04 януари, 2010

Web-ът - това, което знаем и очаквамеКато за начало на годината попаднах на една доста интересна презентацийка за това що е то Уебът преди, сега и за вбъдеще.
Първото ми впечатление от нея беше: "Я, колко сме изостанали!

Идеята на презентацията се върти около фолксономията (folksonomies), онтологията (ontologies) и семантиката (semantics):
- създаването и управлението на тагове за анотиране и категиризиране на съдържание;
- представянето на света в "система";
- определяне на оценката, класификацията и значението не от човек, а от самата система интернет на базата на метадата (metadata).

Интернет е нещо много повече от едно онлайн пространство за събиране на информация: Освен, че е мястото, където намираме това, което ни интересува, е мястото, където получаваме най-точната и класифицирана информация. Сега информацията е класифицирана според това как хората е оценяват - svejo,net напр., а в бъдеще интернет ще е достатъчно умен, за да оценява сам.

Уеб инструментите, които използваме в момента ще са основата на бъдещия уеб - www.twine.com. Това е много интересна услуга, която обединява най-важните social networking инструменти, дава информация за това, което се интересуваме, като едновременно с това предоставя тази информация на останалия свят.
Освен познатия ни Google.com вече съществуват по-умни търсачки, които обаче все още не използваме - www.Siri.com, www.Bing.com, www.Powerset.com, www.evri.com и пр.
Посредством търсачка можем да търсим профили на хора - www.spock.com
Търсенето на информация, документи в интернет е базирано на семантиката - www.textwise.com Търсенето е на база метадата, ключови думи, т.нар. DNA на документите.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics