29 декември, 2010

Обединение на блогове


От днес преместих постовете си от блогаNew Rules Marketing book към този блог. Реших да го направя, защото донякъде темите, по които пиша се застъпват и за Уважаемия читател ще е по-добре да намира всичко "сътворено" :)) от мен на едно място.
Надявам се да почитателите на New Rules Marketing Book блога да открия и в този. Благодаря :)

22 декември, 2010

The Social Organization - The Business Value of Social Software CIO Forum


В 21 слайда Bilal Jaffery разказва за стойността на социалния софтуер за бизнеса.
"Information conversation is probably the oldest mechanism by which opinions on products and brands are developed, expressed, and spread."

"Your open and social organizational culture is your competitive advantage."

20 декември, 2010

2 New Ways To Find Influencers Quickly And Affordably


Един чудесен, бърз и лесен начин да открием "influencers" в определена сфера, област и тема е като потърсим в google... но вече има и специалне инструмент, който се казва PostRank.
Работи на принципа на създаването на профил на инфлуенсърите - връзка към профили в мрежата и блогове/ сайтове, които са създали/пишат. Към всеки профил има Postrank analysis. По този начин се следи влиятелността и четаемостта.
PostRank Iмат и facebook приложение.2 New Ways To Find Influencers Quickly And Affordably

What Happens After the Facebook Like? 20 Tips To Engage Your Audience After the Like


Няколко прости правила за това как да работим с facebook групите, които сме създали:What Happens After the Facebook Like? 20 Tips To Engage Your Audience After the Like | The Customer Collective

11 декември, 2010

Social tools within law firms


Как социалният софтуер за бизнеса помага на адвокатските кантори и хората, които се занимават с право?Steve Perry е консултант и споделя, че първоначално внедряването на социалния софтуер за бизнеса се свързва с много рискове, несигурност във връзка защитата на информация, губенето на време в разучаване на новата технология и пр.... все неща, с които компаниите се борят при всяко нововъведение.

След внедряване на социалния софтуер за бизнеса в адвокатските кантори, основните предимства, от които служителите се възползват са:

Steve споделя трите уроци, коит ое научил при внедряването на социалния софтуер за бизнеса в правния сектор:

* Новите служители навлизат по-бързо в работата, защото имат достъп до информацията, терминологията и добрите практики, с която борави кантората - I established a 'tight loose' approach. There are some things you need to grip tightly like the corporate look and feel/branding along with the high level taxonomy but then leave many areas loose and flexible so people experiment and try things out to see what works for them. You don't always know how it's going to be used and you can be pleasantly surprised with how creative people can be. Very quickly you find that some good practices start to emerge which become the standard way of working


* Преди внедряването на софтуера, ръководителите и компанията консултант трябва да са изградили стратегия и да следват изпълнението на поставените задачи. Ръководствата за употреба и обучението имат съществено значение за успеха. - този урок важи не само за правния сектор


* Очакванията от проекта не трябва да надвишават реално изпълнимите цели


Rolling out social tools within law firms :: Blog :: Headshift

Вътрешни комуникации


Попаднах на интересна статия, която продължава темата от последния ми пост за социалния софтуер за бизнеса и ползите му за маркетинг и ПР отдела.

"...connected to those with the greatest influence and to those who comment about the bits of the business for which you have responsibility. Internal comms managers need to be the super-networkers inside an organisation … the alternative is to become out-of-touch and irrelevant.

Social content is a rich seam of intelligence for the internal comms professional … for example: it offers real-time feedback (no need for any more employee surveys!); provides the seeds for future campaigns and messaging; allows you to see the REAL impact of what you communicate; and makes you accountable for what you communicate … in real time. Why wouldn’t you want to have access to all this …?"


Inside out

10 декември, 2010

5 причини да насърчаваме "collaboration" разговорите в организацията


Разговор=единица знание


В един неформален разговор между колеги, който се провежда в уики или форумите, може да бъде открито много повече знание. Това е така, защото служителите "разговарят" в среда, която предразполага, която не ги застрашава, която предлага нужните инструменти. След това е много по-лесно да се осъществи контакт с експертизата, която се търси.

Управление на знанието=откриване на съдържание под различна форма


Когато търсим отговор на въпрос първото нещо, което правим е да отворим интернет браузъра. Друг начин е да попитаме - ако знаем кого. Решенията за съвместна работа в лицето на социалния софтуер за бизнеса и инструменти като уикита, блогове, файлове-документи са т.нар. начална точка, от която потребителят може да тръгне. С помощта на search той намира отговор на въпросите си, информация под различна форма и знанието.

Разговорът под формата на диалог носи по-голяма стойност


Когато служителите имат на разположение инструменти като блогове, уикита, форуми, корпоративен чат, микроблогинг и пр. разговорът протича под формата на диалог и носи по-голяма стойност за служителите. Това е така защото служителите:
- получават обратна връзка
- комуникират в реално време, онлайн
- в диалога се ражда истината и отговорите на въпроси

Посредством диалог ръководителите ангажират/приобщават служителите към "живота" на компанията. Блоговете са инструментът, който помага това да се случи.Социалната мрежа за бизнеса помага на ръководителите реално да оценят приноса на служителите за развитието на компанията и да дадат обратна връзка за работата им в реално време. Това стимулира, мотивира, насочва.

С какво социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинга?


Всички знаем за социалния софтуер, за неговото използване и приложение извън компанията, а именно:
приложението му като като медия между компанията и клиентите - като средство за двустранна комуникация, получаване на обратна връзка, анализ и пр.
Социалният софтуер обаче може да се използва не само извън компанията, но в самата компания с цел оптимизиране на бизнес процесите, подобряване вътрешната комуникация и съвместната работа, откриване на експертиза и пр. Намира приложение в работата на HR и маркетинг мениджъри, LOB (line of business), CEO.

Социалната мрежа за бизнеса обединява уеб 2.0 услуги като:
- профили
- блогове
- бързи връзки
- общности
- дейности и задачи
- уики
- RSS
- форуми
- тагове
- възможности за оценка и коментар, препоръки
- файлове
- микроблогинг


Ще разгледам случая, в който социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинг отдела в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства:

- оптимизиране на вътрешнофирмените комуникации, вътрешен PR и пр.
- "чуване" коментарите на колегите при прозиводстово на нов продукт/ услуга
- организиране дейностите и задачите, отговорностите и информацията по събития, проекти, кампании и пр.
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- място за обсъждане, събиране и споделяне на идеи;

Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

09 декември, 2010

What's in Social Software for Business for HRs & Marketing?


Бизнес предизвикателствата пред отдел човешки ресурси и маркетинг & ПР, решени с помощта на социалния софтуер за организациятаДокато генералната цел на компанията е свързана с постигането на по-високи резултати и разрастване на бизнеса, предизвикателствата, които стоят пред C-level мениджърите са свързани с оптимизиране на работните процеси и екипната работа, по-бързото взимане на информирани решения и осигуряването на достъп до важна информация "по заявка". Ето най-често срещаните предизвикателства пред маркетинг и HR мениджърите:


CME
- оптимизиране на вътрешните комуникации;
- подобряване на двустранната връзка с клиенти;
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- единна място за обсъждане и събиране на идеи;
- управление на кампании


CHRO:
- нужда от подобряване връзката и комуникацията между поколенията (поколенията Y и X и т.нар. baby boomers);
- социализиране и приобщаване на новопостъпилите;
- улесняване комуникацията и обмяната на информация между т.нар. „peers”;
- управление и съхраняване на знанието;
- управление на талантите. Оценка степента на ангажираност към компанията, приноса, навиците за споделяне и помагане на колеги и пр.


"78% от HR мениджърите считат, че компаниите им не сe грижат за ефективната съвместна работа между служителите и изграждане на бизнес социална мрежа в организацията. Само 19% от респондентите от време на време използват решения за съвместна работа, за да открият нужната експертиза."Отговорите :

Търсене и откриване на знание и експертиза - HR
Служителите са първия по ценност капитал в една организация. Те са тези, които носят втория по ценност капитал - знанието. За да съумее правилно да управлява персонала, да извлече и съхрани знанието, компанията има нужда от подходящите инструменти. Те трябва да бъдат както лесни за работа, така и достатъчно модерни за времето си, за да допаднат и на по-старото, и на младото технологично настроено поколения. Уеб 2.0 услугите, които правят възможно това да се случи са профили, тагове, общности по интереси, търсене, блогове, файлове.
Социалната мрежа за организацията изгражда т.нар. визитка на служителя. Тя включва данни от контактите на персонала до интересите и видовете създадено съдържание. Мрежата от контакти позволява бързо откриване на търсената експертиза посредством зададени ключови думи. Информационната преграда между служители, екипи, географски разпръснати офиси се заличава, тъй като мрежата и разнообразието от комуникационни канали създават предпоставка за достъп до споделеното знание, повторното му използване и получаване на бърза обратна връзка. Блоговете, бързите връзки, общностите, статусите позволяват на HR мениджърите да следят развитието на служителите, степента им на ангажираност, приноса, навиците за споделяне.

Вътрешни комуникации - marketing, PR, ръководство
Факт е че в днешни дни и служители и мениджъри са претрупани с информация. В повечето случаи прегледът и сортирането на важната информация отнема много време, което води до намаляване производителността и ефективността на работа.
Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

Create a Social Media Optimized Email Signature


С помощта на WiseStamp можем да правим social имейл подписи, които водят към профилите ни в социалните медии и последните блог постове.

Create a Social Media Optimized Email Signature

Social Software for Business within Banking


Презентацията, която днес изнесохме с Филип и Миро пред част от банките на българския пазар07 декември, 2010

Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project


Полезна статия за тези, които мислят да внедрят социален софтуер за бизнеса в компанията. Статията разяснява 5-те вида служители, които е желателно да имате, за да бъде проектът успешен. Това са:
1. Social Software guru, който познава социалния софтуер като цяло, познава и компанията... в крайна сметка той най-добре ще може да каже как социалният софтуер за бизнеса ще се "смеси" с установените бизнес процеси в организацията.

2. Installer and Configure guru - внедряването на социален софтуер за бизнеса няма как да мине без системния администратор:)

3. Champion - шампионът е човекът, който разпространява идеята за социалния софтуер за бизнеса в организацията. Той говори за нея, убеждава колегите си и намира хората, които ще дадат живот на новия софтуер, ще намерят най-доброто му приложение.

4. SMEs - subject matter expert. Това е човекът, който управлява общността

5. Hubs - главните действащи лица. ... бързо влизат в контакт с хората, разбират кой какво знае, какво ще стане ако... и т.н. Това са хората, за които се сещаме, когато закъсаме и имаме нужда от помощ.Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project | Portal Solutions Blog
Web Statistics