23 март, 2009

Social media Как да формираме Social Media маркетинг стратегията си за 2009-та?През последната година Уеб 2.0 технологиите навлязоха по-осезаемо в българските компании, а някои от тях вече берат плодовете на труда си. Като част от Уеб 2.0, Social Media предоставя доста широко поле на действие за онлайн маркетинг специалистите… А точната преценка „каква медия, как, къде и защо” да се използва води до постигане на зададените цели.
Social media е възможността да се създава, публикува и споделя съдържание в „правилното” Интернет пространство посредством разнообразен набор от внимателно подбрани инструменти. В Social Media звуково и визуално се комбинират думи/ текст, картини, аудио и видео. Целта е таргет аудиторията да бъде информирана, образована, дори забавлявана относно вълнуващи ги теми, проблеми, нужди и желания.
Преди да се определи Social media стратегията, трябва да се определи целта, която компанията иска да постигне, използвайки Social Madia като маркетинг средство: генериране на лийдове, увеличаване на продажбите и познаваемостта на марката, образоване на аудиторията и други. Пътят, който ще измине компанията, за да достигане заложените цели представлява стратегията, а инструментите, които ще се използват – блогове, подкастове, видео, социални мрежи и други, са чудесно средство за създаване на връзки, развитие на общности, генериране на идеи, провеждане на двустранна комуникация, помагане на настоящи и бъдещи клиенти, колеги и партньори.
Когато се формира Social media маркетинг стратегия, трябва да се имат предвид следните шест по-важни неща:
Аудиторията. Коя е нашата аудитория и как да я открием. Тя изобщо онлайн ли е? Как комуникира и взаимодейства в нета? Какви видове социални мрежи и „media sharing” инструменти използва?
Целите. Важно е да се вземат предвид както целите на компанията, така и тези на аудиторията, която трябва да се достигне. Знаейки от какво се интересува и какво иска последната, ключът към постигане на целите е открит.
Планът. След определяне на аудиторията и нейните нужди, е нужно да се определи подхода, който ще се използва – ангажиране на целия персонал, на иноваторите в бранша, на фенове на бранда и пр.
Начинът. Кой или кои Social Media маркетинг тактики и технологии ще се използват? – Блогове, социални мрежи, форуми, видео, подкастове, „bookmarks”, „RSS”…
Инструментите. Кои инструменти ще се използват при създаването, откомуникирането, рекламирането на съдържанието? „Free” или платени social madia инструменти? Това зависи както от фирмената политика, така и от избраните канали за комуникация.
Резултатите. Как ще се измерят резултатите в зависимост от зададените цели? В повечето случаи измерването на резултатите е „нефинансово”. Повечето от резултатите биват измервани в увеличаване познаваемостта на марката, повишаване ангажираността на клиента и пр.

Правилната комбинация от шестте елемента, дава вярната рецепта за провеждане на успешна Social Media стратегия. А главни герои в Social Media стратегията са „Начините”, посредством които се взаимодейства. Блоговете са генератор на двустранната комуникация, споделянето и създаването на ценно съдържание. Социалните мрежи подхранват съвместната работа на хора, които мислят по един и същ начин, заместват интранета и корпоративните директории. Бързите връзки „показват” какво се чете в бранша и какво е важно. Видеотата и подкастовете са идеално средство за обучение, „визуален контакт” между клиента и продавача.
От това кои инструменти са изберани зависи качеството на стратегията. Ако Начините, които се използват са разпръснати из нета – за блог се използва Blogger, за подкаст и видео – uTube, за бързи връзки Google Reader и т.нат., работата се превръща в тежест… Трябва да се посетят много програми с много и различни акунти! Така, по естествен път, възникват Инструментите, които обединяват голяма част от Начините за въздействие. На едно място са събрани всички корпоративни блогове, общности, бързи връзки, форуми, задачи, комуникации в реално време, RSS, профили, уиджети и пр. Със събирането на едно място на всички важни за компанията Начини за въздействие се създава Едно Корпоративно уеб пространство, където клиенти, партньори и колеги могат да открият нужната информация, съвет, полезни материали, а маркетинг специалистите да отправят таргетираните си послания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics