11 август, 2011

Да сложим имейла на правилното му място!?


Привърженик съм на идеята, че имейлът не е всичко. Имейлът не е основното комуникационно средство в организацията. За никого не е рентабилно да "споделяме" файлове, текстове по имейл. Мога да изброя и още факти (можете да видите свързаните статии по-долу), но искам да споделя с Вас една презентация, първата част, от която е доста силна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics