09 август, 2011

Кои са трите ключа към постигане на "Social Business"?
Да бъдем "social" - една част от бизнеса се е превърнал в "social", другата част е на изчакване. По-голямата част от организациите използват social-а , за да се представят навън, т.е. за маркетинг цели. Имат изградени профили, facebook страници, пишат блогове и пр. Да, това носи печалба на бизнеса, но е насочено навън, извън организацията. Дори в повечето случаи споделеното остава отвъд границите на организацията, което е в ущърб на компанията. А и някои от социалните инструменти не са предназначени за бизнеса, а за нека така да го кажа "всеобщо" ползване.

Как организацията да се възползва от предимствата и възможностите на social инструментите, така че да се превърне в social бизнес?

  1. Не правете бизнеса си (знание, информация... ) достъпен за всички, а направете бизнеса си социален, като се фокусирате върху него и интегрирате в ежедневните бизнес процеси и приложения social елемента. Направете корпоративния интранет социален, като вкарате услуги като статус, коментари, изграждане на профили, уикита и пр. Добавете към имейла социалното, за да е по-удобен за работа и исканата информация да откривате по-бързо. Към бизнес приложенията напр. интегрирайте връзки към профилите на служителите.
  2. Фокусирайте се върху хората, а не съдържанието. Хората създават съдържание и информация и около тях трябва да "въртят" нещата. Хората са и тези, които ползват съдържанието и трябва да могат да го откриват, споделят и разпространяват лесно.
  3. Ценното в една организация, освен човешкия капитал, е информацията. Информацията, която е в главите на хората, в пощенската кутия, на файловия сървър, на твърдия диск, всичко това може да бъде изкарано от традиционните неефективни модели на работа и да бъде вкарано в собствена social платформа за бизнеса.... Защото социалните платформи за бизнеса са направени за нуждите на бизнеса, фокусират се върху хората и запазват споделената информация


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics