16 декември, 2011

Кои са петте вида колаборация?


Колаборацията, сътрудничеството или работата в екип е акт на съвместна работа във връзка изпълнението на дадена дейност и постигането на резултати. Колаборация може да има във всяка една сфера на дейност и процеси, при които хората работят заедно. Изследванията и проучванията на процеса на колаборация стават все по-интензивни през последните години с развитието на софтуерните технологии. Дизайнери, мениджъри и учени от различни области се стараят да създадат по-използваеми и ефективни среди и методи за сътрудничество и да използват правилните канали на комуникация.

Предмет на настоящата статия е работата в екип в организацията и различните начини, по които тя може да бъде постигната.

Имейл колаборация: Имейлът е най-ниското ниво на работа в екип. Включва, както се подразбира, използването на имейл (CC, прикачени файлове, текстове), чат, SMS.

Работа в екип върху съдържание. Включва създаване и редактиране на информация. Този вид колаборация е най-ефективен, когато документите се съхраняват онлайн, могат да се достъпват независимо от времето и мястото, а инструментите за работа в екип да включват няколко канала: форум, коментар, работа с MS Office,

"Conversation Centric Collaboration". Този тип колаборация има за цел да генерира разговор около определена тема, като в същото време даде възможност да се включат неограничен брой хора независимо от мястото, на което се намират. Този вид работа в екип успешно "създава" "knowledge" база, а инструментите включват: блогове, уикита, чат и пр.

Работа в екип около процес. Всяка организация управлява дейността си с помощта на работни процеси. Колаборацията в този случай се изразява в това да се добавят инструменти, които да подпомагат работата в екип, а именно: дискусии, възможност за изпращане на файлове, линкове, създаване на екипни работни пространства и пр.

"Collaborative Management" е координацията и управлението на програми, проекти или процеси посредством т.нар. екипни работни пространства, екипни календари и "social" инструменти.

3 коментара:

Goran каза...

Макар да не ги градираш поставяш имейла на най-ниско ниво, а примерно второто е същесвтувало далеч преди електронните комуникации. И въобще опитите за структуриране на един принципно неструктуриран процес или група от процеси винаги води до не много точни резултати.

биопродукти каза...

На най-ниско ниво е, защото няма директен контакт лице в лице! И според мен би трябвало да е най-ниско ниво!

Лидия Викулова каза...

За мен имейлът е средството, с помощта на което се постига най-ниското ниво на колаборация. Статията няма за цел да ги подрежда по възникване, а ги степенува по това как и с какво допринасят за постигане на по-висока и ефективна колаборация.

Публикуване на коментар

Web Statistics