18 юни, 2010

Как да измерим стойността на социалната мрежа за бизнеса?Социалните мрежи са завладели не само интернет пространството, но и бизнеса. Услугите, които се използват и на двете места са идентични. Разликата е в съдържанието, което се споделя. Бизнес социалната мрежа е създадена, за да помогне на служителите да работят по-ефективно, да управлява и съхранява корпоративното знание, да улеснява комуникацията между колегите, да спомага по-лесното и бързо откриване на експертиза, отговори на въпроси, да решава проблемите по-бързо, да приобщава служителите и пр.

Когато една организация внедри подобно решение или е на път да го направи, първото нещо, което тя се пита е измерването на стойността. Дали ще е полезна за организацията като цяло, за отделите, за служителите като самостоятелна единица. Всяко едно от трите споменати нива (организация, екип, индивид) биха възприели и използвали социалната мрежа по различен начин, имат различни цели и пр. Именно поради тази причина, когато измерваме социалната мрежа за бизнеса, трябва да разгледаме и трите нива, не можем да оценяваме само на ниво индивид или само на ниво организация.

Какъв подход да се използва при измерването на стойността на бизнес социалната мрежа за организацията?

Тъй като разделихме организацията на три нива - индивид, екип и организация, трябва за всеки да има подходящ инструмент и вид на измерване.

Първият, базов инструмент, по който можем да измерим VSS (Value of Social Software) е жизнеността на социалната мрежа. Тук се включват - брой публикувани статии, брой читатели, брой на създадени общности, брой на споделени и използвани бързи връзки, колко често се актуализират профилите и пр. Т.е тук измерваме личното участие на служителите, съответно степента на използване на софтуера.

Вторият инструмент е свързан с това как социалният софтуер подпомага работата в организацията от гл. т. на това колко бързо може да се открие отговор на някой въпрос или човекът с нужната експертиза. Колко по-бързо може да се изпълни някоя задача ако бъде организирана по правилния начин и задълженията бъдат разпределени на правилните служители.
Тук напр. можем да измерим "Return on Contribution" на споделените бързи връзки = брой пъти намерено съдържание от споделена връзка / брой на хората, които споделят бързи връзки.
Друг показател, който можем да измерим е: "Social Network Analysis".... т.е. кой с кого комуникира, брой нови профили и пр.

Третият инструмент е свързан със самата организация, свързан е с реалната възвращаемост на инвестицията. Тук се изчисляват показатели като "Key Process Indicators", "Key Value Indicators". ... Или напр. до колко бързо customer care отделът може да разреши даден проблем, използвайки социалната мрежа за бизнеса.


Когато искаме да измерим стойността на бизнес социалната мрежа, първо трябва да поставим целите, които искаме да постигнем. След това на база споменатите инструменти (индивид, екип, организация; жизненост, възможности, бизнес стойност) поставяме микро цели на отделите нива.

Ето пример за измерване на бизнес социална мрежа:
Из IBM Whitepaper "Measuring the Value of Social Software"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics