29 октомври, 2010

Planting Ideas!


Вгледай се :) и виж това, което подсъзнанието ти вижда:)

Worker models за Enterprise 2.0
С развитието на технологиите се променя и начина на работа на служителите. От AIIM дават стъпките през, които е минал служителя (съответно начина на работа и използваната техология), за да достигне до Enterprise 2.0.

Enteprise 1.0:
- Islands of Me: В работата характерни са - протекционализмът, изолацията, йерархичното управление. Технологията - отделни неинтегрирани приложения, ръчна интеграция, несподелени "библиотеки".

- One-way Me: Начин на работа - еднопосочно (почти насилствено) споделяне, затворени общества, в които ако искаш да членуваш, трябва да спечелиш доверието, дирижирани екипи.технологията - отделни работни процеси, полусподелени "библиотеки", communication-насочени канали.

- Team Me: Начин на работа - споделени "библиотеки", екипите започват да играят важна роля, служителите започват да търсят знание, cross-team съвместна работа, вътрешен канибализъм, изключително насочени навътре, зачитат се най-добрите практики. Технология - формиране на интранет и екстранет, работа в екип, интегрирани работни модели.

Enterprise 1.5
- Proactive Me: Начин на работа - push-pull (искане и даване), модулно споделяне на информация, полуавтоматизирана работа в екип. Технологията - уеб персонализация, портали и dash-бордове, B2B пазари.

- Two-way Me: Начин на работа - проактивно създаване на Общности, ръководството има интерес да управлява знанието, strategic collaboration, полупрозрачност. технологията - SOA, social networking, таксономия, open source.

- Island of Me: Начин на работа - социално отворени, формиране на виртуални екипи, фокус върху B2C. технологията - SOA, модулни приложения с възможност за настройка, съвместна разработка на съдържание, използване на социален софтуер.

Enterprise 2.0
- Extended Me: Начин на работа - прозрачност, възможност за настройка, активно участие (съпрочастност) в работата, винаги на линия. технологията - интеграция, модулно програмиране, внедряване на социален софтуер.

Моделите на работа в Enterprise 2.0


Вече има и куросове, които да ни обучават на Enterprise 2.0! (не мога да повярвам, но сигурно има смисъл), а именно как да работим с уикита, блогове, mashups, социални мрежи, feeds, collaboration и пр. И какви са worker models в Enterprise 2.0?:)
Освен това накрая на курса получаваме:
- List of applicable standards and guidelines
- List of recommended reading (e.g., Wikinomics, Everything is Miscellaneous, Net Work)
- List of Enterprise 2.0 solutions providers
- List of blogs, wikis, feeds relating to Enterprise 2.0
- List of court cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- List of business cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- Glossary of Enterprise 2.0 terms and acronyms


AIIM Enterprise 2.0 Practitioner Online Course

26 октомври, 2010

Collaborative Thinking: Expertise Location: Not Just A Tooling IssueМного поучителна статия за Откриването на експертиза в организацията - Кой кой е в прганизацията? и как социалният софтуер за бизнеса помага в органиизрането, управлението и съхраняването на Знанието.

Много подходящ в случая се оказва цитатът:

"We have probably all found ourselves in a situation where we knew there was somebody in the organization that could help us with a problem but we had no idea of how to find them. Over the past few years, as organizations deploy social tools, expertise location has become one of the more common solutions associated with "Enterprise 2.0". "


Collaborative Thinking: Expertise Location: Not Just A Tooling Issue

Gartner Identifies Top Ten Strategic Technologies In 2011 - Smart Office


Сред 10-те топ техологии определени от Gartner за 2011 са:
- cloud computing
- social communication & Collaboration
- Video
- Social Analytics

Gartner Identifies Top Ten Strategic Technologies In 2011 - Smart Office

15 октомври, 2010

Burton report за проблемите около social networking adoption в компаниятаИнтересен доклад на тема social networking adoption в компанията са публикуали от Burton Group. (макар и от миналата година, е доста актуален именно за България)
Темата може да се обобщи така: Внедряването на SN в организацията е доста примамливо решение, но преди да се стигне до това пред компаниите възникват доста въпроси. Въпроси, които в по-голямата си част засягат организационната култура и културата като цяло в организацията (проблеми като: business case, metrics, policies and controls, roles and responsibilities, employee participation models, and cultural dynamics), а не технически въпроси.

Ето какво казва Mike Gotta: "...the challenge rests in addressing cultural barriers. Some workers, particularly Baby Boomers, might not feel the same predisposition to the technologies in the enterprise"


Защо възникват тези проблеми?... защо компаниите се колебаят при използването на Social Networking-а? Част от отговорите на тези въпроси се крие в това, че тези компании нямат достатъчна информация за това каква е целта на Social Networking за организацията. Е, определено целта не е същата като тази на Facebook .:) но тези, които взимат решение или хората, които ще трябва да я ползват познават публичните социални мрежи и не желаят да излагат както личната, така и корпоративната информация на риск.

Друга част от служителите в организацията пък не знаят и не познават как точно тази технология ще им реши проблемите и не могат да измерят в цифри "печалбата" от използването на Social Networking. Например, CFO, който иска перфектия ROI... не може да измери възвръщаемостта на SN... Той не може точно да измери стойността на уиджетите, например. За подробности виж статията: Как да измерим стойността на социалната мрежа за бизнеса?

Доброто възприемане на Social Networking в компанията зависи от това да се открият правилните хора, които са иноваторите ... Но дори и да се открият и да започнат да използват социалната мрежа, не е гаранция, че останалите служители ще ги последват... - "Петте стъпки в усвояването на Social Software for Business."


Корпоративната култура!!! Social Networking позвoлява решенията да се взимат колективно, а ако компанията е свикнала да взима решения по отдели... т.е. по нива... в този случай внедряването на Social Networking става мисия невъзможна.

14 октомври, 2010

Amazon.com: The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future (9780807061930): S. Craig Watkins: Books


В подкрепа на работодотелите и мениджърите, които ще наемат млад персонал в организацията си... - какво е новото поколение и как работи :)
Amazon.com: The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future (9780807061930): S. Craig Watkins: Books

Business is Ready for Social Software! The #6 reasons why?


Все повече започва да се шуми около социалния софтуер... Да, Facebook е hype-ът, LinkedIn, XING са бизнес социалните мрежи, а Yammer, Mahara, Elgg, Social ABC - безплатни :) социални networking решения за бизнеса. Разбира се, за компаниите, които държат на себе си - защита на данни, on-premise инсталация, допълнителна настрока и пр., съществуват и платени такива в лицето на Jive, Lotus Connections, Telligent, Socialtext...


Но нека разгледаме причината, поради която бизнеса все повече започва да се нуждае от social software for business:

1. Промяната в начина на работа - глобални компании, компании със сложна дистрибутивна структура, сливания между компании, коет опоражда нуждата от съвместна работа.

2. Всяка компания иска да се развива, расте и предлага нови продукти и услуги. От къде обаче идват идеите за развитие и нови продукти? - от служителите, бизнес партньорите, клиентите..., а за да "дадат" идеиите си те трябва да са свързани и да са осигурени съответните инструменти за комуникация, връзка, споделяне и пр.

3. По-умен начин за съвместна работа. E-mail vs Wiki Collaboration.

4. Промяна в начина на работа при поколенията. Новото поколение иска да е винаги онлайн, работи в екип, споделя...

5. Знанието къде е? 80% от знанието се намира в главите на служителите. Заминат ли си те, заминава и знанието от организацията. (според изследване на Forrester)

6. Необходимост от достъп до информация независимо от времето и мястото.Inspiration from: Social Networking in Enterprise by Manfred Stander

13 октомври, 2010

Какво остана с мен след тренинга "Content for web"?


Няма да преразказвам презентациите от тренинга "Content for web", организиран от Лукрат, защото всеки може да разгледа презентациите. Ще изброя това, което считам за важно:


Каладън "За контекста и силата на медията"

1. Релевантност - много се споменаваше тази дума на тренинга.:) Когато пишем текст трябва да се съобразяваме с това:
- Къде пишем (да адаптираме изразните си средства и използваните средства като линкове, описания, заглавия ...)
- За кого пишем (да адаптираме използваните средства)
- Средата, в която пишем - списание, вестник, онлайн, уеб сайт, блог,... и пр.
заглавие, подзаглавие, описание (description - по-късно ще разясним от лекцията на Оги) текст да са подчинени на една тема.
- Как представяме нещото, което пишем/изнасяме като лекция/...

2. Когато започнем да пишем нещо - първо да помислим за целта - Какво искаме да постигнем.
- да изградим примерна структура, теза, абзаци с основна мисъл, точки - т.е. къде какво ще кажем.
- текстът да е подкрепен с картинки
- да описваме ползите от услугите, продуктите за клиента, за да може той да разбере по-лесно.

- в текста да вмъкваме забавни неща + самоирония...
- хората вярват на хора - да пишем от собствения си опит.

3. Прости текст, прости изречения, без чуждици и специфични термини.

4. Колкото повече пишем, толкова повече пъти ще излизаме в търсачките.

5. Къс vs дълъг текст.
Kaladan - Една статия можем да я разделим на части, за да излизаме повече в търсачките. Оги - когато една статия е по-дълга, тя повече се харесва на google... :)

6. За да впечатлим - да използваме статистически данни, големи цифри, да разкажем нещо от "кухнята". Можем да разкажем как сме се справили с някой проект, как правим продуктите, как сме направили някой сайт, какви стратегии сме използвали, какви кодове сме използвали и пр.

7. Каладън наблегна на това, когато искаме да използваме картинки към някоя реклама, представяне и пр. да правим/снимаме сами... снимките отразяват същността ни.

8. Заглавията и подзаглавията трябва така да бъдат написани, че да не ги изгубим след 5 сек

9. Добре е не само да хвалим, а и да се изказват както +, така и - черти на продуктите. (да си обективен)Оги - Съдържание за Уеб

Това, което вие пишете за себе си - най-вече (on-page optimization & keywords) и какво другите пишат за вас.

Стъпки за оптимизиране на сайт:

1. Ключови думи. Избор на ключови думи и оптимизиране на страници от сайта за всяка една...До 3 думи в кратък текст, до 6 думи в дълъг текст.
2. Title tag - до 65 символа, сепаратор | името на фирмата, в началото ключова дума.
3. Description meta tag - описание до 150 символа + в началото кл дума. Да е уникално.
4. Писане на текст - да се споменават кл. думи (но не много често) + синоними. Включване на кл дума в края на текста.
5. Alt. текстове. на картинки, файлове, видео и пр.
6. Заглавие до 5 думи + кл дума в началото
7. Подзаглавие.(H1, H2=snippet) + кл дума в началото. Важно е, защото тук потреителите взимат решение дали да продължат да четат.
8. Sniipet-а се формира от H2 или друга част от текста, който google "реши", че става за тази цел.
9. Описание - преди самия текст - обобщение на целия в рамките на до три изречения (600 символа) с ключови думи.

Други:
1. Anchor text-а да съдържа ключовите думи, към които води. Да не се изпозлва "кликни тук", научи повече" и пр.
2. при дълъг текст да се позлват вътрешни котви/линкове.
3. Да се пише от 1 л. ед.ч.


Задължително:

им, адрес, телефона на компанията. Телефон може да се включи в description-а, за да се улесни потребителя.

Google по-лесноиндексира телефононен номер изписан 3-3-4. Хубаво е телефона да се вижда в хедъра, футъра (там може да сложим настандартното изписване 3-3-4)

Полезни материали и инструменти:
- Google Seo report -
- Google SEO Starter Guide
- Google analytics
- Google Adwords
- Google Webmasters
- Google Search-based Keyword tool
- Google Insights for SearchГ. Варзавонциев - Ползваемост на уеб съдържанието

- Създаваме съдържание за т.нар. marketing persona - за всеки трябва да имаме подход!
- Когато хората търсят гледат:
* лого
* заглавия
* картинки
* менюта
* линкове
* списъци
- Хората не четат цяла статия. Търсят различното в нея.
- Обърната пирамида - начин на излагане на информация в уеб страницата.
- Да не се пишат т.нар. Happy Talk - ... Колко сме готини, щастливи и пр. Текстът трябва да носи смисъл, да носи - стойност на потребителя. (пример - http://www.berkovitsa.com/)
- Първото изречение от всеки абзац да обобщава смисъла на абзаца.
- Bold-нати думи да се използват до максимум 3 пъти в текста.
- Да се изпозлват кратки и ясни думи, които ще се разберат от по-голямата част от публиката.
- Да не се използват прилагателни, които не носят смисъл и са общи определения.
- Заглавията трябва да имат смисъл и самостоятелно - извадени от контекста.
- Празново простарнство спомага прегледа на информация и свързва съдържанията.

Google Website Optimizer

12 октомври, 2010

Петте стъпки в усвояването на Social Software for Business
Всяка компания (дори и Вашата) внедрява софтуерни решения, с помощта на които изпълнява ежедневните си бизнес дейности. Но до колко успешно и пълноценно ще се работи с новия софтуерен продукт зависи от начина, по който той се възприема, усвоява и използва от служителите в организацията.

Голяма част от новите проекти не успяват именно, защото потребителите не са видяли т. нар. "What's in it for me?" и не са "прегърнали" идеята за новия начин на работа. Самият процес на усвояване започва, когато служителите сами видят, че новото решение им носи нетна стойност. Важно е потребителят да не изпиттва недоволство, когато използва софтуера и да е щастлив, че вече няма да работи по стария начин.

Социалният софтуер за бизнеса е съвременен начин, по който служителите комуникират, споделят информация и знание и работят в екип. Именно, защото е нов начин, по който потребителите разменят и взимат това, което има трябва от бизнес информацията, е важно да знаем кои са стъпките при усвояването му:1. Намерете болките в организацията и ги излекувайте.
Социалният софтуер за бизнеса решава голяма част от ежедневните злободневни проблеми. Обобщено последните могат да бъдат обединени в три групи:

Имейл. В голяма част от организациите имейлът е единственото средство за комуникация. Той служи за изпращане на официални и неофициални съобщения, изпращане на файлове и съдържание, съвместна работа по проекти, редактиране на съдържание и пр. В един момент се оказва, че служителите по цял ден препращат имейли помежду си, а информацията и съдържанието, което създават и обменят, остава достъпно само за един потребител.
Допитайте се до колегите си, дори запитайте самите себе си - Ефективно ли изпозлвам имейла и как мога да избегна тежката имейл комуникация?

Знание. Успявате ли ефективно да използвате знанието, което се генерира в организацията? Знаете ли кой колега може да Ви помогне в казуса, който решавате в момента? Знаете ли кой колега (във вашия отдел или отдела в другия офис) има познания по програмата, с която се мъчите вече час? Дори може да не подозориме, че служител от другия екип вече се е сблъсквал с проблема, който стои на дневен ред и може да ни помогне.
Запитайте се - Имаме ли единно място, където можем да споделяме идеите си, да обсъждаме повдигнати въпроси, да търсим или питаме за информация?

Според изследване на IBM само 13% от служителите на една компания могат да намерят колега, който притежава точно определени познания, а всеки служител сред на ден губи по 2 часа в търсене на информацията, която му трябва.

Статус, задачи и дейности. Ефективно ли управляваме собственото си време и това на колегите? Запитвали ли сте се - знаят ли колегите ми по какво работя в момента, какво съм свършил, в какви проекти съм включен? Когато ние самите управляваме проект, колегите ни знаят ли сроковете, точните си задачи, знаят ли стауса на проекта, имат ли достъп до най-актуалната информация и документи и пр.?

Подробно разгледайте и разсъждавайте върху споменатите групи проблеми и се съсредоточете върху решаването на този, който оказва най-голямо влияние върху ефективността на работата.2. Намерете хората.

Дали усвояването на новата Social Software платформа за бизнеса в организацията е успешно зависи от хората, които първоначално са включени в проекта. Намерете тези служители, които са ентусиазирани и искат да допринесат за успеха на компанията, да я направят отворена и ефективна. Такива хора са:
- Служители, които лесно се интегрират и комуникират с останалите от компанията;
- Служители, които имат уважението на останалите от компанията;
- Служители, които се интересуват от новите технологии.

Важно е да намерите и лидер на проекта, който да следи за изпълнението на етапите и ръководи "екипа".

Ако стимулирате и възнаградите най-активните и добрите от ангажираните по усвояването на социалния софтуер за бизнеса, ще ги мотивирате още повече и резултатите ще бъдат още по-добри.


3. Създайте съдържание, от което да се извлече знание.

Служителите няма да могат да видят плюсовете на социалния софтуер за бизнеса ако в него няма съдържание. В тази връзка ангажираните в проекта трябва да представят решението пред компанията, след което да помогнат в създаването на следните видове съдържания:
- Изграждане на пълен профил на служителя - от името до опит и интереси;
- Тагване на собствения профил, както и на тези на колегите. Нека всеки служител тагне поне 5 свои колеги;
- Добавяне на полезни линкове, истории, новини;
- Публикуване на статус за деня;
- Създаване на общности от интереси, които да обединят потребителите. В тези Общности стартирайте дискусии, обсъждайте теми;
- Публикуване на стандартна корпоративна документация - доклади, инструкции, заповеди, процедури и пр.;
- Създаване на корпоративна общност, до която да имат достъп всички потребители и в която под различна форма ще се публикува и споделя съдържание.

Тук стимулите за най-активен участник също ще мотивират и ще извлекат най-творческото от ангажираните.


4. Използвайте съдържанието

След като създадете съдъжание - използвайте го! Коментарите, тагването, оценяването, препоръчването на всяко едно по вид съдържание е ценно за всички служители. Така най-доброто и полезно съдържание ще стигне да тези, които имат нужда от него. Таговете ще помогнат много в търсенето на информация и експертиза.
Ако използваният Social Software за бизнеса го позволява, интегрирайте социалния софтуер с наличната корпоративна комуникационна платформа.


5.Обучение и правила на работа.

Важно е лидерите в проекта за вдъхнат ентусиазъм в останалите посредством вътрешнофирмено обучение, раздаване на инструкции за ползване. Ако компанията има правила на работа, е желателно да се напише наръчник с правила за работа със социалната платформа за бизнеса.
Inspiration from:


http://gigaom.com/collaboration
http://www.gartner.com
http://mashable.com

06 октомври, 2010

From traditional web to web 2.0


Прави впечатление, че представения Web 2.0 тук има черти на Web 3.0 или т.нар. Semantic Web.

Social Software for Business implimented in BASF


Ето какво са постигнали BASF с внедряването на Social Software for Business:

Our Online Network connect.BASF
View more presentations from BASF.

Как компаниите се възползват от Web 2.0?
McKinsey Global са направили изследване измежду 1700 executives на тема Web 2.0. Основният въпрос, отправен към респондените бил": Каква е стойността на Web 2.0 приложенията за компанията? Разглеждат се три сценария - приложение на Web 2.0 в организацията, приложение извън организацията за връзка с клиенти и приложение извън организацията за връзка с доставчици, партньори и експерти.

Резултати от изследването при използване на Web 2.0 в организацията:

Какви резултати е показало изследването във връзка използванеотна Web 2.0 в организацията?
1. По-бърз достъп и споделяне на знание.
2. Съкращаване на разходите за комуникация.
3. По-бърз достъп до експерти в организацията.
4. Съкращаване на разходите за транспорт.


Кои са най-често използваните Web 2.0 инструменти вътре в организацията?
1. Video sharing.
2. Блогове.
3. Social netwroking - свързване между хората.
4. Уикита - създаване, редактиране и управление на съдържание.
5. Podcasts.
6. Оценка на публикациите.
7. Тагване.
8. Възможности за комуникация peer-to-peer.
9. Microblogging.
10. Използване на композитни приложения - mashups.


В кои сфери на бизнеса приложението на Web 2.0 решенията работят най-много за работата в компанията?
1. Високотехнлогични и телеком - 75%
2. Бизнес, адвокатски, професионални услуги - 62%
3. Производство - 52%
4. Финансов сектор - 51%До каква степен Web 2.0 приложенията се изпозлват в организацията?

1. Използвам 3 или повече Web 2.0 приложения - 72%
2. Повече от 31% от служителите използват поне 1 Web 2.0 приложение


Как компаниите се справят с усвояването на Web 2.0 услугите в организацията?
1. 75% интегрират Web 2.0 услугите в изпълнението на ежедневните задачи на служителите.
2. 59% от лидерите заемат ключова роля в усвояването на Web 2.0.
Web Statistics