30 юни, 2010

Social Software Impact on HRАко се "вгледаме" по-дълбоко във възможностите на социалния софтуер за бизнеса ще открием, че той би ни помогнал в различни аспекти от бизнес дейността. Някои от тях вече сме споменали - имейл претоварване, разпилени хора, идеи, документи, разпокъсани задачи и проекти, други - ще споменем.

Най-важният капитал на една организация са хората. Те са лицето пред клиентите. Как обаче компанията може да задържи добрите кадри, да ги мотивира, да привлече нови кадри, да развива способностите им и пр.? В повечето случаи бизнесът използва HR приложения, специализиран софтуер за управление на човешкия капитал.

С какво обаче социалният софтуер за бизнеса може да помогне на HR мениджърите да се справят с едни от основните въпроси.

- Смяна на поколенията или т.нар. "Aging Workforce".
Роботната сила в организацията се дели на две - новопостъпило и с по-дълъг стаж в компанията. Едните идват с новите навици, с новите идеи за работа, с нова нагласа за начин за работа, другите имат утвърдени навици за работа, а и в повечето случаи те налагат процедурите на работа. Едните са знаещите, с опита, с практиката, с експертизата, другите са с теорията, с новото знание.
Как едните ще разберат какво могат другите, как едните ще разберат как се "правят нещата"?
Как компанията ще привлече новото поколение ако не предложи нещо, което им е познато и което ще "стопи леда" между поколенията?

- Промяна в използваната технология и организационна култура.
Когато компанията внедри нов софтуер/ програма/ технология винаги има процес на адаптация. По-адаптивните започват да работят по новия начин, другите правят това на по-късен етап. Тук преходът е по-плавен за разлика от този при промяна в организационната култура.

- Постоянната квалификация и обучение на персонала.
В повечето организации на обучение се изпращат новите служители или тези с по-малък стаж. Но какво става с т. нар. "знаещо" поколение? Как могат да получават необходимата си "доза" ново знание, от къде черпят информация?


Как точно социалният софтуер се обръща към тези проблеми, ще разгледам в следващия пост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics