15 януари, 2010

Цената на Social Software


Social Software е голяма моя слабост. Имам предвид social software за бизнеса.
От скоро започнахме да използваме такъв в компанията и една част от колегите са доволни, други все още не могат да възприемат този начин на работа и комуникация. Може би не виждат смисъл в него, не виждат стойността. Но, разбира се, стойността идва с времето..., защото една такава social software за бизнеса "показва" ползите си, когато се използва.
Реших да напиша тази статия, защото попаднах на една много ценна презентация за Стойността на Social Software. От самата презентация съм отделила няколко слайда, върху които искам да се спра, а останалото Вие можете да погледнете тук.

Return on Contribution
Корпоративният social software(SS)обединява различни уеб услуги, задължителни, от които са: профили, блогове, общности, форуми, уикита, бързи връзки, споделяне на файлове. Всички те са носители на информация, знание, експертиза. Ако всеки споделя полезна информация, то тя рано или късно ще стигне и до другите колеги, които имат нужда от нея. По този начин последните първо няма да изгубят време, второ, ще знаят, че тази информация наистина си стува.
Как обаче се измерва стойността на това, което сме дали на корпоративната социална мрежа? Формулата е много проста.


Рано или късно идва въпроса: Каква е ROI на social software?
ROI има два компонента - TCO и benefits. TCO е цената на притежание. Benefits на SS имат няколко компонента:
- по-бързо изпълнение на задачите;
- подобрена на ефективност на работата;
- цялостно подобрение в работата на организацията;
- т. нар. empowerment - въоръжаване на служителите с инструменти за съвместна работа и комуникация.
По този начин е по-лесно да се изчисли ROI на social software.
Как биват разделени хората в зависимост от това какво правят
Няма да разказвам, тъй като слайда сам говори за себе си:Последният слайд, върху който искам да се спра е Generation! Компаниите трябва да имат предвид, че ако искат да привлекат млади служители, трабва да им осигурат нужното удобство и инструменти за работа. А тези инструменти за работа далеч се разминават от тези от преди 5-7 години.Reblog this post [with Zemanta]

1 коментар:

Лидия Викулова каза...

Ето дори и едно вайръл видео по случая: http://www.youtube.com/watch?v=2AQCCklD2ic&feature=player_embedded

Публикуване на коментар

Web Statistics