30 септември, 2010

За какво да използваме и неизползваме Social Software for Business?
Социалният софтуер за бизнеса би донесъл стойност за организацията само ако служителите знаят как да го използват. от една страна това включва целите, които си е поставила организацията преди да внедри социалният софтуер за бизнеса, а от друга участието на самите служители в ежедневния социален живот на компанията.

В голямата си част компаниите създават правилник за ползване на социалния софтуер за бизнеса, в който са включени точките какво мога и какво не мога да поравя в социалната мрежа за бизнеса. Очевидно е, че не мога да се "дъжа" и пиша както "правя" във Facebook, например.

Какво мога да правя?
- да разказвам какво правя, с какво се занимавам, какво съм свършил, в кой проект участвам, на кой семинар съм в момента и пр. По този начин колегите все повече научават за нас, знаят с какво можем да им помогнем и лесно ни откриват. освен това така изграждаме личния си бранд.
- Когато попадна на нещо стойностно, да коментирам, да оценям, да споделям, да препращам с помощта на линк ипр. Така ценното съдържание, ще "отиде" при този, който има нужда от него.
- Да питаме и задаваме въпроси. да позволим колегите да ни помогнат в нещо, което не знаем.
- Да говорим за нещата, които се случват в компанията. Това включва - дискусии за партита, ваканиции, събития, кампании, важни моменти от живота на компанията и пр.
- Да създадем място за хумор, където в свободното си време дасе посмеем. Работата винаги върви по-добре, когато се върши с усмивка.


Какво да не правим?
- Да не сплетничим, клюкарстваме...
- Да не се хвалим
- Да не даваме необмислени коментари и такива, които не можем да подкрепим с доказателство

29 септември, 2010

E-mail marketing | Quirk e-Marketing
Тъй като се записах за изпита на Quirk e-marketing, преговаряйки, ще споделям какво е важно за мен глава по глава.

E-mail Marketing.

В практиката си не съм правила имейл кампании. Не съм позитивно настроена към тях, въпрреки че, четейки тази глава оставам с убеждение, че ако е направена както трябва кампанията, би имала успех.

Ето извадката:

Определения:
Hard bounce - The failed delivery of email communication due to an undeviating reason like a nonexistent address.
Soft bounce - The failed delivery of an email due to a deviating reason like an overloaded mail box or a server failure.
House list - An email database that a company generates itself without purchasing or renting names.
Opt-in - Give permission for emails to be sent to you.
Opt-out - Also known as unsubscribe - The act of removing oneself from a list or lists so that specified information is no longer received via email.


Двата вида търговки имейла биват:
Promotional emails: these are more direct and are geared at enticing the user to take an immediate action.
Retention based emails: also referred to as newsletters, these may include promotional messages but should be focused on providing information of value to the user, geared at building a long term relationship with the user.


"Promotional emails" обикновено предизвикват мигновена реакция:
- Users make a purchase
- Users download a whitepaper
- Users request further information


"Newsletters" се използват за постигането на дългосрочни цели, където key performance indicators са:
- Open rate
- Click-through rate
- Number of emails forwarded
- ROI


Събирането на т.нар. white листа, най-често става с помощта на sign-up форми. Важно за тях е:
- Put the sign-up form where it can be seen – above the fold and on every page.
- State your anti-spam stance explicitly, and be clear about how you value subscribers’ privacy.
- Use a clear call to action.
- Tell subscribers what they will get, and how often they will get it. Include a benefit statement.
- Ensure the email address is correct by checking the syntax.
- Test to see what works best!
- Every interaction can be used to ask permission to send emails.
- Offer something valuable for free, and ask if they would sign up to your newsletter at the same time (e.g. white paper, gift voucher, music track).
- Add a subscribe box to the checkout process of your retail site.
- Use interactions at trade shows to ask for email addresses.


Важно: Avoid being marked as spam by staying away from words like “free”, “buy now” and “discount”.


Полезни инструменти:
- Emails can be tested for platform compatibility at www.sitevista.com/email.asp.
- An email’s spam score can be checked at spamassassin.apache.org.


Имейл кампанията трябва да е съгласувана с останалите елементи от кампанията: There should never be a disparity between the content, tone or design of an email when compared to the rest of a company’s offerings. In-store promotions can be reinforced and promoted to an email database, or web site information can be summarized for email.
Custom landing pages, as required, should be created for any promotions being communicated in an email communication.


Как д постигнем висока имейл репутация:
- ISPs offer various sender’s authentication standards such as Sender ID, SPF, and DomainKeys. Use these.
- Out with the old, in with the new – keep your database clean.
- Remove hard bounces after 3 deliveries (ISPs don’t like e-mail broadcasters who have a high bounce rate).
- Remember that a huge but inaccurate and outdated database is far less use to an email marketer than a tightly-maintained, smaller database. Strive to boost your database, but don’t forget to clean behind you as you go.
- Ensure email broadcast rates are not too high.
- Respond to complaints and unsubscribe requests – if someone requests to be unsubscribed, do so.
- Educate users about white lists.


E-marketing Pros:
- Permission based email marketing can give the highest return on investment of any marketing activities. Technology allows mass customization, allowing personalization across a large list of subscribers.
- When used to foster relationships with a customer base, email marketing can go a long way to increasing the lifetime value of that customer.
- Email marketing is highly measurable, and databases are highly segmentable

28 септември, 2010

Знаем ли как ефективно да работим с имейл?
Електронната поща, позната като имейл е инструментът, който от години насам променя начина на комуникация. От 1965, когато възниква, имейлът служи за обмяна на кратки официални и неофициални съобщения. С развитието на технологиите неговата употреба все повече се задълбочава и нараства. Имейлът започва да се използва не само като средство за изпращане на е-писма, а и за изпращане (споделяне) на цели документи, изпращане на кратки съобщения, препращане на информация и документи и други. В резултат на това пощенската кутия се превръща в място, където трудно откриваме информация, препълва се, налага се да я архивираме, а от тук работата се затруднява още повече. Можем ли да избегнем това? И можем ли да работим по-ефективно, като избягваме имейла като основно комуникационно средство?

Съществуват различни начини с помощта, на които можем да оптимизираме работата си с имейла, следствие на което да започнем да го използваме по предназначение. Единият от тях е, в максимална степен, да се възползваме от предимствата и възможностите на другите налични инструменти за съвместна работа. Разбира се, интеграцията между споменатите е задължителна, за да се постигне желания положителен резултат.

Първите три базови стъпки, към по-ефективна работа с имейла са насочени главно към това какъв тип информация изпращаме.

Имейлът като кратко съобщение. Имейлът е кратко официално съобщение, което изпращаме до един или повече хора. В голяма част от случаите имейлът носи стойност, т.е. носи някаква важна информация, която може да послужи като доказателство за свършена работа. В случаите, когато изпращаме кратки неофициални съобщения, на които искаме да получим отговор на момента, можем да използваме алтернативни начини на комуникация: напр. корпоративния чат. Последният дори ще ни „покаже” къде се намира колегата, дали е зает, дали може да отговори на момента. Дори към чат сесията, можем да добавим друг колега, чието мнение е важно. По този начин избягаме изпращането на ненужни имейли, а пощата е по-подредена.

Имейлът като инструмент за изпращане на прикачени файлове. В голяма част от случаите, в които изпращаме имейл, се налага да се изпращат/ препращат тежки прикачени файлове, които ненужно пълнят пощенската кутия. Как можем да избегнем това? Съществуват софтуерни решения за организиране и споделяне на ежедневна бизнес информация, които посредством конектори с корпоративния имейл, помагат за бързото и лесно управление на документи. Посредством линк всеки един от колегите има достъп до нужния документ. Последният може да бъде прегледан, редактиран или свален на собствения компютър без цялата тази информация да минава през пощенската кутия.

Имейлът като инструмент за проверка на текст. Когато работим в екип, се налага многократно да редактираме текст. В тези случаи препращането на последната версия към целия екип, освен, че внася смут, води до неяснота кой какво точно е редактирал и кога. Съвременните начини за редактиране и споделяне на съдържание познати като Уики (Wiki) дават нужната свобода и удобство за работа върху един документ от много хора. Уикитата са инструментите, които пазят историята на документа, „показват” актуалната версия и осигуряват достъп до съдържанието независимо от времето и мястото.

Тези и още много други случаи в работата си с имейл пощенската кутия можем да оптимизираме. Веднъж изпробвани, те неминуемо ще допринесат за по-ефективната работа в екипа, а от там на цялата организация. Първата крачка обаче към този път трябва да направи служителят. Той е този, който трябва да положи нужните усилия, да пречупи мисленето си и да избере най-краткия път към по-ефективната съвместна работа.


Из Lotus Review, бр. 5

27 септември, 2010

Is your Company Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity


10-те критерия обхващат не само използването на social collaboration решенията, но и интегрирането на портално решение, което да обхваща всеки аспект от бизнеса.
How to tell if your Company is Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity « Web Strategy by Jeremiah Owyang | Social Media, Web Marketing:

Collaboration in the Enterprise Report


E2.0Pros изследване за изполването на Social Collaboration инструментите:
Optimized-E20PROS-Collaboration-in-the-Enterprise-Report-June-July-2010.pdf (application/pdf Object)

В доклада можем да намерим доста любопитни факти. Ето някои от тях:
- Най-често използвани social collaboration technologies - shared calendars, shared documents, project management, blogs, wikis...
- Най-често използваните "неофициални" social collaboration инструменти в организацията - Micro-blogging, social networks, rss feeds, video conference, blogs...
- Топ причини за внедряване на social collaboration technology - increased productivity, increased ability to find people, increased cost savings, less travel expenses...

14 септември, 2010

Gartner за Social Computing & CIO на 24.09.2010
След като откриха офиса си в БГ, Gartner BG ще направят първото си C-level събитие на 24 септември 2010. Темата е Social Computing, а ето и по-конкретно лекциите:

"This event is part of Gartner`s strategic orientation to help IT and business executives use technology to build, guide and grow their enterprises. It is thanks to our many satisfied customers and prospects that we can continue to grow and expand.

The introduction of social computing applications and technologies challenges traditional IT management and technical models. This CIO event will concentrate on emerging proven practices for introducing and managing social computing in and outside of the enterprise."

"Session 1: Delivering Enterprise Value from Social Computing

The value of social computing lies not in its technology but in its support of the interactions that occur in social systems. Leading CIOs have concentrated their social computing efforts on human interactions, and are driving enterprise value by exploiting four styles of social systems. This focus on human behavior represents unfamiliar and challenging territory for most CIOs and IT executives.

Key Issues:
· What are the concepts, challenges and opportunities surrounding social computing in the enterprise?
· Which factors, outcomes and benefits distinguish the four styles of social systems?
· What are the key roles and responsibilities of CIOs and IT leaders in enabling and enriching social computing and social systems?


Session 2: Developing A Roadmap for Social Computing

Our workshop will introduce Gartner’s toolkit for assessing the current state, opportunities and decisions needed to define your social computing objectives and plans. This is an interactive workshop where we will discuss the details of Gartner’s tools, invite you and other participants to share your experiences with social computing, and practice using our tools. Our learning goal is for you to be able to take these tools back to your organization and use them with your IT team and business leaders to develop a social computing roadmap.

Key Issues:
· Assess where to start or proceed with social computing in your organization.
· Assess the styles of social systems in place or required by your organization.
· Assess your capabilities and effectiveness in social computing; determine who else must be involved to succeed."

Според мен първата лекция за Real Value на social software ще е доста полезна за тези, които все още не могат да оценят "стойността" на social software for business. Разбира се и всички, които не знаят какво ще получат от social computing.

Събитието е специално предназначено за C-level, участието е с покани. Радвайте се ако сте сред тях! :)

10 септември, 2010

Do u know what Knowledge is?


Две филмчета, които разказват какво е това Знание и къде можем да го открием? :)Web Statistics