13 април, 2011

ZeroMarketing в организацията - възможно ли е?
След като написах и последния пост на тема Какво остана с мен след "Маркетинг с нулев бюджет?", реших да продължа темата със: "Zeromarketing в организаицята - възможно ли е?". Хрумна ми, защото всички споменати инструменти като (микро)блогване, управление на репутацията, форуми, споделяне на снимки, участие в групи по интереси и пр. биха могли със същия успех да се използват в организацията с цел:

  • Промотиране и управляване на собствения си бранд/личност = описание на опита, интересите, тагването от колеги...
  • Опознаване на хората, с които работим = профили
  • Демонстриране и показване на познания в определена област = blogging
  • Събиране на мнения, идеи, обратна връзка за продукти и услуги = forums, ideablogs, Общности/групи по интереси
  • Информиране на служителите какво и защо около Вас? = microblogging
  • Споделяне с колеги на полезни бързи връзки? = Bookmarking
  • Споделяне на снимки и видео? = mediasharing
  • Получаване на известия за интересни статии, предложения и публикувани коментари към наши постове? - e-mail, notifications

Интегрирането в едно на всички тези услуги ще образува един вид вътрешна корпоративна социална мрежа, в която ще се говори както на тема бизнес, така и по теми от личен интерес. Ще може да се събира информация както за настроението в самата организация и самите служителите, така и информация за самите хора, знанието, което те притежават, обратна връзка за продукт и пр.

Според Вас дали това би било по-ефективен начин на работа и комуникация в организацията?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics