29 септември, 2009

My Collaboration Tools 3Това е третата част от My Collaboration Tools статията. В предишните две разказах за:
- екипната работа върху документи, споделянето и управлението на документи;
- споделянето на работната среда (десктопа), дистанционният достъп - т. нар. Screen sharing и Web conferencing инструменти

Следват най-любимите ми решения за съвместна работа в офиса, а именно - social networking for business...
Изграждането на социална мрежа за бизнеса е предизвикателство за компаниите. Първо, защото е нещо ново и второ, защото в бизнеса трябва да се спазват наложените правила за "държание" в уеб пространството.

Ще се спра върху най-важните въпроси, които всеки си задава в момента, в който реши да интегрира подобно решение:
Какви уеб услуги трябва да обединява социалният софтуер за бизнеса?
С какво SN е полезен на бизнеса?
Социалният софтуер за бизнеса как може да се използва - вътре и само за самата организация или извън нея, като включва партньори, клиенти и служители?

Основите на социалният софтуер за бизнеса се полагат от пет уеб услуги - профили, дейности или задачи, общности, блогове и бързи връзки (bookmarks).
Профилите събират на едно място цялата нужна информация за служителите на една компания. Тук всеки попълва един вид CVто си - какво е работил, с какво се занимава в момента, какви са интересите, контакти и пр. Всеки профил може да бъде тагнат за улесняване на търсенето.

Общностите, разбира се, са тези, които събират хората по интереси. Тук допълнителни услуги като форуми, споделяне на файлове могат да се окажат доста полезни.

Блоговете, както всепознатите безплатни Blogger, Wordpress, са мястото за личностна изява.

Дейностите са много полезни в управлението на ежедневни задачи или организиране на семинари, ивенти и др.

В моята практика използвам всички споменти уеб услуги. Най-полезни за момента се оказват блоговете, дейностите и бързите връзки (последните могат да се импортнат и екпортант от/към използвания интернет браузър).
Освен това допълнителните услуги като уикита, споделяне на файлове и уиджети, ми осигуряват още една възможност за по-ефективна съвместна работа.
Нещата, с които избягвам са:
- напразни телефонни разговори;
- изгубено време в търсене на файлове;
- препълнена пощенска кутия;
- разпръснати файлове по проекти и др. подобни.

С какво SN е полезен на бизнеса? Освен горе споменатите ползи, ако компанията напълно внедри подобно решение и разбира се, го използва в пълния му капацитет, ползите ще бъдат много повече.
Ако се използва само вътре в компанията, ползите ще са едни, а ако се изпозлва навън, първото нещо, което се постига е подобряване двустранната комуниакция с външния свят.

Вътре в компанията. Профилите са изходната база при търсене на информация или колега специалист. Това е особено полезно, когато в компанията постъпи нов човек. Той няма да се лута и търси кой с какво се занимава, а по ключова дума, бързо ще намери нужния колега... може да му се обади и пр. Статусите в профилите "казват" какво прави всеки един.
Екипите организират работата си с помощта на дейностите и "събират" файловете в едно хранилище.
Уикитата от своя страна позволяват редактиране на един и същи текст. Така, ако имаме да правим брошура, само изпращаме линк до отдела. Всеки нанася/ допълва и накрая авторът получава известие.

Извън компанията. Най-малкото, което се постига с отваряне на социлания софтуер навън, е подобряване връзката с настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Тук ключови уеб услуги са Общностите и Блоговете. Всеки участник в социалната мрежа по една или друга причина е обвързан било то с компанията, марката, услугите, продуктите и пр. Мрежата се превръща в място за коментари, дискусии, извор на нови идеи ...

Бих искала да спра до тук. В други постове ще разкажа още интересни неща.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics