23 юни, 2011

Как социалният софтуер за организацията помага на висшето ръководство в решаването на бизнес предизвикателствата?Социалният софтуер за организацията интегрира Уеб 2.0 услуги, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на бизнеса. Освен, че предоставя защитена платформа за споделяне и управление на информация под различна форма, социалният софтуер дава отговор на трите най-често срещани бизнес предизвикателства пред висшия мениджмънт:

Предизвикателството управление на информацията и препълнена пощенска кутия. Неефективна съвместна работа върху съдържание и документи.


Тъй като над 80% от информацията, с която служителите работят, се съхранява в личните пощенски кутии, компанията има нужда от решение, което да оптимизира съвместната работа върху документи и съдържание. Социалният софтуер за организацията и Уеб услуги като общности, файлове, уикита, блогове, бързи връзки, форуми са тези инструменти, които помагат това да се случи.


Общностите имат свойството да обединяват всички налични за социалната мрежа услуги. Те са мястото, където служители с общи интереси имат възможността да обменят, споделят, разискват и управляват информация под различна форма. Файловете и уикитата улесняват управлението на документите и работата върху общо съдържание. Всеки според правата си може да достъпва необходимата информация, да я редактира, да информира останалите от екипа.


Дейностите са уеб услугата, която организира споделянето на цялата информация във връка управлението на проекти, задачи и пр. Тъй като участниците имат постоянен достъп до актуалните съдържание, файлове, задачи, срокове и пр., координацията в изпълнението е по-лесна и по-бърза.


Маркетинг мениджърите и ръководителите бизнес звена са тези, които в най-висока степен могат да се възползват от възможностите на социалната мрежа за организацията и да решат най-злободневните предизвикателства в работата си. Общностите, файловете и уикитата са тези Уеб 2.0 услуги, които организират потока от информация, разделят го тематично, осигуряват достъп по всяко време и място и предразполагат към интерактивна съвместна работа.
  • Предизвикателството вътрешни комуникации.

Факт е че в днешни дни и служители и мениджъри са претрупани с информация. В повечето случаи прегледът и сортирането на важната информация отнема много време, което води до намаляване производителността и ефективността на работа.


Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.


Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics