30 юли, 2010

Collaboration Challenge


Ето трите най-често срещани предизвикателства пред успешната съвместна работа.

E2.0 Pros - "Reasons You May Find Collaboration Challenging" | E2.0 Pros

29 юли, 2010

Introducing the Awareness Social Marketing Hub


Awareness организира разпръснатата social marketing работа.

Що е то социален CRM софтуер за бизнеса?В ежедневието ни постоянно навлизат нови начини за работа, нови технологии.
В началото това е бил имейлът. Възприеман като нетипично средство за комуникация, в последствие, се оказва, че голяма част от компаниите го възприемат и използват.
Следва времето на CRM, ERM решенията. Някои компании и до момента все още се борят с внедряването на подобни.

От скоро, с навлизането на уеб 2.0 услуги като блогове, уикита, дискусионни форуми, тагване и пр., възникнаха социалните мрежи за бизнеса. Последните се разделят на социални мрежи за самата организация (нещо подобно на интранет или Social Software in Workforce) и мрежи извън организацията (екстранет или External Social Software), които служат за постоянна връзка с клиенти, партньори, доставчици и др.

Има решения, които обединяват интранет и екстранет възможности.

Има и такива, които се наричат Social CRM Software. Може би това е най-"висшата" social software for business, защото обединява услугите от горе споменатите, плюс допълнителни, които спомагат в управлението на връзките с клиенти.

Преди да продължа, нека цитирам Gartner и тяхното определение за Social CRM Software: "Social CRM applications encourage many-to-many participation among internal users, as well as customers, partners, affiliates, fans, constituents, donors, members and other external parties, to support sales, customer service and marketing processes. Social CRM works within each of these domains, for example, to provide a social enterprise feedback mechanism in the service domain, or social monitoring or product development in the marketing domain."
Преди да разберем какво е и какво би дало на бизнеса Social CRM Software, би трябвало да знаем какво е и какво дава Social Software for Business?

За да е Social, Social CRM Software, първо трябва да интегрира социални услуги, които помагат в:
• Споделянето на идеи и информация под всякаква форма посредством блогове, файлове, уикита, бързи връзки, търсене;
• Съвместното разработване на нови услуги и продукти посредством анкети,коментари;
• Получаване на помощ, посредством форуми и дискусии;
• Повишаване на трафика посредством организиране и управление на общности от интереси;
• Сравняване на алтернативни продукти и даване/получаване на мнения посредством продуктови ревюта;
• Получаването на обратна връзка от клиенти в социалните мрежи посредством оценки, мнения, препоръки;
• Продажбите посредством чат, „message board”;
• и др.

Social CRM добавя към горе споменатите уеб 2.0 услуги и такива като:
• Филтриране;
• Оценяване;
• Съгласуване;
• Изпращане на напомняния;
• Управление на събития/репутация;
• Видео;
• "dashboard";
• Осъществяване на връзка с бизнес приложения и "content repositories";
• и пр.

Обобщено, основните категории на Social CRM Software са: "social monitoring", общности за клиенти и партньори, възможности за управление на обратната връзка (enterprise feedback management), продуктови ревюта, контакти.

Според Gartner компаниите ще търсят повече Social CRM решения от традиционните CRM решения. Запитванията за Social CRM за последните 12 месеца са се увеличили 50%. Доставчици на Social CRM са около 100, но само някои (близо 20) предлагат целия спектър от уеб услуги. Водещи доставчици са Jive и Lithium.

Ресурс: Magic Quadrant for Social CRM

Facebook pages: It is not just about 'how many' Fans...


Lithium - Social CRM software решение - са разработили приложение за Facebook страниците, което им дава по-добра и бърза връзка с клинетите. Въпреки че имат форум, където на дълго и на широко потребителите могат да дискутират, Lithium се възползват от възможностите на социалните медии да достигнат до потребителя на тяхна територия.


Facebook: It isn't just about 'how many' Fans... - Lithosphere Community

28 юли, 2010

Social Collaboration Case StudiesВ блога си JMorganMarketing, social media консултантът Jacob Morgan подробно разглежда цялостния процес по избор, внедряне и използване на Enterprise 2.0 решенията в организацията. Тъй като е консултант той вижда нещата/проблемите отблизо, извежда ключовите моменти и така помага не само на самата компания, но и на други да осъзнаят реалната нужда от social software for business.

В описаните case studies той разглежда 7 стъпки:
- business drivers;
- change management;
- cultural & organizational shifts;
- encouraging use;
- technology adoption;
- operational impact;
- lessons learned.

Доста полезно четиво:)

Web 2.0 At Work!?


Полезна презентация на тема Web 2.0 в работата. Разглеждат се неща като:
- Защо имейлът вече не е средство за съвместна работа;
- Управлението на знанието;
- "Anyone who can write, can blog";
- Защо да използваме уики в работата си?;
- blogs + wiki = ? Какво ни носи комбинацията?
- "Why enterprise social network? - основни функции;
- "User activities bring valuable content to the surface."
- Силата на "mashups";
- Web 2.0 success factors.

:)

26 юли, 2010

SocialText - Social Networking with Enterprice 2.0 Collaboration.


Като за начало нека започна подобаващо с едно видео:Мото: Free the Flow of Work

Начин на използване: в организацията

Предлагани уеб 2.0 услуги:
- Профили - за да научите повече за колегите си, техните интереси, за да откриет експертиза.
- Уики страници с възможности за създаване на rich text съдържание, ел. таблици, документи, добавяне на връзки към други уики страници, създаване на големи документи със съдържание и експертиране в .doc и pdf.
- Работни пространства (уики базирано)
- Дейности, т.нар. Signals - виж по-долу
- Групи - това са групи по интереси напр. В групата виждаме членовете, дейностите. Всяка група може да бъде асоциирана с работно пространство.
- Файлове
- Тагване
- Активни служители, съдържание
- Home страница (dashboard)
- Възможност за добавяне на 3-d party уиджети като google calendar, microsoft outlook, youtube, slideshare и пр.

Достъпност: уеб, декстоп, мобилни устройства.

Цена: SaaS, On-site managed appliance (устройството се закупува, но все още се заплаща на потребители на месец). Има органичение в броя на потребителите - мин 100. При on-premise се закупува допълнителн appliance.

Анализ:
Основата на SocialText е уики технологията. Целят продукт е развит върху тази уеб услуга, като към него са добавени още уеб 2.0 услуги.
В SocialText откриваме т.нар. Signals, която е една от най-силните му страни. Това е twitter/microblog/стаус стена,от която може да се развие една цяла идея за нов продукт например. Когато някой публикува статус, последният може да бъде коментиран, може да се прикачи файл, да се добави таг, да се добави/ спомене друг служител, да се свърже с уики страница/ уеб сайт, да се изпрати имейл, да се изпрати съобщение само до определена група хора - да се комуникира посредством различни канали.

- SocialText web page: http://www.socialtext.com/

Как можем да използваме Social Software for Business?Social Software за бизнеса или corporate networking/ Social collaboration/ Social Computing e: интегрирани в една платформа различни видове уеб услуги (уеб 2.0 услуги), които помагат на хората и групите в организацията да споделят, комуникират, управляват съдържание и проекти, да работят интерактивно.
Освен, че дават възможност за провеждане на комуникация, съвместна работа и споделяне на информация под различна форма, тези уеб услуги създават предпоставка за използване на social collaboration платформата в и извън организацията.
В двата случая приложението и крайните цели, които се постигат с внедряване на подобна платформа са различни. Съответно различни биха били и уеб 2.0 услугите, които ще се използват.

Social Software в организацията

За какво служи?
Целите биха могли да са различни, но в повечето случаи се свеждат до тези три:
- Управление и съхранение на знанието;
- Ръководене на проекти;
- Използване на имейла по предназначение и споделяне на информация под различна форма (иначе изпращана по имейла);
- Откриване на точната експертиза.

Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester в случая са (разположени в горния десен ъгъл):
- SocialText;
- Jive;
- IBM Lotus Connections.


Social Software извън организацията

За какво служи? - Обобщено, за двустранна комуникация и интерактивно споделяне на информация между клиенти, партньори, доставчици, всички подчинени на една тема, идея, продукт и пр.
Използването на Social Software for Business в този случай би трябвало да осигури
различни канали за комуникация - като се започне от обикновения чат и се стигне до възможности за създаване на подобщности, Q&A в дискусии и форуми, микроблог и пр.
Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester
- Jive;
- Communispace;
- Telligent.

В следващите няколко поста ще разгледам отделно всеки един продукт с неговите предимства и възможности. :)

22 юли, 2010

Gartner за 5-те Social Software Predictions for 2010 and Beyond


Интересна статия за прогнозите при използването на social software for business, която заслужава внимание: Gartner Reveals Five Social Software Predictions for 2010 and Beyond

21 юли, 2010

Why Business is Ready for Social Software?


Check out this SlideShare Presentation:

13 юли, 2010

Social Software Impact on HR (3)


Ето още една презентация, която показва приноса на social software в управлението на персонала.

Social Software Impact on HR (2)


Посредством кратка презентация, ето и отговор на въпроса: "С какво социалният софтуер за бизнеса може да помогне на HR мениджърите да се справят с едни от основните въпроси."

09 юли, 2010

3 Useful Social Tools


Тъй като посточнно разглеждам различни социални инструменти, наскоро попаднах на няколко интересни и полезни.

Бих искала да споделя с Вас три от тях:Zootool (това е последният инстумент, на който попаднах)Той служи за споделяне и организиране на всичко, което ни е интересно - бързи връзки, статии, уеб сайтове, картинки, документи. Има удобни бутони, които може да се сложат в bookmark полето на браузъра. Можем да добавим като връзка профилите си в други социални мрежи. Съответно тези хора, които считаме, че споделят полезно съдържание, могат да бъдат следени.

Issuu. Този инструмент има и free версия и платена версия. Считан е за най-добрия инструментза споделяне на pdf документи. Потребителят има собствена библиотека, която може да организира. Можем да следим статистиката на споделените документи. Можем да се абонираме и следим документите, които споделят членовете на issuu.

Tungle. Tungle е календар, който се интегрира с google календара, с календара, който ползваме на работа. Най-хубавото е тук, че можем да "показваме" на публиката кога сме свободни, за да могат те директно от това приложение да организират срещи с нас.

05 юли, 2010

Social software transforms businessНа 1-ви Юли IDC публикуваха годишен доклад за социалния софтуер за бизнеса и използването му в компаниите. В доклада се споменава, че компаниите все повече използват социален софтуер за бизнеса - 55%-тов ръст или годишен приход от 367.7 мил. долара.

Социалният софтуер за бизнеса позволява на клиенти, служители, бизнес партньори и доставчици да работят по-лесно в екип, да споделят без да бъдат ограничавани, да търсят и откриват информация и експертиза.

Ето най-важните акценти:
- IDC определя социалния софтуер за бизнеса като "promoting transparent and authentic two-way dialogue that is open, synchronous, and unstructured."

- Според изследване на IBM 98% от CEO имат нужда от реорганизиране на работата; един служител губи средно на седмица по 5,3 часа от неефективни бизнес процеси и 2 часа в търсене на информация и експертиза;

- Социалният софтуер за бизнеса помага на служителите да създадат и ръководят мрежа от колеги; да получат търсената информация от експерта, избирайки най-краткия път за комуникация; да обсъждат идеи с екипа;

- Над 10% от Fortune 100 компаниите използват социалния софтуер за бизнеса N 1 според доклада на IDC.

Web Statistics