31 май, 2011

Как социалният софтуер помага в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства?Развитието на технологиите постоянно предоставят на хората нови начини за работа и комуникация. Историята помни въвеждането на иновации като телефон, факс, имейл, мобилен телефон. Всички те първоначално са били възприети недоверчиво, но с времето са станали неизменна част от ежедневието и работата на хората. Никой не може да си представи деня без да използва поне едно от споменатите както в личния живот, така и в работата.

Social Computing, Social Software, Social collaboration или т.нар. социален софтуер/технологии възникват началото на века. Първоначално те са задоволявали отделни нужди и най-вече са служели за връзка между хората, забавление, споделяне на лична информация и пр. Постепенно възникват безплатни бизнес мрежи като LinkedIn, XING, Plaxo. Появяват се услуги за създаване и управление на общности от интереси като Yammer. Възникват отделни Уеб 2.0 услуги като форуми, микроблогинг, фиид четци, видео споделяне и пр. Всички те оказват влияние върху начина, по който потребителите управляват и използват информацията в интернет както за лични, така и за бизнес цели.
Тъй като все по-голяма част от информацията се разпространява и достъпва онлайн, служителите започват да използват уеб базирани решения. Голяма част от служителите са в движение, налага се да работят извън офиса. Така потребителите не са ограничени от времето и мястото. Младото поколение, което вече е в трудоспособна възраст, е свикнало постоянно да е онлайн, да споделя и коментира информация.То очаква да прилага в работата си последните технологии и ако не ги намери, започва да използва наличните в интернет пространството.

Бизнес предизвикателствата пред компанията

Бизнес предизвикателствата пред компаниите нарастват. През последните години те оперират във все по-високо конкурентна среда. Бързата реакция и адаптация към промените, навременното взимане на информирани решения се превръщат във фактор номер едно в борбата за първото място. За да запази и увеличи приходите си, организацията трябва да предлага най-актуалните, модерни и качествени продукти и услуги. Географки разпръснатите офиси и екипи и мобилната работна сила имат нужда от постоянен достъп до ключова бизнес информация и споделено знание, както и от набор инструменти за осигуряване на ефективна съвместна работа.
Наред със споменатите предизвикателства, компаниите имат за задача да се справят и с тривиални бизнес болки като:

  • Препълнена пощенска кутия. Най-често използваният комуникационен канал - имейлът се използва за изпращане на различна по вид информация - формална, неформална. Към неформалната спадат съобщения от типа IM (чат), съдържание, върху което се работи в екип (ко-авторство), прикачени файлове. Този вид информация остава достъпна само за един човек, а работата неефективна. Търсенето отнема доста време. Файловете и съдържанието, върху което се работи в екип не се съхраняват на едно място, което затруднява достъпа и редактирането. Служителите не са сигурни, че работят с най-актуалната версия.
  • "Versioning" аневризъм – или липса на решение, което да управлява създаването и редактирането на документи. В повечето случаи служителите не знаят с коя версия на документа работят. Това довежда до объркване, загуба на време и неефективен работен процес.
  • Синдром – кой-кой е в организацията? В по-голяма част от случаите служителите не знаят нищо за колегите си, не знаят какви знания притежават, с какво могат да им помогнат, а и нямат инструментите, посредством, които да ги намерят.
  • "Total Mess of Information" или изгубени в превода. Служителите са претрупани от информация и не знаят къде могат да намерят това, което търсят. Добрите идеи остават незабелязани и несподелени. Липса на място за споделяне и дискутиране на мнения и опит, които впоследствие могат да се превърнат в ключови стратегии за спечелване на нови клиенти.
  • Разпилени хора, мисли идеи. Географски разпръснатите офиси и екипи и нарастващата мобилна работна сила са пречка в комуникацията и провеждането на ефективна съвместна работа.
  • Проектите и задачите изостават и се забравят. Когато служителите не са подробно запознати със задачите си, не знаят сроковете и нямат достъп до цялата информация по организация на събитието или проекта, тогава изпълнението се затруднява.
cont.
Enhanced by Zemanta

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics