26 март, 2009

Burton report за проблемите около social networking adoption в компаниятаДоста интересна статийка за social networking adoption в компанията са публикуали колегите от Burton Group.
Темата може да се обобщи така: Внедряването на SN в организацията е доста примамливо решение, но преди да се стигне до това пред компаниите възникват доста въпроси. Въпроси, които в по-голямата си част засягат организационната култура и културата като цяло в организацията (проблеми като: business case, metrics, policies and controls, roles and responsibilities, employee participation models, and cultural dynamics), а не технически въпроси.

Ето какво казва Mike Gotta: "...the challenge rests in addressing cultural barriers. Some workers, particularly Baby Boomers, might not feel the same predisposition to the technologies in the enterprise"

Защо възникват тези проблеми, защо компаниите се колебаят при използването на SN? Част от отговорите на тези въпроси се крие в това, че тези компании нямат достатъчна информация за това каква е целта на SN за организацията. Е, определено целта не е същата като тази на Facebook .:) но тези, които взимат решение или хората, които ще трябва да я ползват познават публичните социални мрежи и не желаят да излагат както личната, така и корпоративната информация на риск.
Друга част от служителите в организацията пък не знаят и не познават как точно тази технология ще им реши проблемите и не могат да измерят в цифри "печалбата" от използването на SN. Например, CFO, който иска перфектия ROI... не може да измери възвръщаемостта на SN... Той не може точно да измери стойността на уиджетите, например.

Доброто възприемане на SN в компанията зависи от това да се открият правилните хора, които са иноваторите ... Но дори и да се открият и да започнат да използват социалната мрежа, не е гаранция, че останалите служители ще ги последват...

Корпоративната култура!!! SN позвoлява решенията да се взимат колективно, а ако компанията е свикнала да взима решения по отдели... т.е. по нива... в този случай внедряването на SN става мисия невъзможна.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics