30 юни, 2010

Social Software Impact on HRАко се "вгледаме" по-дълбоко във възможностите на социалния софтуер за бизнеса ще открием, че той би ни помогнал в различни аспекти от бизнес дейността. Някои от тях вече сме споменали - имейл претоварване, разпилени хора, идеи, документи, разпокъсани задачи и проекти, други - ще споменем.

Най-важният капитал на една организация са хората. Те са лицето пред клиентите. Как обаче компанията може да задържи добрите кадри, да ги мотивира, да привлече нови кадри, да развива способностите им и пр.? В повечето случаи бизнесът използва HR приложения, специализиран софтуер за управление на човешкия капитал.

С какво обаче социалният софтуер за бизнеса може да помогне на HR мениджърите да се справят с едни от основните въпроси.

- Смяна на поколенията или т.нар. "Aging Workforce".
Роботната сила в организацията се дели на две - новопостъпило и с по-дълъг стаж в компанията. Едните идват с новите навици, с новите идеи за работа, с нова нагласа за начин за работа, другите имат утвърдени навици за работа, а и в повечето случаи те налагат процедурите на работа. Едните са знаещите, с опита, с практиката, с експертизата, другите са с теорията, с новото знание.
Как едните ще разберат какво могат другите, как едните ще разберат как се "правят нещата"?
Как компанията ще привлече новото поколение ако не предложи нещо, което им е познато и което ще "стопи леда" между поколенията?

- Промяна в използваната технология и организационна култура.
Когато компанията внедри нов софтуер/ програма/ технология винаги има процес на адаптация. По-адаптивните започват да работят по новия начин, другите правят това на по-късен етап. Тук преходът е по-плавен за разлика от този при промяна в организационната култура.

- Постоянната квалификация и обучение на персонала.
В повечето организации на обучение се изпращат новите служители или тези с по-малък стаж. Но какво става с т. нар. "знаещо" поколение? Как могат да получават необходимата си "доза" ново знание, от къде черпят информация?


Как точно социалният софтуер се обръща към тези проблеми, ще разгледам в следващия пост.

29 юни, 2010

How to organize the Landing PageОрганизирането на Landing page в уеб сайт на пръв поглед изглежда лесно нещо. Слагаш банерче, текст, ... форма за обратна връзка и пр.
Имах за задача да направя landing page за нашия портал на тема - Social Collaboration. Въпреки че си бях купила специално книга преди време за оптимизиране на Landing page, до днес не успях да я прочета (надявам се да е скоро :). Потърсих в нета някои основни неща. Това, което отделих е:

  • Crown Your Landing Page with a Headline That Addresses a Problem

  • Use a Subheadline That Resolves Said Problem

  • Your subheadline should solve the problem described in your headline and promise satisfaction, but should leave something to be desired—the rest of your landing page will fulfill that desire, and get them to convert.

  • Outline Your Product’s Main Benefits…Not Just The Features

  • Support Your Claims Using Fact Rather Than Fiction!

  • Close Your Landing Page With a Clear Call to Action

    Your call of action can be spread as anchor links throughout your landing page, placed after each new topic or idea, or even just once at the end of your page. Either way, your instructions on how to take the preferred action must be foolproof.
    The goal of your call to action is to get your prospect to take the desired action, and you must make it as uncomplicated as possible so that anyone can do it without much thought.Тук дойде по-трудното - до напиша текста.... Формулирането на заглавията, посланието, body текста. Разграничих три основни проблема, съответно разяснения как да бъдат решени. Отне ми няколко дни.
Добавих call to action, секция Научи повече и Свали брошура.

Получи се това. - I need to work smarter. Social Collaboration Delivers Real Business Value.


24 юни, 2010

Примери за Online Database of Social Media Policies


Online Database of Social Media Policies

22 юни, 2010

How to organize Facebook pages?


Тъй като днес се занимавах с плана за e-Marketing, стигнах до facebook страниците.
Имам няколко, но по-активно използваме 2 - LoCoPo.net и IBS Bulgaria.
В първата имам създаден custom FBML за самото общество. Ще добавя и още инфо. Добавила съм и други табове, които считам за полезни за публиката, която чете.

Междувременно попаднах и на една интересна презентация от HubSpot:


В някои от страниците са изпозлвали приложения като:
- Twitter стена;
- PDF;
- Job Offerings;
- Стена News;
- RSS.

Мислех, че тези приложения са направени с помощта на FBML, но се оказа, че са ползвали услугите на комапния - Involver.
Involver предлага възможност да ползваш две от услугите безплатно, за повече трябва акаунт.

21 юни, 2010

Is social software for our company?Тъй като съм се спряла на темата за социалния софтуер за бизнеса, нека да разгледаме и другия въпрос, който си задават компаниите? - Социалният софтуер за нашата компания ли е? Отговорът се крие в развитието на бизнеса, технологиите и хората, които работят в компанията. Бизнес нравите се променят, променя се и начинът на работа. Бизнес нравите дефакто са неписани правила, утвърдени от самите служители, мениджъри и управители.


Нека разгледаме имейла
- той е възникнал и с времето е станал неделима част от бизнеса.
Интернет? Първоначално интернетът е бил забраняван, за да възпрепятства служителите да се ровят из разни ненужни сайтове. Сега интернет е необходимост, там намираме цялата информация.

Корпоративният чат?
Как мислите, как най-бързо ще получите отговор на въпрос - като изпратите имейл, като говорите по телефон или като изпратите IM съобщение? Не винаги можем да открием човека на телефона. По имейл - не знаем дори дали го е получил, дали го е прочел и кога ще ни отговори. Посредством IM получаваме отговор на момента. IM програмите включват и ред допълнителни услуги като нотификация за присъствие, възможност за изпращане на файлове... интеграция с телефонни централи и пр. ... все услуги, които в максимална степен улесняват комуникацията.

.... Все пак според ситуацията е добре да прецени м кой инструмент ще ни свърши най-добра и най-бърза работа и дали ще бъдем по-продуктивни.

Системите, които по "default" се използват в организацията.
Не само, че стана модерно, но и в някои случаи стана наложително компаниите да използват системи за управление на бизнеса като ERM, CRM, да притежават сертификати като ISO и пр. Но голяма част от компаниите са интегрирали подобни системи без да чакат, за да установят дали са ефективни, дали им носят стойност и пр. Те просто са имали нужда от тях, поколението се е сменило, бизнесът се е разраснал и пр.


Социалните мрежи?

Някои слагат равенство между бизнес социалните мрежи и социални мрежи като Facebook... да, до известна степен. Но бизнес социалната мрежа е за самата организация – тя е защитена. Тя е естествената среда, където служителите се опознават, дискутират, изказват мнение, събират знание и пр.

18 юни, 2010

Как да измерим стойността на социалната мрежа за бизнеса?Социалните мрежи са завладели не само интернет пространството, но и бизнеса. Услугите, които се използват и на двете места са идентични. Разликата е в съдържанието, което се споделя. Бизнес социалната мрежа е създадена, за да помогне на служителите да работят по-ефективно, да управлява и съхранява корпоративното знание, да улеснява комуникацията между колегите, да спомага по-лесното и бързо откриване на експертиза, отговори на въпроси, да решава проблемите по-бързо, да приобщава служителите и пр.

Когато една организация внедри подобно решение или е на път да го направи, първото нещо, което тя се пита е измерването на стойността. Дали ще е полезна за организацията като цяло, за отделите, за служителите като самостоятелна единица. Всяко едно от трите споменати нива (организация, екип, индивид) биха възприели и използвали социалната мрежа по различен начин, имат различни цели и пр. Именно поради тази причина, когато измерваме социалната мрежа за бизнеса, трябва да разгледаме и трите нива, не можем да оценяваме само на ниво индивид или само на ниво организация.

Какъв подход да се използва при измерването на стойността на бизнес социалната мрежа за организацията?

Тъй като разделихме организацията на три нива - индивид, екип и организация, трябва за всеки да има подходящ инструмент и вид на измерване.

Първият, базов инструмент, по който можем да измерим VSS (Value of Social Software) е жизнеността на социалната мрежа. Тук се включват - брой публикувани статии, брой читатели, брой на създадени общности, брой на споделени и използвани бързи връзки, колко често се актуализират профилите и пр. Т.е тук измерваме личното участие на служителите, съответно степента на използване на софтуера.

Вторият инструмент е свързан с това как социалният софтуер подпомага работата в организацията от гл. т. на това колко бързо може да се открие отговор на някой въпрос или човекът с нужната експертиза. Колко по-бързо може да се изпълни някоя задача ако бъде организирана по правилния начин и задълженията бъдат разпределени на правилните служители.
Тук напр. можем да измерим "Return on Contribution" на споделените бързи връзки = брой пъти намерено съдържание от споделена връзка / брой на хората, които споделят бързи връзки.
Друг показател, който можем да измерим е: "Social Network Analysis".... т.е. кой с кого комуникира, брой нови профили и пр.

Третият инструмент е свързан със самата организация, свързан е с реалната възвращаемост на инвестицията. Тук се изчисляват показатели като "Key Process Indicators", "Key Value Indicators". ... Или напр. до колко бързо customer care отделът може да разреши даден проблем, използвайки социалната мрежа за бизнеса.


Когато искаме да измерим стойността на бизнес социалната мрежа, първо трябва да поставим целите, които искаме да постигнем. След това на база споменатите инструменти (индивид, екип, организация; жизненост, възможности, бизнес стойност) поставяме микро цели на отделите нива.

Ето пример за измерване на бизнес социална мрежа:
Из IBM Whitepaper "Measuring the Value of Social Software"

14 юни, 2010

SEO 2010: Какво беше полезно за мен?


В петък 11 Юни посетих SEO Конференцията в Интер експо център. За мен беше полезна колкото и миналата конферецния. Този път имаше повече лекции, бяха в два панела - общо 10 лекции на известни SEO специалисти в БГ - Оги Младенов, Васил Тошков, Мартин Попов (специалист в интернет рекламата), Мартин Христов, Калин Василев и др.
Разбира се не можах да посетя всичките - затова разпределихме лекциите с Неви.
Конференцията беше открита от Оги - винаги усмихнат и приветлив. Своеобразната му лекция беше на тема - Защо SEO? Тук се откроиха цифри относно използването на SEO по света, в БГ и Русия. Няма да ги споменавам - прилагам самата презентация. Прави впечатление големия % компании, които започват или продължават да използват SEO услуги, както и големия % кликове - 88, които се падат на органичните търсения (т.е. платените google реклами не са много ефективни).

Ще споделя това, което ми направи впечатление:
- Да не се оптимизира по общи думи за бизнеса - напр. имоти, коли. Клиентите вече заповат да търсят по по-широки фрази (стр. 14 от лекцията) Както и задължително да се прави анализ на ключовите думи преди да се използват.
Всъщност това, което ме изненада беше фактът, че ключовите думи, meta tags, description, H1 вече не играят толкова голямо значение за оптимизирането на сайта. И това го казаха почти всички лектори. (или се бяха наговорили или това наистина е така :) ) Същото важи и за URL-тата. Това, че са кратки е просто добра визия, вече носят по-малка стойност.
- Все по-голямо значение има техниката linkbuilding, т.е. входящите и изходящи линкове към и от сайта. Трябва да се внимава към кои сайтове слагаме линкове, защото ако рангът им е нисък или сайтът е "лош", то и нашият сайт може да си изпати. Относно входящите линкове (като anchor text да е ключова дума, фраза), желателно е да са повечко - отново ако може от по-авторитетни сайтове.
Към linkbuilding Оги добави и onpage оптимизацията (все пак ако я нама, трудно ще постигнем по-висок ранг). Не трябва да забравяме и домейна и неговия авторитет.
- Стана ясно, че в БГ няма много възможности, които да спомагат оптимизирането на уеб сайт. Под възможности се имат предвид авторитетните сайтове, сайтове за ПР, сайтове за статии и др., които допринасят за по-ефективен linkbilding. (ако някой направи такива сайтове ще уцели шестицата)
Това, което помага е: Google Local Business Center,
- Сайтовете на кирилица все още не са за предпочитане.
- Бъдещето пренадлежи на нови алгоритми и индексиране (My day, Caffein), семантичното търсене.

Из лекцията на Васил Тошков (SEO на нови сайтове)
Васил говореше за техниките, използвани при стартиране на нов сайт.
Освен познатите техники, това, което ми направи пвечатление и това, което счетох за важно:
- В домейна да има key word колкото се може по-напред
- Анализ на ключовите думи (повтарям се, но е важно). Хората търсят по по-дълги думи.
- Сайтът може да се пусне и с половината от текста, който искаме да сложим. Google иска да вижда в реално време как сайтът се разширява и обогатява. Не е препоръчитено да слагаме изходящи връзки докато нямаме page rank - това много ме учуди.
- Посредством related: example.com можем да търсим тематични уеб сайтове и така да видим за какво се борят.
- Важно е връзките да са от целевата аудитория, т.е. език. Така Google ще разбере този сайт към коя страна попада.
- Връзките към сайта да са с различни ключови думи (различен anchor text)
- Размяна на връзки с тематични сайтове
- Текстът в сайта не трябва да е копиран, трябва да е уникален. Текстът трябва да е тематичен.
- About страницата е важна за ранкването
- За да проверим ранга на новия сайт първо можем да го погледнем в Yahoo и Bing

Във формирането на заглавията имало т.нар. прехващане през дума - напр. Online tv програма. Ако потребителят напише online програма, то той отново ще попадне на тази страница. (тази техника не я обясниха, била сложна)


Из лекцията на Калин Василев - SEO & Usability
- Освен от заглавието, вниманието на клинета може да бъде привлечено от т. нар. snippet. Snippet е описанието, което виждаме под всеки резултат, когато търсим в google. Snippet-ът може да управляваме от meta description. Ето малко за оптимизирането на snippet.
- Целите на SEO кампанията трябва да са максимално близо до целите на клиента както и да водят до по-восока ползваемост (колко бързо се справят потребителите в уеб сайта, структурата на уеб сайта- интуитивна ли е, колко бързо се справя потребителят в уеб сйта и др.)
- Към snippet можем да добавим възможност за оценка от потребителя (т.нар rating)
- За уеб сайта е важно да поддръжа RSS
- Breadcrumbs и текстовата навигация са изключително важни
- Хубаво е да имаме навигация във footer
- Важно е уеб сайтът да има site map - спомага за индексирането от google и ранка.
- След body tag на страницата са важни първите 200 думи - пример lingscars.com (тази техника се счита за полу Black hat)
- Важно за оптимизацията е подаването на релевантно съдържание в уеб сайта.

Следващите две лекции бяха за SEO на конкретен сайт. Бяха разгледани сайтовете - euconsult.bg и samoleti.bg
Грешки, които не трябва да се допускат и добри практики:
- Заглавието на всяка страница трябва да е уникално, макс 2-3 думи. Не трябва да се повтаря.
- Проверка на сайта може да се направи:
site:tyxo.bg "exmple.com"
- Тук отново споменаха за Long tail key words и че не слагат meta description. H1 се приема като част от текста. Key word е достатъчно да се сложи в началото на заглавието и в текста.
- За качване на ранга може да се ползват входящи линкове от авоторитетни блогове
- Yazle.ru - програма за успешен SEO анализ
- alt text да се слага в линк
- За анализ на сайта: В Yahoo пишем linkdomain:URL
- Хубаво е да имаме нива на заглавията
- Хубаво е логото да не е зададено чраз CSS, а да е HTML, за да може да му се сложи alt text
- Думата Начало (Home), която е най-често използваната в уеб сайтовете не е подходяща! Когато потребителят търси, той не търси по Начало, а по ключова дума. Начало е добре да се замени с друга подходяща дума или фраза.
- Когато тагваме текст, да мислим какви думи използваме, дали са подходящи!
- За статии с еднаква тематика е добре да се използва cross linking plugin
- За проверка на линкове:
link:url

Из лекцията на Мартин за ефективност на рекламата
Тук нямам записки, които да споделя. Единственото, което мога да отбележа е значението на Landing page и пренасочването на потребителя директно на самата landing page, а не на home page.
В самата ппт има доста инфо:

Това, е! Сега е време за действия!
Web Statistics