17 юни, 2009

Ефективно с по-ниски инвестиции?!Да, всеки по време на криза търси много и различни начини да намали разходите. Но, разбира се, бизнесът не може да спре. Търсят се начини, решения, които струват по-евтино и предлагат повече функционалности (задоволяват ключови бизнес нужди).

Един от вариянтите е да изберем хостнато решение. Тук, разбира се, идва ключовият въпрос за сигурността! Доставчикът трябва е бъде надежден!
След като си отговорим на споменатия, идва въпросът - А какво искам да получа от това хостнато решение? Кои бизнес нужди искам да задоволя? Широко разпространени са хостнатите уеб конференции. Може би са Ви познати WebEx, GoToMeeting и пр. Да, добри са, но предлагат само уеб конференции в различната им окраска! Какво ще стане ако искаме да споделяме файлове? Ще купим отделно решение ли? А имейл? IM?... Ако така вървъм и стигнем до популярните уеб 2.0 услуги, неминуемо ще поискаме и социални мрежи, за да организираме Общности от клиенти и партньори.
Така, ако имаме всички тези неща, т.е програмки, ще прескачаме от приложение на приложение. Дали е удобно и ефективно? Май нито едно от двете.

Хостаното решение, което би задоволило основните бизнес нужди като имейл, IM, уеб конференции, споделяне на фойлове, създаване на анкети, графики, социална мрежа има. Хубавото е, че не е нужно да го купувате веднага, можете да го тествате колкото си искате!
За целта направете си акунт в LotusLive.com
Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics