15 юни, 2011

Как социалният софтуер помага в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства? (cont.)Бизнес предизвикателствата пред висшето ръководствоДокато генералната цел на компанията е свързана с постигането на по-високи резултати и разрастване на бизнеса, предизвикателствата, които стоят пред C-level мениджърите са свързани с оптимизиране на работните процеси и екипната работа, по-бързото взимане на информирани решения и осигуряването на достъп до важна информация "по заявка". Ето най-често срещаните предизвикателства пред маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена и управителите.

CME
 • оптимизиране на вътрешните комуникации;
 • подобряване на двустранната врзъка с клиенти;
 • откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
 • единна място за обсъждане и събиране на идеи;
 • управление на кампании

LOB мениджъри:
 • по-добра комуникация и стиковане на задачите между членовете в екипа и между самите екипи;
 • място за обсъждане и събиране на всички мнения и идеи за нови продукти и услуги, подобряване качеството на съществуващите;
 • по-ефективна съвместна работа;
 • оптимизиране на производството/ изпълнението на услугата/ продукта;
 • съкращаване на времето за пускане на нов продукт.

CHRO:

 • нужда от подобряване връзката и комуникацията между поколенията (поколенията Y и X и т.нар. baby boomers);
 • социализиране и приобщаване на новопостъпилите;
 • улесняване комуникацията и обмяната на информация между т.нар. „peers”;
 • управление и съхраняване на знанието;
 • управление на талантите. Оценка степента на ангажираност към компанията, приноса, навиците за споделяне и помагане на колеги и пр.

CEO:

 • разрастване на бизнеса;
 • подобряване на ефективността на работа в организацията;
 • по-висока продуктивност чрез по-бързо и качествено изпълнение на задачите и взинаме на навременни информирани решения;
 • по-висока възвръщаемост на инвестициите;
 • правилно управление и оползотворяване на наличните активи в компанията.
cont.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics