20 май, 2011

Why Middle Management Should Fear Social Media


Социалните медии все повече навлизат, не само като маркетинг инструмент, но и като социална корпоративна мрежа в организацията. Социалният софтуер за бизнеса взима познатите уеб базирани инструменти, обединява ги в една защитена платформа и ги предоставя на организацията за по-ефективна работа в екип и комуникация.
Едно от предимствата на social software for business е постигането на т.нар. прозрачност, премахване на както чисто физическите бариери, така и на бариерите между редовите служители и мениджърите. Някои колеги споделят, че това реално ще премахне нуждата от мениджърите-посредници, ръководители на звена, които "предават" информацията нагоре:

"But if you are a middle manager, social managing might not be such a great thing. As George writes in HBS Working Knowledge:

The biggest threat presented by social networks is to middle managers, who may become obsolete when layers of managers are no longer needed to convey messages up and down the organization. The key to success in the social networking era is to empower the people who do the actual work — designing products, manufacturing them, creating marketing innovations, or selling services — to step up and lead without a hierarchy.”

Аз лично не съм съгласно с това, защото тяхната роля е не само да предават информацията, но и да я обобщават, да дават предложения, да я анализират и пр. Вие какво мислите?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics