27 юни, 2011

Как социалният софтуер за организацията помага на висшето ръководство в решаването на бизнес предизвикателствата? (cont.)


Предизвикателството търсене и откриване на знание и експертиза.


Служителите са първия по ценност капитал в една организация. Те са тези, които носят втория по ценност капитал - знанието. За да съумее правилно да управлява персонала, да извлече и съхрани знанието, компанията има нужда от подходящите инструменти. Те трябва да бъдат както лесни за работа, така и достатъчно модерни за времето си, за да допаднат и на по-старото, и на младото технологично настроено поколения. Уеб 2.0 услугите, които правят възможно това да се случи са профили, тагове, общности по интереси, търсене, блогове, файлове.

Социалната мрежа за организацията изгражда т.нар. визитка на служителя. Тя включва данни от контактите на персонала до интересите и видовете създадено съдържание. Мрежата от контакти позволява бързо откриване на търсената експертиза посредством зададени ключови думи. Информационната преграда между служители, екипи, географски разпръснати офиси се заличава, тъй като мрежата и разнообразието от комуникационни канали създават предпоставка за достъп до споделеното знание, повторното му използване и получаване на бърза обратна връзка. Блоговете, бързите връзки, общностите, статусите позволяват на HR мениджърите да следят развитието на служителите, степента им на ангажираност, приноса, навиците за споделяне.Кои бизнес предизвикателства решава CEO-то с помощта на социалната мрежа за организацията?

Внедрявайки социална мрежа за организацията, управителите разрешават едни от най-често срещаните предизвикателства, свързани с разрастването на бизнеса и постигането на по-висока възвращаемост на направените инвестиции. Когато служителите разполагат с наличните инструменти и решения за оптимизиране на работния процес, тогава постигането на глобалните цели е по-лесна задача.

Глобална цел: Разрастване на бизнеса
Средство: социален софтуер за организацията
Постигнати подцели:

 • по-ефективни вътрешни комуникации;
 • осигурена среда, в която се споделят и откриват ценни идеи;
 • възможност за по-бързо откриване на експертиза, съответно по-бързо получаване на отговор.


Глобална цел: По-бързо изпълнение на задачите
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • бързо откриване на експертиза и получаване на отговор;
 • бърз достъп и възможност за споделяне на най-добрите практики, разрешени казуси, отговори на въпроси.


Глобална цел: По-висока ефективност
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • намалени разходи за наемане на персонал;
 • възможността да се използват най-добрите практики намалява работата по застъпващи се проекти;
 • работата е улеснена, тъй като използваните уеб услуги са интегрирани в една платформи.


Глобална цел: Максимално оползотворяване на ключови активи в компанията
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • задържане на младото поколение;
 • по-бързо усвояване на високо продуктивни ресурси;
 • оползотворяване на наличните активи в компанията;
 • възползване от знанията на ключови експерти от организацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics