30 март, 2011

Истината за Business Collaboration решенията


Бизнес решенията за Collaboration Или работа в екип като - имейл, уеб конференции, корпоративен чат, обединени комуникации, уеб 2.0 инструменти (блогове, уики, бързи връзки, форуми и пр.), екипни работни пространства (teamrooms) са инструментите, с помощта на които организациите успяват да работят по-продуктивно, да организират задачите си по-лесно и бързо.

Едно наскорошно изследване на Forrester показва доста интересни данни във връзка внедряването на подобни технологии в бизнеса.

Според изследването броят на компаниите, внедрили collaboration решения е доста малък. Традиционните collaboration решения като корпоративен чат, уеб/видео конференции са внедрени в по-малко от половината анкетирани компании. Само имейлът - решение, което не се счита за 100% collaboration - се използва в 50% (само!!!) от анкетираните.

По-новите collaboration решения като - уеб 2.0 - са внедрени в само 25% от компаниите.

Какво печелят компаниите, които са внедрили collaboration решения?

  • 62% - съкращават разходите за транспорт
  • 58% - подобряват вътрешнофирмената комуникация
  • 44% - подобряват управлението на проекти

24 март, 2011

20 причини - Защо да НЕ използваме Social Collaboration в компанията


Попаднах на една интересна статия - една друга гледна точка - Защо да НЕ използваме social collaboration в организацията?

Ето ги и причините :):

1. You are a traditionalist and value the “good old days” *
2. You don’t want to be found *
3. You don’t want to be heard *
4. You are afraid of people voicing ideas (congruent and contrary to corporate *insert dept*)
5. You enjoy a silo-driven company
6. You don’t have a process for bringing ideas to fruition
7. You think people will waste time online collaborating and not working
8. You don’t want your competition to hack in to see what you are doing
9. This is only a trend and will pass and will wait for the next thing
10. What next, the cloud?
11. My security manager said we can’t do it
12. Because its what the business wants
13. It will eliminate our intranet – and I like our intranet
14. Employees will be able to solve their own problems
15. They will share inappropriate files, pictures and comments
16. There are too many choices – I will wait for the cream to rise
17. We can’t afford the software
18. We are a highly regulated or unionized company
19. We won’t have to have meeting anymore
20. Employees can access it via a mobile phone and we can’t have that!
Web Statistics