21 март, 2012

The Management Tip: Enterprise 2.0 and Social Business - Video


Едно изключително видео, което извежда част от предимствата да си Social Business:
Enterprise 2.0 and Social Business - Video - Harvard Business Review
Web Statistics