20 май, 2011

Нови идеи за бизнеса с помощта на уеб 2.0 и социалните мрежи


В наскорошен доклад на IBM за "benefits" от социалния софтуер за бизнеса, колегите обобщават едини от най-важните bisiness issues, свързани със социалния софтуер - внедряване, използване, ROI и пр.

Едно от най-важните условия внедреният социален софтуер да "върви" в организацията, т.е. да има реални ползи от него е да бъде интегриран с вече използваните системи и бизнес процеси.

За тези от Вас, които се интересуват и обмислят внедряването на подобен тип решение, страничките си заслужават четенето. Аз само ще споделя най-важните моменти от него:
  • HR needs to embrace the fact that employees have their own personal brands that exist both inside and outside the business and taht it does not own these brands but merely "rents" them while employees are at work. Personal brands need to be measured and rewarded based on how they help your company throughout the social network.
  • Information can get lost and conversations can taper off when email is the primary form of communication. "I think leaders have a responsibility, where it makes sense, to move people out of e-mail."
  • В отново се отбелязва залязващата функция и нужда от middle management-а поради факта, че социалният софтуер е предпоставка за постигане на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията. Тук силен цитат е: "Today expertise does not necessarily come from being in a certain position but from skills and expertise."
  • В повечето случаи хората се страхуват от това да участват в социалната мрежа (вътре и навън) поради факта, че могат да бъдат коментирани или че не могат да се справят с писането на статии. - "In the realm of collaborative work, privacy appears to be a prerequisite for openness among individuals."
  • Soft is the new brand- Социалният софтуер за бизнеса е за хора, процеси и разрешаване на проблеми. Те помагат на служители, клиенти, партньори, доставчици да се свържат, създават стойност, решават проблеми.
  • IT играят ключова роля в осигуряване достъпа до social sw решения, а именно: осигуряване на мобилност - достъп от мобилни устройства до ключова информация и бизнес програми; осигуряване на свързаност между офиси, екипи

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics