30 май, 2011

Колко време губя в организирането на имейл пощенската кутия?Не мога да повярвам, че някои хора се занимават в изследване колко време губят в изследвания на тема "Организиране на имейл пощенската кутия"! Не мога, защото живеем в модерни времена и разполагаме с нужните инструменти за по-ефективна работа в екип и комуникация. Разполагаме с нужните инструменти не за по-добро организиране на пощенската кутия, а за използване на по-добрите комуникационни канали. Разполагаме с инструменти като:
  • корпоративен чат за размяна и изпращане на кратки съобщения;
  • уики за работа в екип върху общо съдържание;
  • инструменти за споделяне на файлове - без да има нужда да се препращат файлове по имела; общности от интереси, където може да се събира информация и ъдържание под различна форма, подчинени на една тема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics