15 септември, 2009

Vereq adv at the metro station


Много ми хареса рекламата на Верея в метрото. :)


Vereq ad
Originally uploaded by lvikulova

Vereq ad
Originally uploaded by lvikulova

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics