21 юни, 2011

Тенденции в използването на бизнес социалния софтуер
До 2013г глобалният пазар на Уеб 2.0 услуги за бизнеса ще достигне $4.6 млрд.” - Forrester


Пазарът на Уеб 2.0 решения за бизнеса нараства с всяка изминала година. Докато през 2009г инвестициите в Enterprise 2.0 решения са били $1.25 млрд., то през 2010 те наброяват близо $2 млрд. За 2013г се очаква двойно нарастване или инвестиции в размер на $4.6 млрд

Две са причините поради които компаниите все по-често се обръщат към прилагането на социалния софтуер в бизнеса:
  • Нарастващото използване на публични мрежи като Twitter и Facebook от бизнес потребители за споделяне и използване на вътрешно фирмена информация. Компаниите имат нужда да ограничат изнасянето и излагането на чувствителна информация в публичното пространство, като същевременно осигурят на служителите съвременни технологии за комуникация и работа в екип;
  • Доказаните в практиката възможности на социалните мрежи за оптимизиране на работния процес, постигане на по-ефективна съвместна работа и по-висок бизнес растеж.

Клиенти на решенията за Enterprise 2.0 са както големи компании, така и такива от SMB сектора. Въпреки че големите компаниите са тези, които са по-отворени и инвестират повече в уеб 2.0 технологии, SMB сектора (компании от 5 до 1000 служители) се оказват потенциална ниша.

Големите компании с над 1000 служители се възползват от Enterprise 2.0 технологиите, защото с тяхна помощ решават бизнес проблеми като - географски разпръснати екипи и офиси, мултиезичност, невъзможност да се открие правилната експертиза, да се управлява и съхранява знанието. За 2010г тези компании са инвестирали близо $1.5 мил в услуги като "social networking", RSS, блогове, уикита.

SMB секторът от своя страна е предразположен по-бързо да възприема и усвоява новите технологии. По-малкият брой служители и по-опростената организационна структура улесняват процеса на взимане на решение. Компаниите са отворени към разходо-ефективни технологии, които заместват тежките и скъпи бизнес решения. Една част от служителите са мобилни и имат нужда от постоянен достъп до ключова информация независимо от мястото и времето. В SMB сектора работят най-много т.нар. "knowledge workers".

В Съединените Щати от 20 мил. компании със самостоятелно управление, 8% са със служители между 20-100, а 89% работят с персонал под 20 човека. Подобна тенденция се наблюдава в "service-oriented" икономиките като тези от ЕС. В SMB сектора в тези страни са заети около 65 мил служители, които генерират близо 50% от БВП.
Според доклад на Global Industry Analysts, Inc. пазарът на уеб 2.0 услуги в Северна Америка и Европа заема 75% от световните разходи за корпоративни Уеб 2.0 решения.


"До 2014г social networking услугите ще заместят имейла като основно комуникационно средство за 20% от хората.” - Gartner

Променящата се демографска структура на работната сила и начин на работа, както и наличието на все повече услуги за изграждане на социални мрежи в и извън организацията, ще накарат 20% от потребителите да превърнат социалния софтуер в основно средство за бизнес комуникация. Поради тази причина през следващите няколко години по-голяма част от компаниите ще се насочат към внедряване и използване на вътрешните социални мрежи.

Когато постъпят на работа, по-младите служители идват с нагласата да работят онлайн, посредством изградена мрежа от контакти и инструменти за споделяне на информация. Ако не им бъде предоставена подобна възможност, те ще използват или публични Уеб 2.0 услуги или ще потърсят място, което ще им ги осигури. За да изпълни по-бързо и ефективно задачите си, останалата част от работната сила ще има нужда от съвременни технологии. Това са технологии като уикита, блогове, профили, общности, незабавни съобщения, форуми и пр., които ускоряват комуникацията и предоставят възможност за по-лесно откриване на знание независимо от времето и мястото. В тази връзка имейлът ще бъде интегриран в корпоративната социална мрежа и ще се използва само като средство за размяна на т.нар. формални съобщения.

"Уеб 2.0 решенията за бизнеса помагат за постигане на по-високи бизнес резултати.” - McKinsey Global Survey

Според изследване на McKinsey Global измежду 1700 ръководители на тема Уеб 2.0 в организацията, 69% от респондентите отговарят, че благодарение на Уеб 2.0 решенията за бизнеса, са постигнали значителни бизнес резултати, в т. ч. повече иновативни продукти и услуги, по-ефективен маркетинг, по-лесен достъп до знание, по-малко разходи и по-високи приходи. Сред най-често използваните социални услуги се споменават блогването, "social networking-а", уикитата, възможностите за тагване, оценка и "peer-to-peer" комуникацията. Ползите от Уеб 2.0 решенията се усещат най-много в сектори като: високотехнологичен и телеком 75%, бизнес и професионални услуги - 62%, производство - 52%, финансов сектор - 51%
Enhanced by Zemanta

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics