06 януари, 2011

Leverage social software for increased employee engagement nad performance


или Защо бизнесът да внедри социален софтуер и кои са основните предимства за организацията?

Бих искала да споделя с Вас основните моменти от презентацията на Micheal Fauscette - Software Business Solutiuons в IDC, в която той разглежда причините за внедряване на социален софтуер за бизнеса, предимствата при неговото използване и бизнес предизвикателствата пред неговото внедряване.

В началото той споделя резултатите от проведено запитване - Кой е най-често използваният инструмент за съвместна работа във Вашата организация? Голяма част от респондентите отговарят, че това е IM и имейла. Това се дължи на установените принципи на работа и от една страна нежеланието на служителите да използват нови технологии и пр.

Fauscette продължава с причините, поради които близо 40% от бизнеса бавно започва да преминава към т.нар. Social Software for Business или социален софтуер за бизнеса:
Бизнес моделът се променя. Променя се и начинът на "опериране на бизнеса и превене на бизнес". "Новият" бизнес се характеризира с:
- хипер-свързаност;
- глобалност;
- децентрализация;
- мобилност;
- по-висока конкуренция.

Променят се и самите хора, начинът, по който вършат работата си и споделят и управляват информация. Хората вече се събират онлайн, там търсят съвети и знание за продукти, търсят експерти.
Съответно се променят и технологиите, които бизнесът използва:
- организират се общности от интереси;
- Cloud computing;
- SaaS;
- мобилни приложения;
- отворени платформи;
- интеграция между приложенията и пр.

Служителите, клиентите, доставчиците, партньорите все повече имат нужда да работят заедно, за да доставят по-голяма стойност и произвеждат съвременни, отговарящи на нуждите на клиентите продукти и услуги.

Ето резултатите от трите най-важни проучвания, проведени от IDC.

Защо бизнесът да внедри социален софтуер?
- научаване на нови познания - 60% от респондентите
- споделяне на знание - 55%
- комуникация с колеги - 30%

Основните предимства при използване на социален софтуер за бизнеса?
- лесно за използване - 50%
- по-добра вътрешна комуникация - 35%
- по-добра двустранна комуникация - 35%
- достъп до повече знания - 35%
- по-продуктивна работа - 30%
- комуникация в реално време и получаване на отговор на момента - 25%
- по-добри и информирани бизнес решения - 25%

Кои са основните бизнес предизвикателства пред внедряването на социален софтуер за бизнеса?
- да накараш служителите да участват - 50%
- да се измери влиянието на социалния софтуер върху бизнеса и резултатите - 40%

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics