стратегия и да следват изпълнението на поставените задачи. Ръководствата за употреба и обучението имат съществено значение за успеха. - този урок важи не само за правния сектор


* Очакванията от проекта не трябва да надвишават реално изпълнимите цели


Rolling out social tools within law firms :: Blog :: Headshift

Вътрешни комуникации


Попаднах на интересна статия, която продължава темата от последния ми пост за социалния софтуер за бизнеса и ползите му за маркетинг и ПР отдела.

"...connected to those with the greatest influence and to those who comment about the bits of the business for which you have responsibility. Internal comms managers need to be the super-networkers inside an organisation … the alternative is to become out-of-touch and irrelevant.

Social content is a rich seam of intelligence for the internal comms professional … for example: it offers real-time feedback (no need for any more employee surveys!); provides the seeds for future campaigns and messaging; allows you to see the REAL impact of what you communicate; and makes you accountable for what you communicate … in real time. Why wouldn’t you want to have access to all this …?"


Inside out

10 декември, 2010

5 причини да насърчаваме "collaboration" разговорите в организацията


Разговор=единица знание


В един неформален разговор между колеги, който се провежда в уики или форумите, може да бъде открито много повече знание. Това е така, защото служителите "разговарят" в среда, която предразполага, която не ги застрашава, която предлага нужните инструменти. След това е много по-лесно да се осъществи контакт с експертизата, която се търси.

Управление на знанието=откриване на съдържание под различна форма


Когато търсим отговор на въпрос първото нещо, което правим е да отворим интернет браузъра. Друг начин е да попитаме - ако знаем кого. Решенията за съвместна работа в лицето на социалния софтуер за бизнеса и инструменти като уикита, блогове, файлове-документи са т.нар. начална точка, от която потребителят може да тръгне. С помощта на search той намира отговор на въпросите си, информация под различна форма и знанието.

Разговорът под формата на диалог носи по-голяма стойност


Когато служителите имат на разположение инструменти като блогове, уикита, форуми, корпоративен чат, микроблогинг и пр. разговорът протича под формата на диалог и носи по-голяма стойност за служителите. Това е така защото служителите:
- получават обратна връзка
- комуникират в реално време, онлайн
- в диалога се ражда истината и отговорите на въпроси

Посредством диалог ръководителите ангажират/приобщават служителите към "живота" на компанията. Блоговете са инструментът, който помага това да се случи.Социалната мрежа за бизнеса помага на ръководителите реално да оценят приноса на служителите за развитието на компанията и да дадат обратна връзка за работата им в реално време. Това стимулира, мотивира, насочва.

С какво социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинга?


Всички знаем за социалния софтуер, за неговото използване и приложение извън компанията, а именно:
приложението му като като медия между компанията и клиентите - като средство за двустранна комуникация, получаване на обратна връзка, анализ и пр.
Социалният софтуер обаче може да се използва не само извън компанията, но в самата компания с цел оптимизиране на бизнес процесите, подобряване вътрешната комуникация и съвместната работа, откриване на експертиза и пр. Намира приложение в работата на HR и маркетинг мениджъри, LOB (line of business), CEO.

Социалната мрежа за бизнеса обединява уеб 2.0 услуги като:
- профили
- блогове
- бързи връзки
- общности
- дейности и задачи
- уики
- RSS
- форуми
- тагове
- възможности за оценка и коментар, препоръки
- файлове
- микроблогинг


Ще разгледам случая, в който социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинг отдела в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства:

- оптимизиране на вътрешнофирмените комуникации, вътрешен PR и пр.
- "чуване" коментарите на колегите при прозиводстово на нов продукт/ услуга
- организиране дейностите и задачите, отговорностите и информацията по събития, проекти, кампании и пр.
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- място за обсъждане, събиране и споделяне на идеи;

Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

09 декември, 2010

What's in Social Software for Business for HRs & Marketing?


Бизнес предизвикателствата пред отдел човешки ресурси и маркетинг & ПР, решени с помощта на социалния софтуер за организациятаДокато генералната цел на компанията е свързана с постигането на по-високи резултати и разрастване на бизнеса, предизвикателствата, които стоят пред C-level мениджърите са свързани с оптимизиране на работните процеси и екипната работа, по-бързото взимане на информирани решения и осигуряването на достъп до важна информация "по заявка". Ето най-често срещаните предизвикателства пред маркетинг и HR мениджърите:


CME
- оптимизиране на вътрешните комуникации;
- подобряване на двустранната връзка с клиенти;
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- единна място за обсъждане и събиране на идеи;
- управление на кампании


CHRO:
- нужда от подобряване връзката и комуникацията между поколенията (поколенията Y и X и т.нар. baby boomers);
- социализиране и приобщаване на новопостъпилите;
- улесняване комуникацията и обмяната на информация между т.нар. „peers”;
- управление и съхраняване на знанието;
- управление на талантите. Оценка степента на ангажираност към компанията, приноса, навиците за споделяне и помагане на колеги и пр.


"78% от HR мениджърите считат, че компаниите им не сe грижат за ефективната съвместна работа между служителите и изграждане на бизнес социална мрежа в организацията. Само 19% от респондентите от време на време използват решения за съвместна работа, за да открият нужната експертиза."Отговорите :

Търсене и откриване на знание и експертиза - HR
Служителите са първия по ценност капитал в една организация. Те са тези, които носят втория по ценност капитал - знанието. За да съумее правилно да управлява персонала, да извлече и съхрани знанието, компанията има нужда от подходящите инструменти. Те трябва да бъдат както лесни за работа, така и достатъчно модерни за времето си, за да допаднат и на по-старото, и на младото технологично настроено поколения. Уеб 2.0 услугите, които правят възможно това да се случи са профили, тагове, общности по интереси, търсене, блогове, файлове.
Социалната мрежа за организацията изгражда т.нар. визитка на служителя. Тя включва данни от контактите на персонала до интересите и видовете създадено съдържание. Мрежата от контакти позволява бързо откриване на търсената експертиза посредством зададени ключови думи. Информационната преграда между служители, екипи, географски разпръснати офиси се заличава, тъй като мрежата и разнообразието от комуникационни канали създават предпоставка за достъп до споделеното знание, повторното му използване и получаване на бърза обратна връзка. Блоговете, бързите връзки, общностите, статусите позволяват на HR мениджърите да следят развитието на служителите, степента им на ангажираност, приноса, навиците за споделяне.

Вътрешни комуникации - marketing, PR, ръководство
Факт е че в днешни дни и служители и мениджъри са претрупани с информация. В повечето случаи прегледът и сортирането на важната информация отнема много време, което води до намаляване производителността и ефективността на работа.
Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

Create a Social Media Optimized Email Signature


С помощта на WiseStamp можем да правим social имейл подписи, които водят към профилите ни в социалните медии и последните блог постове.

Create a Social Media Optimized Email Signature

Social Software for Business within Banking


Презентацията, която днес изнесохме с Филип и Миро пред част от банките на българския пазар07 декември, 2010

Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project


Полезна статия за тези, които мислят да внедрят социален софтуер за бизнеса в компанията. Статията разяснява 5-те вида служители, които е желателно да имате, за да бъде проектът успешен. Това са:
1. Social Software guru, който познава социалния софтуер като цяло, познава и компанията... в крайна сметка той най-добре ще може да каже как социалният софтуер за бизнеса ще се "смеси" с установените бизнес процеси в организацията.

2. Installer and Configure guru - внедряването на социален софтуер за бизнеса няма как да мине без системния администратор:)

3. Champion - шампионът е човекът, който разпространява идеята за социалния софтуер за бизнеса в организацията. Той говори за нея, убеждава колегите си и намира хората, които ще дадат живот на новия софтуер, ще намерят най-доброто му приложение.

4. SMEs - subject matter expert. Това е човекът, който управлява общността

5. Hubs - главните действащи лица. ... бързо влизат в контакт с хората, разбират кой какво знае, какво ще стане ако... и т.н. Това са хората, за които се сещаме, когато закъсаме и имаме нужда от помощ.Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project | Portal Solutions Blog

03 ноември, 2010

50 идейни Social Media кампании
Попаднах на един файл, който събира на едно място 50 идейни social media кампании. Автор е компания за ПР и social media - SimplyZesty.
Оказа се доста интерсно - поне за мен. Ето някои примери:

Burger King:
- Кампанията : In January 2009 Burger King created a Facebook application that rewarded people for deleting friends on Facebook. All you had to do was delete 10 friends to receive a free coupon for a Whopper Burger. Every time you deleted a friend it also sent a notification to their wall, informing they’d been sacrificed for a free Whopper. Sadly the application is no longer available on Facebook, as the developers were asked to change this key feature so Burger King decided to pull it altogether.
- Резултатите : A total of 233,906 Facebook friends were deleted, resulting in more than 23,000 Whopper coupons issued .
It turned social networking completely on its head, encouraging people to do the very opposite of what we typically use social media for. It also tested the strength of these online friendships and just how high people valued them the price of a burger, apparently.

Burberry:
Others include the high fashion trench coat manufacturer, Burberry, called for photos of people wearing their trench coats in fashion capitals around the world and explain the story about their coat. It generated 7.5 million page views in 1 year.

Bing:
Bing sponsored an ad in Farmville where players received Farmville dollars for joining Bing's Facebook page. 31 million viewers.

и оше много други... :)

29 октомври, 2010

Planting Ideas!


Вгледай се :) и виж това, което подсъзнанието ти вижда:)

Worker models за Enterprise 2.0
С развитието на технологиите се променя и начина на работа на служителите. От AIIM дават стъпките през, които е минал служителя (съответно начина на работа и използваната техология), за да достигне до Enterprise 2.0.

Enteprise 1.0:
- Islands of Me: В работата характерни са - протекционализмът, изолацията, йерархичното управление. Технологията - отделни неинтегрирани приложения, ръчна интеграция, несподелени "библиотеки".

- One-way Me: Начин на работа - еднопосочно (почти насилствено) споделяне, затворени общества, в които ако искаш да членуваш, трябва да спечелиш доверието, дирижирани екипи.технологията - отделни работни процеси, полусподелени "библиотеки", communication-насочени канали.

- Team Me: Начин на работа - споделени "библиотеки", екипите започват да играят важна роля, служителите започват да търсят знание, cross-team съвместна работа, вътрешен канибализъм, изключително насочени навътре, зачитат се най-добрите практики. Технология - формиране на интранет и екстранет, работа в екип, интегрирани работни модели.

Enterprise 1.5
- Proactive Me: Начин на работа - push-pull (искане и даване), модулно споделяне на информация, полуавтоматизирана работа в екип. Технологията - уеб персонализация, портали и dash-бордове, B2B пазари.

- Two-way Me: Начин на работа - проактивно създаване на Общности, ръководството има интерес да управлява знанието, strategic collaboration, полупрозрачност. технологията - SOA, social networking, таксономия, open source.

- Island of Me: Начин на работа - социално отворени, формиране на виртуални екипи, фокус върху B2C. технологията - SOA, модулни приложения с възможност за настройка, съвместна разработка на съдържание, използване на социален софтуер.

Enterprise 2.0
- Extended Me: Начин на работа - прозрачност, възможност за настройка, активно участие (съпрочастност) в работата, винаги на линия. технологията - интеграция, модулно програмиране, внедряване на социален софтуер.

Моделите на работа в Enterprise 2.0


Вече има и куросове, които да ни обучават на Enterprise 2.0! (не мога да повярвам, но сигурно има смисъл), а именно как да работим с уикита, блогове, mashups, социални мрежи, feeds, collaboration и пр. И какви са worker models в Enterprise 2.0?:)
Освен това накрая на курса получаваме:
- List of applicable standards and guidelines
- List of recommended reading (e.g., Wikinomics, Everything is Miscellaneous, Net Work)
- List of Enterprise 2.0 solutions providers
- List of blogs, wikis, feeds relating to Enterprise 2.0
- List of court cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- List of business cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- Glossary of Enterprise 2.0 terms and acronyms


AIIM Enterprise 2.0 Practitioner Online Course

26 октомври, 2010

Collaborative Thinking: Expertise Location: Not Just A Tooling IssueМного поучителна статия за Откриването на експертиза в организацията - Кой кой е в прганизацията? и как социалният софтуер за бизнеса помага в органиизрането, управлението и съхраняването на Знанието.

Много подходящ в случая се оказва цитатът:

"We have probably all found ourselves in a situation where we knew there was somebody in the organization that could help us with a problem but we had no idea of how to find them. Over the past few years, as organizations deploy social tools, expertise location has become one of the more common solutions associated with "Enterprise 2.0". "


Collaborative Thinking: Expertise Location: Not Just A Tooling Issue

Gartner Identifies Top Ten Strategic Technologies In 2011 - Smart Office


Сред 10-те топ техологии определени от Gartner за 2011 са:
- cloud computing
- social communication & Collaboration
- Video
- Social Analytics

Gartner Identifies Top Ten Strategic Technologies In 2011 - Smart Office

15 октомври, 2010

Burton report за проблемите около social networking adoption в компаниятаИнтересен доклад на тема social networking adoption в компанията са публикуали от Burton Group. (макар и от миналата година, е доста актуален именно за България)
Темата може да се обобщи така: Внедряването на SN в организацията е доста примамливо решение, но преди да се стигне до това пред компаниите възникват доста въпроси. Въпроси, които в по-голямата си част засягат организационната култура и културата като цяло в организацията (проблеми като: business case, metrics, policies and controls, roles and responsibilities, employee participation models, and cultural dynamics), а не технически въпроси.

Ето какво казва Mike Gotta: "...the challenge rests in addressing cultural barriers. Some workers, particularly Baby Boomers, might not feel the same predisposition to the technologies in the enterprise"


Защо възникват тези проблеми?... защо компаниите се колебаят при използването на Social Networking-а? Част от отговорите на тези въпроси се крие в това, че тези компании нямат достатъчна информация за това каква е целта на Social Networking за организацията. Е, определено целта не е същата като тази на Facebook .:) но тези, които взимат решение или хората, които ще трябва да я ползват познават публичните социални мрежи и не желаят да излагат както личната, така и корпоративната информация на риск.

Друга част от служителите в организацията пък не знаят и не познават как точно тази технология ще им реши проблемите и не могат да измерят в цифри "печалбата" от използването на Social Networking. Например, CFO, който иска перфектия ROI... не може да измери възвръщаемостта на SN... Той не може точно да измери стойността на уиджетите, например. За подробности виж статията: Как да измерим стойността на социалната мрежа за бизнеса?

Доброто възприемане на Social Networking в компанията зависи от това да се открият правилните хора, които са иноваторите ... Но дори и да се открият и да започнат да използват социалната мрежа, не е гаранция, че останалите служители ще ги последват... - "Петте стъпки в усвояването на Social Software for Business."


Корпоративната култура!!! Social Networking позвoлява решенията да се взимат колективно, а ако компанията е свикнала да взима решения по отдели... т.е. по нива... в този случай внедряването на Social Networking става мисия невъзможна.

14 октомври, 2010

Amazon.com: The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future (9780807061930): S. Craig Watkins: Books


В подкрепа на работодотелите и мениджърите, които ще наемат млад персонал в организацията си... - какво е новото поколение и как работи :)
Amazon.com: The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future (9780807061930): S. Craig Watkins: Books

Business is Ready for Social Software! The #6 reasons why?


Все повече започва да се шуми около социалния софтуер... Да, Facebook е hype-ът, LinkedIn, XING са бизнес социалните мрежи, а Yammer, Mahara, Elgg, Social ABC - безплатни :) социални networking решения за бизнеса. Разбира се, за компаниите, които държат на себе си - защита на данни, on-premise инсталация, допълнителна настрока и пр., съществуват и платени такива в лицето на Jive, Lotus Connections, Telligent, Socialtext...


Но нека разгледаме причината, поради която бизнеса все повече започва да се нуждае от social software for business:

1. Промяната в начина на работа - глобални компании, компании със сложна дистрибутивна структура, сливания между компании, коет опоражда нуждата от съвместна работа.

2. Всяка компания иска да се развива, расте и предлага нови продукти и услуги. От къде обаче идват идеите за развитие и нови продукти? - от служителите, бизнес партньорите, клиентите..., а за да "дадат" идеиите си те трябва да са свързани и да са осигурени съответните инструменти за комуникация, връзка, споделяне и пр.

3. По-умен начин за съвместна работа. E-mail vs Wiki Collaboration.

4. Промяна в начина на работа при поколенията. Новото поколение иска да е винаги онлайн, работи в екип, споделя...

5. Знанието къде е? 80% от знанието се намира в главите на служителите. Заминат ли си те, заминава и знанието от организацията. (според изследване на Forrester)

6. Необходимост от достъп до информация независимо от времето и мястото.Inspiration from: Social Networking in Enterprise by Manfred Stander

13 октомври, 2010

Какво остана с мен след тренинга "Content for web"?


Няма да преразказвам презентациите от тренинга "Content for web", организиран от Лукрат, защото всеки може да разгледа презентациите. Ще изброя това, което считам за важно:


Каладън "За контекста и силата на медията"

1. Релевантност - много се споменаваше тази дума на тренинга.:) Когато пишем текст трябва да се съобразяваме с това:
- Къде пишем (да адаптираме изразните си средства и използваните средства като линкове, описания, заглавия ...)
- За кого пишем (да адаптираме използваните средства)
- Средата, в която пишем - списание, вестник, онлайн, уеб сайт, блог,... и пр.
заглавие, подзаглавие, описание (description - по-късно ще разясним от лекцията на Оги) текст да са подчинени на една тема.
- Как представяме нещото, което пишем/изнасяме като лекция/...

2. Когато започнем да пишем нещо - първо да помислим за целта - Какво искаме да постигнем.
- да изградим примерна структура, теза, абзаци с основна мисъл, точки - т.е. къде какво ще кажем.
- текстът да е подкрепен с картинки
- да описваме ползите от услугите, продуктите за клиента, за да може той да разбере по-лесно.

- в текста да вмъкваме забавни неща + самоирония...
- хората вярват на хора - да пишем от собствения си опит.

3. Прости текст, прости изречения, без чуждици и специфични термини.

4. Колкото повече пишем, толкова повече пъти ще излизаме в търсачките.

5. Къс vs дълъг текст.
Kaladan - Една статия можем да я разделим на части, за да излизаме повече в търсачките. Оги - когато една статия е по-дълга, тя повече се харесва на google... :)

6. За да впечатлим - да използваме статистически данни, големи цифри, да разкажем нещо от "кухнята". Можем да разкажем как сме се справили с някой проект, как правим продуктите, как сме направили някой сайт, какви стратегии сме използвали, какви кодове сме използвали и пр.

7. Каладън наблегна на това, когато искаме да използваме картинки към някоя реклама, представяне и пр. да правим/снимаме сами... снимките отразяват същността ни.

8. Заглавията и подзаглавията трябва така да бъдат написани, че да не ги изгубим след 5 сек

9. Добре е не само да хвалим, а и да се изказват както +, така и - черти на продуктите. (да си обективен)Оги - Съдържание за Уеб

Това, което вие пишете за себе си - най-вече (on-page optimization & keywords) и какво другите пишат за вас.

Стъпки за оптимизиране на сайт:

1. Ключови думи. Избор на ключови думи и оптимизиране на страници от сайта за всяка една...До 3 думи в кратък текст, до 6 думи в дълъг текст.
2. Title tag - до 65 символа, сепаратор | името на фирмата, в началото ключова дума.
3. Description meta tag - описание до 150 символа + в началото кл дума. Да е уникално.
4. Писане на текст - да се споменават кл. думи (но не много често) + синоними. Включване на кл дума в края на текста.
5. Alt. текстове. на картинки, файлове, видео и пр.
6. Заглавие до 5 думи + кл дума в началото
7. Подзаглавие.(H1, H2=snippet) + кл дума в началото. Важно е, защото тук потреителите взимат решение дали да продължат да четат.
8. Sniipet-а се формира от H2 или друга част от текста, който google "реши", че става за тази цел.
9. Описание - преди самия текст - обобщение на целия в рамките на до три изречения (600 символа) с ключови думи.

Други:
1. Anchor text-а да съдържа ключовите думи, към които води. Да не се изпозлва "кликни тук", научи повече" и пр.
2. при дълъг текст да се позлват вътрешни котви/линкове.
3. Да се пише от 1 л. ед.ч.


Задължително:

им, адрес, телефона на компанията. Телефон може да се включи в description-а, за да се улесни потребителя.

Google по-лесноиндексира телефононен номер изписан 3-3-4. Хубаво е телефона да се вижда в хедъра, футъра (там може да сложим настандартното изписване 3-3-4)

Полезни материали и инструменти:
- Google Seo report -
- Google SEO Starter Guide
- Google analytics
- Google Adwords
- Google Webmasters
- Google Search-based Keyword tool
- Google Insights for SearchГ. Варзавонциев - Ползваемост на уеб съдържанието

- Създаваме съдържание за т.нар. marketing persona - за всеки трябва да имаме подход!
- Когато хората търсят гледат:
* лого
* заглавия
* картинки
* менюта
* линкове
* списъци
- Хората не четат цяла статия. Търсят различното в нея.
- Обърната пирамида - начин на излагане на информация в уеб страницата.
- Да не се пишат т.нар. Happy Talk - ... Колко сме готини, щастливи и пр. Текстът трябва да носи смисъл, да носи - стойност на потребителя. (пример - http://www.berkovitsa.com/)
- Първото изречение от всеки абзац да обобщава смисъла на абзаца.
- Bold-нати думи да се използват до максимум 3 пъти в текста.
- Да се изпозлват кратки и ясни думи, които ще се разберат от по-голямата част от публиката.
- Да не се използват прилагателни, които не носят смисъл и са общи определения.
- Заглавията трябва да имат смисъл и самостоятелно - извадени от контекста.
- Празново простарнство спомага прегледа на информация и свързва съдържанията.

Google Website Optimizer

12 октомври, 2010

Петте стъпки в усвояването на Social Software for Business
Всяка компания (дори и Вашата) внедрява софтуерни решения, с помощта на които изпълнява ежедневните си бизнес дейности. Но до колко успешно и пълноценно ще се работи с новия софтуерен продукт зависи от начина, по който той се възприема, усвоява и използва от служителите в организацията.

Голяма част от новите проекти не успяват именно, защото потребителите не са видяли т. нар. "What's in it for me?" и не са "прегърнали" идеята за новия начин на работа. Самият процес на усвояване започва, когато служителите сами видят, че новото решение им носи нетна стойност. Важно е потребителят да не изпиттва недоволство, когато използва софтуера и да е щастлив, че вече няма да работи по стария начин.

Социалният софтуер за бизнеса е съвременен начин, по който служителите комуникират, споделят информация и знание и работят в екип. Именно, защото е нов начин, по който потребителите разменят и взимат това, което има трябва от бизнес информацията, е важно да знаем кои са стъпките при усвояването му:1. Намерете болките в организацията и ги излекувайте.
Социалният софтуер за бизнеса решава голяма част от ежедневните злободневни проблеми. Обобщено последните могат да бъдат обединени в три групи:

Имейл. В голяма част от организациите имейлът е единственото средство за комуникация. Той служи за изпращане на официални и неофициални съобщения, изпращане на файлове и съдържание, съвместна работа по проекти, редактиране на съдържание и пр. В един момент се оказва, че служителите по цял ден препращат имейли помежду си, а информацията и съдържанието, което създават и обменят, остава достъпно само за един потребител.
Допитайте се до колегите си, дори запитайте самите себе си - Ефективно ли изпозлвам имейла и как мога да избегна тежката имейл комуникация?

Знание. Успявате ли ефективно да използвате знанието, което се генерира в организацията? Знаете ли кой колега може да Ви помогне в казуса, който решавате в момента? Знаете ли кой колега (във вашия отдел или отдела в другия офис) има познания по програмата, с която се мъчите вече час? Дори може да не подозориме, че служител от другия екип вече се е сблъсквал с проблема, който стои на дневен ред и може да ни помогне.
Запитайте се - Имаме ли единно място, където можем да споделяме идеите си, да обсъждаме повдигнати въпроси, да търсим или питаме за информация?

Според изследване на IBM само 13% от служителите на една компания могат да намерят колега, който притежава точно определени познания, а всеки служител сред на ден губи по 2 часа в търсене на информацията, която му трябва.

Статус, задачи и дейности. Ефективно ли управляваме собственото си време и това на колегите? Запитвали ли сте се - знаят ли колегите ми по какво работя в момента, какво съм свършил, в какви проекти съм включен? Когато ние самите управляваме проект, колегите ни знаят ли сроковете, точните си задачи, знаят ли стауса на проекта, имат ли достъп до най-актуалната информация и документи и пр.?

Подробно разгледайте и разсъждавайте върху споменатите групи проблеми и се съсредоточете върху решаването на този, който оказва най-голямо влияние върху ефективността на работата.2. Намерете хората.

Дали усвояването на новата Social Software платформа за бизнеса в организацията е успешно зависи от хората, които първоначално са включени в проекта. Намерете тези служители, които са ентусиазирани и искат да допринесат за успеха на компанията, да я направят отворена и ефективна. Такива хора са:
- Служители, които лесно се интегрират и комуникират с останалите от компанията;
- Служители, които имат уважението на останалите от компанията;
- Служители, които се интересуват от новите технологии.

Важно е да намерите и лидер на проекта, който да следи за изпълнението на етапите и ръководи "екипа".

Ако стимулирате и възнаградите най-активните и добрите от ангажираните по усвояването на социалния софтуер за бизнеса, ще ги мотивирате още повече и резултатите ще бъдат още по-добри.


3. Създайте съдържание, от което да се извлече знание.

Служителите няма да могат да видят плюсовете на социалния софтуер за бизнеса ако в него няма съдържание. В тази връзка ангажираните в проекта трябва да представят решението пред компанията, след което да помогнат в създаването на следните видове съдържания:
- Изграждане на пълен профил на служителя - от името до опит и интереси;
- Тагване на собствения профил, както и на тези на колегите. Нека всеки служител тагне поне 5 свои колеги;
- Добавяне на полезни линкове, истории, новини;
- Публикуване на статус за деня;
- Създаване на общности от интереси, които да обединят потребителите. В тези Общности стартирайте дискусии, обсъждайте теми;
- Публикуване на стандартна корпоративна документация - доклади, инструкции, заповеди, процедури и пр.;
- Създаване на корпоративна общност, до която да имат достъп всички потребители и в която под различна форма ще се публикува и споделя съдържание.

Тук стимулите за най-активен участник също ще мотивират и ще извлекат най-творческото от ангажираните.


4. Използвайте съдържанието

След като създадете съдъжание - използвайте го! Коментарите, тагването, оценяването, препоръчването на всяко едно по вид съдържание е ценно за всички служители. Така най-доброто и полезно съдържание ще стигне да тези, които имат нужда от него. Таговете ще помогнат много в търсенето на информация и експертиза.
Ако използваният Social Software за бизнеса го позволява, интегрирайте социалния софтуер с наличната корпоративна комуникационна платформа.


5.Обучение и правила на работа.

Важно е лидерите в проекта за вдъхнат ентусиазъм в останалите посредством вътрешнофирмено обучение, раздаване на инструкции за ползване. Ако компанията има правила на работа, е желателно да се напише наръчник с правила за работа със социалната платформа за бизнеса.
Inspiration from:


http://gigaom.com/collaboration
http://www.gartner.com
http://mashable.com

06 октомври, 2010

From traditional web to web 2.0


Прави впечатление, че представения Web 2.0 тук има черти на Web 3.0 или т.нар. Semantic Web.

Social Software for Business implimented in BASF


Ето какво са постигнали BASF с внедряването на Social Software for Business:

Our Online Network connect.BASF
View more presentations from BASF.

Как компаниите се възползват от Web 2.0?
McKinsey Global са направили изследване измежду 1700 executives на тема Web 2.0. Основният въпрос, отправен към респондените бил": Каква е стойността на Web 2.0 приложенията за компанията? Разглеждат се три сценария - приложение на Web 2.0 в организацията, приложение извън организацията за връзка с клиенти и приложение извън организацията за връзка с доставчици, партньори и експерти.

Резултати от изследването при използване на Web 2.0 в организацията:

Какви резултати е показало изследването във връзка използванеотна Web 2.0 в организацията?
1. По-бърз достъп и споделяне на знание.
2. Съкращаване на разходите за комуникация.
3. По-бърз достъп до експерти в организацията.
4. Съкращаване на разходите за транспорт.


Кои са най-често използваните Web 2.0 инструменти вътре в организацията?
1. Video sharing.
2. Блогове.
3. Social netwroking - свързване между хората.
4. Уикита - създаване, редактиране и управление на съдържание.
5. Podcasts.
6. Оценка на публикациите.
7. Тагване.
8. Възможности за комуникация peer-to-peer.
9. Microblogging.
10. Използване на композитни приложения - mashups.


В кои сфери на бизнеса приложението на Web 2.0 решенията работят най-много за работата в компанията?
1. Високотехнлогични и телеком - 75%
2. Бизнес, адвокатски, професионални услуги - 62%
3. Производство - 52%
4. Финансов сектор - 51%До каква степен Web 2.0 приложенията се изпозлват в организацията?

1. Използвам 3 или повече Web 2.0 приложения - 72%
2. Повече от 31% от служителите използват поне 1 Web 2.0 приложение


Как компаниите се справят с усвояването на Web 2.0 услугите в организацията?
1. 75% интегрират Web 2.0 услугите в изпълнението на ежедневните задачи на служителите.
2. 59% от лидерите заемат ключова роля в усвояването на Web 2.0.

30 септември, 2010

За какво да използваме и неизползваме Social Software for Business?
Социалният софтуер за бизнеса би донесъл стойност за организацията само ако служителите знаят как да го използват. от една страна това включва целите, които си е поставила организацията преди да внедри социалният софтуер за бизнеса, а от друга участието на самите служители в ежедневния социален живот на компанията.

В голямата си част компаниите създават правилник за ползване на социалния софтуер за бизнеса, в който са включени точките какво мога и какво не мога да поравя в социалната мрежа за бизнеса. Очевидно е, че не мога да се "дъжа" и пиша както "правя" във Facebook, например.

Какво мога да правя?
- да разказвам какво правя, с какво се занимавам, какво съм свършил, в кой проект участвам, на кой семинар съм в момента и пр. По този начин колегите все повече научават за нас, знаят с какво можем да им помогнем и лесно ни откриват. освен това така изграждаме личния си бранд.
- Когато попадна на нещо стойностно, да коментирам, да оценям, да споделям, да препращам с помощта на линк ипр. Така ценното съдържание, ще "отиде" при този, който има нужда от него.
- Да питаме и задаваме въпроси. да позволим колегите да ни помогнат в нещо, което не знаем.
- Да говорим за нещата, които се случват в компанията. Това включва - дискусии за партита, ваканиции, събития, кампании, важни моменти от живота на компанията и пр.
- Да създадем място за хумор, където в свободното си време дасе посмеем. Работата винаги върви по-добре, когато се върши с усмивка.


Какво да не правим?
- Да не сплетничим, клюкарстваме...
- Да не се хвалим
- Да не даваме необмислени коментари и такива, които не можем да подкрепим с доказателство

29 септември, 2010

E-mail marketing | Quirk e-Marketing
Тъй като се записах за изпита на Quirk e-marketing, преговаряйки, ще споделям какво е важно за мен глава по глава.

E-mail Marketing.

В практиката си не съм правила имейл кампании. Не съм позитивно настроена към тях, въпрреки че, четейки тази глава оставам с убеждение, че ако е направена както трябва кампанията, би имала успех.

Ето извадката:

Определения:
Hard bounce - The failed delivery of email communication due to an undeviating reason like a nonexistent address.
Soft bounce - The failed delivery of an email due to a deviating reason like an overloaded mail box or a server failure.
House list - An email database that a company generates itself without purchasing or renting names.
Opt-in - Give permission for emails to be sent to you.
Opt-out - Also known as unsubscribe - The act of removing oneself from a list or lists so that specified information is no longer received via email.


Двата вида търговки имейла биват:
Promotional emails: these are more direct and are geared at enticing the user to take an immediate action.
Retention based emails: also referred to as newsletters, these may include promotional messages but should be focused on providing information of value to the user, geared at building a long term relationship with the user.


"Promotional emails" обикновено предизвикват мигновена реакция:
- Users make a purchase
- Users download a whitepaper
- Users request further information


"Newsletters" се използват за постигането на дългосрочни цели, където key performance indicators са:
- Open rate
- Click-through rate
- Number of emails forwarded
- ROI


Събирането на т.нар. white листа, най-често става с помощта на sign-up форми. Важно за тях е:
- Put the sign-up form where it can be seen – above the fold and on every page.
- State your anti-spam stance explicitly, and be clear about how you value subscribers’ privacy.
- Use a clear call to action.
- Tell subscribers what they will get, and how often they will get it. Include a benefit statement.
- Ensure the email address is correct by checking the syntax.
- Test to see what works best!
- Every interaction can be used to ask permission to send emails.
- Offer something valuable for free, and ask if they would sign up to your newsletter at the same time (e.g. white paper, gift voucher, music track).
- Add a subscribe box to the checkout process of your retail site.
- Use interactions at trade shows to ask for email addresses.


Важно: Avoid being marked as spam by staying away from words like “free”, “buy now” and “discount”.


Полезни инструменти:
- Emails can be tested for platform compatibility at www.sitevista.com/email.asp.
- An email’s spam score can be checked at spamassassin.apache.org.


Имейл кампанията трябва да е съгласувана с останалите елементи от кампанията: There should never be a disparity between the content, tone or design of an email when compared to the rest of a company’s offerings. In-store promotions can be reinforced and promoted to an email database, or web site information can be summarized for email.
Custom landing pages, as required, should be created for any promotions being communicated in an email communication.


Как д постигнем висока имейл репутация:
- ISPs offer various sender’s authentication standards such as Sender ID, SPF, and DomainKeys. Use these.
- Out with the old, in with the new – keep your database clean.
- Remove hard bounces after 3 deliveries (ISPs don’t like e-mail broadcasters who have a high bounce rate).
- Remember that a huge but inaccurate and outdated database is far less use to an email marketer than a tightly-maintained, smaller database. Strive to boost your database, but don’t forget to clean behind you as you go.
- Ensure email broadcast rates are not too high.
- Respond to complaints and unsubscribe requests – if someone requests to be unsubscribed, do so.
- Educate users about white lists.


E-marketing Pros:
- Permission based email marketing can give the highest return on investment of any marketing activities. Technology allows mass customization, allowing personalization across a large list of subscribers.
- When used to foster relationships with a customer base, email marketing can go a long way to increasing the lifetime value of that customer.
- Email marketing is highly measurable, and databases are highly segmentable

28 септември, 2010

Знаем ли как ефективно да работим с имейл?
Електронната поща, позната като имейл е инструментът, който от години насам променя начина на комуникация. От 1965, когато възниква, имейлът служи за обмяна на кратки официални и неофициални съобщения. С развитието на технологиите неговата употреба все повече се задълбочава и нараства. Имейлът започва да се използва не само като средство за изпращане на е-писма, а и за изпращане (споделяне) на цели документи, изпращане на кратки съобщения, препращане на информация и документи и други. В резултат на това пощенската кутия се превръща в място, където трудно откриваме информация, препълва се, налага се да я архивираме, а от тук работата се затруднява още повече. Можем ли да избегнем това? И можем ли да работим по-ефективно, като избягваме имейла като основно комуникационно средство?

Съществуват различни начини с помощта, на които можем да оптимизираме работата си с имейла, следствие на което да започнем да го използваме по предназначение. Единият от тях е, в максимална степен, да се възползваме от предимствата и възможностите на другите налични инструменти за съвместна работа. Разбира се, интеграцията между споменатите е задължителна, за да се постигне желания положителен резултат.

Първите три базови стъпки, към по-ефективна работа с имейла са насочени главно към това какъв тип информация изпращаме.

Имейлът като кратко съобщение. Имейлът е кратко официално съобщение, което изпращаме до един или повече хора. В голяма част от случаите имейлът носи стойност, т.е. носи някаква важна информация, която може да послужи като доказателство за свършена работа. В случаите, когато изпращаме кратки неофициални съобщения, на които искаме да получим отговор на момента, можем да използваме алтернативни начини на комуникация: напр. корпоративния чат. Последният дори ще ни „покаже” къде се намира колегата, дали е зает, дали може да отговори на момента. Дори към чат сесията, можем да добавим друг колега, чието мнение е важно. По този начин избягаме изпращането на ненужни имейли, а пощата е по-подредена.

Имейлът като инструмент за изпращане на прикачени файлове. В голяма част от случаите, в които изпращаме имейл, се налага да се изпращат/ препращат тежки прикачени файлове, които ненужно пълнят пощенската кутия. Как можем да избегнем това? Съществуват софтуерни решения за организиране и споделяне на ежедневна бизнес информация, които посредством конектори с корпоративния имейл, помагат за бързото и лесно управление на документи. Посредством линк всеки един от колегите има достъп до нужния документ. Последният може да бъде прегледан, редактиран или свален на собствения компютър без цялата тази информация да минава през пощенската кутия.

Имейлът като инструмент за проверка на текст. Когато работим в екип, се налага многократно да редактираме текст. В тези случаи препращането на последната версия към целия екип, освен, че внася смут, води до неяснота кой какво точно е редактирал и кога. Съвременните начини за редактиране и споделяне на съдържание познати като Уики (Wiki) дават нужната свобода и удобство за работа върху един документ от много хора. Уикитата са инструментите, които пазят историята на документа, „показват” актуалната версия и осигуряват достъп до съдържанието независимо от времето и мястото.

Тези и още много други случаи в работата си с имейл пощенската кутия можем да оптимизираме. Веднъж изпробвани, те неминуемо ще допринесат за по-ефективната работа в екипа, а от там на цялата организация. Първата крачка обаче към този път трябва да направи служителят. Той е този, който трябва да положи нужните усилия, да пречупи мисленето си и да избере най-краткия път към по-ефективната съвместна работа.


Из Lotus Review, бр. 5

27 септември, 2010

Is your Company Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity


10-те критерия обхващат не само използването на social collaboration решенията, но и интегрирането на портално решение, което да обхваща всеки аспект от бизнеса.
How to tell if your Company is Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity « Web Strategy by Jeremiah Owyang | Social Media, Web Marketing:

Collaboration in the Enterprise Report


E2.0Pros изследване за изполването на Social Collaboration инструментите:
Optimized-E20PROS-Collaboration-in-the-Enterprise-Report-June-July-2010.pdf (application/pdf Object)

В доклада можем да намерим доста любопитни факти. Ето някои от тях:
- Най-често използвани social collaboration technologies - shared calendars, shared documents, project management, blogs, wikis...
- Най-често използваните "неофициални" social collaboration инструменти в организацията - Micro-blogging, social networks, rss feeds, video conference, blogs...
- Топ причини за внедряване на social collaboration technology - increased productivity, increased ability to find people, increased cost savings, less travel expenses...

14 септември, 2010

Gartner за Social Computing & CIO на 24.09.2010
След като откриха офиса си в БГ, Gartner BG ще направят първото си C-level събитие на 24 септември 2010. Темата е Social Computing, а ето и по-конкретно лекциите:

"This event is part of Gartner`s strategic orientation to help IT and business executives use technology to build, guide and grow their enterprises. It is thanks to our many satisfied customers and prospects that we can continue to grow and expand.

The introduction of social computing applications and technologies challenges traditional IT management and technical models. This CIO event will concentrate on emerging proven practices for introducing and managing social computing in and outside of the enterprise."

"Session 1: Delivering Enterprise Value from Social Computing

The value of social computing lies not in its technology but in its support of the interactions that occur in social systems. Leading CIOs have concentrated their social computing efforts on human interactions, and are driving enterprise value by exploiting four styles of social systems. This focus on human behavior represents unfamiliar and challenging territory for most CIOs and IT executives.

Key Issues:
· What are the concepts, challenges and opportunities surrounding social computing in the enterprise?
· Which factors, outcomes and benefits distinguish the four styles of social systems?
· What are the key roles and responsibilities of CIOs and IT leaders in enabling and enriching social computing and social systems?


Session 2: Developing A Roadmap for Social Computing

Our workshop will introduce Gartner’s toolkit for assessing the current state, opportunities and decisions needed to define your social computing objectives and plans. This is an interactive workshop where we will discuss the details of Gartner’s tools, invite you and other participants to share your experiences with social computing, and practice using our tools. Our learning goal is for you to be able to take these tools back to your organization and use them with your IT team and business leaders to develop a social computing roadmap.

Key Issues:
· Assess where to start or proceed with social computing in your organization.
· Assess the styles of social systems in place or required by your organization.
· Assess your capabilities and effectiveness in social computing; determine who else must be involved to succeed."

Според мен първата лекция за Real Value на social software ще е доста полезна за тези, които все още не могат да оценят "стойността" на social software for business. Разбира се и всички, които не знаят какво ще получат от social computing.

Събитието е специално предназначено за C-level, участието е с покани. Радвайте се ако сте сред тях! :)

10 септември, 2010

Do u know what Knowledge is?


Две филмчета, които разказват какво е това Знание и къде можем да го открием? :)30 юли, 2010

Collaboration Challenge


Ето трите най-често срещани предизвикателства пред успешната съвместна работа.

E2.0 Pros - "Reasons You May Find Collaboration Challenging" | E2.0 Pros

29 юли, 2010

Introducing the Awareness Social Marketing Hub


Awareness организира разпръснатата social marketing работа.

Що е то социален CRM софтуер за бизнеса?В ежедневието ни постоянно навлизат нови начини за работа, нови технологии.
В началото това е бил имейлът. Възприеман като нетипично средство за комуникация, в последствие, се оказва, че голяма част от компаниите го възприемат и използват.
Следва времето на CRM, ERM решенията. Някои компании и до момента все още се борят с внедряването на подобни.

От скоро, с навлизането на уеб 2.0 услуги като блогове, уикита, дискусионни форуми, тагване и пр., възникнаха социалните мрежи за бизнеса. Последните се разделят на социални мрежи за самата организация (нещо подобно на интранет или Social Software in Workforce) и мрежи извън организацията (екстранет или External Social Software), които служат за постоянна връзка с клиенти, партньори, доставчици и др.

Има решения, които обединяват интранет и екстранет възможности.

Има и такива, които се наричат Social CRM Software. Може би това е най-"висшата" social software for business, защото обединява услугите от горе споменатите, плюс допълнителни, които спомагат в управлението на връзките с клиенти.

Преди да продължа, нека цитирам Gartner и тяхното определение за Social CRM Software: "Social CRM applications encourage many-to-many participation among internal users, as well as customers, partners, affiliates, fans, constituents, donors, members and other external parties, to support sales, customer service and marketing processes. Social CRM works within each of these domains, for example, to provide a social enterprise feedback mechanism in the service domain, or social monitoring or product development in the marketing domain."
Преди да разберем какво е и какво би дало на бизнеса Social CRM Software, би трябвало да знаем какво е и какво дава Social Software for Business?

За да е Social, Social CRM Software, първо трябва да интегрира социални услуги, които помагат в:
• Споделянето на идеи и информация под всякаква форма посредством блогове, файлове, уикита, бързи връзки, търсене;
• Съвместното разработване на нови услуги и продукти посредством анкети,коментари;
• Получаване на помощ, посредством форуми и дискусии;
• Повишаване на трафика посредством организиране и управление на общности от интереси;
• Сравняване на алтернативни продукти и даване/получаване на мнения посредством продуктови ревюта;
• Получаването на обратна връзка от клиенти в социалните мрежи посредством оценки, мнения, препоръки;
• Продажбите посредством чат, „message board”;
• и др.

Social CRM добавя към горе споменатите уеб 2.0 услуги и такива като:
• Филтриране;
• Оценяване;
• Съгласуване;
• Изпращане на напомняния;
• Управление на събития/репутация;
• Видео;
• "dashboard";
• Осъществяване на връзка с бизнес приложения и "content repositories";
• и пр.

Обобщено, основните категории на Social CRM Software са: "social monitoring", общности за клиенти и партньори, възможности за управление на обратната връзка (enterprise feedback management), продуктови ревюта, контакти.

Според Gartner компаниите ще търсят повече Social CRM решения от традиционните CRM решения. Запитванията за Social CRM за последните 12 месеца са се увеличили 50%. Доставчици на Social CRM са около 100, но само някои (близо 20) предлагат целия спектър от уеб услуги. Водещи доставчици са Jive и Lithium.

Ресурс: Magic Quadrant for Social CRM

Facebook pages: It is not just about 'how many' Fans...


Lithium - Social CRM software решение - са разработили приложение за Facebook страниците, което им дава по-добра и бърза връзка с клинетите. Въпреки че имат форум, където на дълго и на широко потребителите могат да дискутират, Lithium се възползват от възможностите на социалните медии да достигнат до потребителя на тяхна територия.


Facebook: It isn't just about 'how many' Fans... - Lithosphere Community

28 юли, 2010

Social Collaboration Case StudiesВ блога си JMorganMarketing, social media консултантът Jacob Morgan подробно разглежда цялостния процес по избор, внедряне и използване на Enterprise 2.0 решенията в организацията. Тъй като е консултант той вижда нещата/проблемите отблизо, извежда ключовите моменти и така помага не само на самата компания, но и на други да осъзнаят реалната нужда от social software for business.

В описаните case studies той разглежда 7 стъпки:
- business drivers;
- change management;
- cultural & organizational shifts;
- encouraging use;
- technology adoption;
- operational impact;
- lessons learned.

Доста полезно четиво:)

Web 2.0 At Work!?


Полезна презентация на тема Web 2.0 в работата. Разглеждат се неща като:
- Защо имейлът вече не е средство за съвместна работа;
- Управлението на знанието;
- "Anyone who can write, can blog";
- Защо да използваме уики в работата си?;
- blogs + wiki = ? Какво ни носи комбинацията?
- "Why enterprise social network? - основни функции;
- "User activities bring valuable content to the surface."
- Силата на "mashups";
- Web 2.0 success factors.

:)

26 юли, 2010

SocialText - Social Networking with Enterprice 2.0 Collaboration.


Като за начало нека започна подобаващо с едно видео:Мото: Free the Flow of Work

Начин на използване: в организацията

Предлагани уеб 2.0 услуги:
- Профили - за да научите повече за колегите си, техните интереси, за да откриет експертиза.
- Уики страници с възможности за създаване на rich text съдържание, ел. таблици, документи, добавяне на връзки към други уики страници, създаване на големи документи със съдържание и експертиране в .doc и pdf.
- Работни пространства (уики базирано)
- Дейности, т.нар. Signals - виж по-долу
- Групи - това са групи по интереси напр. В групата виждаме членовете, дейностите. Всяка група може да бъде асоциирана с работно пространство.
- Файлове
- Тагване
- Активни служители, съдържание
- Home страница (dashboard)
- Възможност за добавяне на 3-d party уиджети като google calendar, microsoft outlook, youtube, slideshare и пр.

Достъпност: уеб, декстоп, мобилни устройства.

Цена: SaaS, On-site managed appliance (устройството се закупува, но все още се заплаща на потребители на месец). Има органичение в броя на потребителите - мин 100. При on-premise се закупува допълнителн appliance.

Анализ:
Основата на SocialText е уики технологията. Целят продукт е развит върху тази уеб услуга, като към него са добавени още уеб 2.0 услуги.
В SocialText откриваме т.нар. Signals, която е една от най-силните му страни. Това е twitter/microblog/стаус стена,от която може да се развие една цяла идея за нов продукт например. Когато някой публикува статус, последният може да бъде коментиран, може да се прикачи файл, да се добави таг, да се добави/ спомене друг служител, да се свърже с уики страница/ уеб сайт, да се изпрати имейл, да се изпрати съобщение само до определена група хора - да се комуникира посредством различни канали.

- SocialText web page: http://www.socialtext.com/

Как можем да използваме Social Software for Business?Social Software за бизнеса или corporate networking/ Social collaboration/ Social Computing e: интегрирани в една платформа различни видове уеб услуги (уеб 2.0 услуги), които помагат на хората и групите в организацията да споделят, комуникират, управляват съдържание и проекти, да работят интерактивно.
Освен, че дават възможност за провеждане на комуникация, съвместна работа и споделяне на информация под различна форма, тези уеб услуги създават предпоставка за използване на social collaboration платформата в и извън организацията.
В двата случая приложението и крайните цели, които се постигат с внедряване на подобна платформа са различни. Съответно различни биха били и уеб 2.0 услугите, които ще се използват.

Social Software в организацията

За какво служи?
Целите биха могли да са различни, но в повечето случаи се свеждат до тези три:
- Управление и съхранение на знанието;
- Ръководене на проекти;
- Използване на имейла по предназначение и споделяне на информация под различна форма (иначе изпращана по имейла);
- Откриване на точната експертиза.

Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester в случая са (разположени в горния десен ъгъл):
- SocialText;
- Jive;
- IBM Lotus Connections.


Social Software извън организацията

За какво служи? - Обобщено, за двустранна комуникация и интерактивно споделяне на информация между клиенти, партньори, доставчици, всички подчинени на една тема, идея, продукт и пр.
Използването на Social Software for Business в този случай би трябвало да осигури
различни канали за комуникация - като се започне от обикновения чат и се стигне до възможности за създаване на подобщности, Q&A в дискусии и форуми, микроблог и пр.
Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester
- Jive;
- Communispace;
- Telligent.

В следващите няколко поста ще разгледам отделно всеки един продукт с неговите предимства и възможности. :)

22 юли, 2010

Gartner за 5-те Social Software Predictions for 2010 and Beyond


Интересна статия за прогнозите при използването на social software for business, която заслужава внимание: Gartner Reveals Five Social Software Predictions for 2010 and Beyond

21 юли, 2010

Why Business is Ready for Social Software?


Check out this SlideShare Presentation:

13 юли, 2010

Social Software Impact on HR (3)


Ето още една презентация, която показва приноса на social software в управлението на персонала.

Social Software Impact on HR (2)


Посредством кратка презентация, ето и отговор на въпроса: "С какво социалният софтуер за бизнеса може да помогне на HR мениджърите да се справят с едни от основните въпроси."

09 юли, 2010

3 Useful Social Tools


Тъй като посточнно разглеждам различни социални инструменти, наскоро попаднах на няколко интересни и полезни.

Бих искала да споделя с Вас три от тях:Zootool (това е последният инстумент, на който попаднах)Той служи за споделяне и организиране на всичко, което ни е интересно - бързи връзки, статии, уеб сайтове, картинки, документи. Има удобни бутони, които може да се сложат в bookmark полето на браузъра. Можем да добавим като връзка профилите си в други социални мрежи. Съответно тези хора, които считаме, че споделят полезно съдържание, могат да бъдат следени.

Issuu. Този инструмент има и free версия и платена версия. Считан е за най-добрия инструментза споделяне на pdf документи. Потребителят има собствена библиотека, която може да организира. Можем да следим статистиката на споделените документи. Можем да се абонираме и следим документите, които споделят членовете на issuu.

Tungle. Tungle е календар, който се интегрира с google календара, с календара, който ползваме на работа. Най-хубавото е тук, че можем да "показваме" на публиката кога сме свободни, за да могат те директно от това приложение да организират срещи с нас.

05 юли, 2010

Social software transforms businessНа 1-ви Юли IDC публикуваха годишен доклад за социалния софтуер за бизнеса и използването му в компаниите. В доклада се споменава, че компаниите все повече използват социален софтуер за бизнеса - 55%-тов ръст или годишен приход от 367.7 мил. долара.

Социалният софтуер за бизнеса позволява на клиенти, служители, бизнес партньори и доставчици да работят по-лесно в екип, да споделят без да бъдат ограничавани, да търсят и откриват информация и експертиза.

Ето най-важните акценти:
- IDC определя социалния софтуер за бизнеса като "promoting transparent and authentic two-way dialogue that is open, synchronous, and unstructured."

- Според изследване на IBM 98% от CEO имат нужда от реорганизиране на работата; един служител губи средно на седмица по 5,3 часа от неефективни бизнес процеси и 2 часа в търсене на информация и експертиза;

- Социалният софтуер за бизнеса помага на служителите да създадат и ръководят мрежа от колеги; да получат търсената информация от експерта, избирайки най-краткия път за комуникация; да обсъждат идеи с екипа;

- Над 10% от Fortune 100 компаниите използват социалния софтуер за бизнеса N 1 според доклада на IDC.

30 юни, 2010

Social Software Impact on HRАко се "вгледаме" по-дълбоко във възможностите на социалния софтуер за бизнеса ще открием, че той би ни помогнал в различни аспекти от бизнес дейността. Някои от тях вече сме споменали - имейл претоварване, разпилени хора, идеи, документи, разпокъсани задачи и проекти, други - ще споменем.

Най-важният капитал на една организация са хората. Те са лицето пред клиентите. Как обаче компанията може да задържи добрите кадри, да ги мотивира, да привлече нови кадри, да развива способностите им и пр.? В повечето случаи бизнесът използва HR приложения, специализиран софтуер за управление на човешкия капитал.

С какво обаче социалният софтуер за бизнеса може да помогне на HR мениджърите да се справят с едни от основните въпроси.

- Смяна на поколенията или т.нар. "Aging Workforce".
Роботната сила в организацията се дели на две - новопостъпило и с по-дълъг стаж в компанията. Едните идват с новите навици, с новите идеи за работа, с нова нагласа за начин за работа, другите имат утвърдени навици за работа, а и в повечето случаи те налагат процедурите на работа. Едните са знаещите, с опита, с практиката, с експертизата, другите са с теорията, с новото знание.
Как едните ще разберат какво могат другите, как едните ще разберат как се "правят нещата"?
Как компанията ще привлече новото поколение ако не предложи нещо, което им е познато и което ще "стопи леда" между поколенията?

- Промяна в използваната технология и организационна култура.
Когато компанията внедри нов софтуер/ програма/ технология винаги има процес на адаптация. По-адаптивните започват да работят по новия начин, другите правят това на по-късен етап. Тук преходът е по-плавен за разлика от този при промяна в организационната култура.

- Постоянната квалификация и обучение на персонала.
В повечето организации на обучение се изпращат новите служители или тези с по-малък стаж. Но какво става с т. нар. "знаещо" поколение? Как могат да получават необходимата си "доза" ново знание, от къде черпят информация?


Как точно социалният софтуер се обръща към тези проблеми, ще разгледам в следващия пост.

29 юни, 2010

How to organize the Landing PageОрганизирането на Landing page в уеб сайт на пръв поглед изглежда лесно нещо. Слагаш банерче, текст, ... форма за обратна връзка и пр.
Имах за задача да направя landing page за нашия портал на тема - Social Collaboration. Въпреки че си бях купила специално книга преди време за оптимизиране на Landing page, до днес не успях да я прочета (надявам се да е скоро :). Потърсих в нета някои основни неща. Това, което отделих е:

  • Crown Your Landing Page with a Headline That Addresses a Problem

  • Use a Subheadline That Resolves Said Problem

  • Your subheadline should solve the problem described in your headline and promise satisfaction, but should leave something to be desired—the rest of your landing page will fulfill that desire, and get them to convert.

  • Outline Your Product’s Main Benefits…Not Just The Features

  • Support Your Claims Using Fact Rather Than Fiction!

  • Close Your Landing Page With a Clear Call to Action

    Your call of action can be spread as anchor links throughout your landing page, placed after each new topic or idea, or even just once at the end of your page. Either way, your instructions on how to take the preferred action must be foolproof.
    The goal of your call to action is to get your prospect to take the desired action, and you must make it as uncomplicated as possible so that anyone can do it without much thought.Тук дойде по-трудното - до напиша текста.... Формулирането на заглавията, посланието, body текста. Разграничих три основни проблема, съответно разяснения как да бъдат решени. Отне ми няколко дни.
Добавих call to action, секция Научи повече и Свали брошура.

Получи се това. - I need to work smarter. Social Collaboration Delivers Real Business Value.


24 юни, 2010

Примери за Online Database of Social Media Policies


Online Database of Social Media Policies

22 юни, 2010

How to organize Facebook pages?


Тъй като днес се занимавах с плана за e-Marketing, стигнах до facebook страниците.
Имам няколко, но по-активно използваме 2 - LoCoPo.net и IBS Bulgaria.
В първата имам създаден custom FBML за самото общество. Ще добавя и още инфо. Добавила съм и други табове, които считам за полезни за публиката, която чете.

Междувременно попаднах и на една интересна презентация от HubSpot:


В някои от страниците са изпозлвали приложения като:
- Twitter стена;
- PDF;
- Job Offerings;
- Стена News;
- RSS.

Мислех, че тези приложения са направени с помощта на FBML, но се оказа, че са ползвали услугите на комапния - Involver.
Involver предлага възможност да ползваш две от услугите безплатно, за повече трябва акаунт.
Web Statistics