01 октомври, 2009

Дали съзнанието ни може да работи в екип?Все повече чуваме за съвместна работа, работа в екип,"collaboration" и т.н. Но знаем ли какъв е смисъла на
съвместната работа, можем ли наистина да го правим и какво всеки един от нас влага в думата "collaboration"?
За мен това са доста интересни въпроси, чиито отговори с удоволствие бих прочела - ако ги споделите.

Ето какво мисля:

Какво влагаме в думата "collaboration"?
Като за начало можем да научим значението на думата от речника или най-добре от wikipedia - процес на работа между два човека, които
имат пресечна точка в интересите си - обща цел.

А какво точно всеки един от нас разбира под Collaboration? и то Collaboration в работния процес? Отговорът на
този въпрос зависи от решенията, които използваме. За едни хора това е простият имейл, посредством, който се
разменят съобщения, файлове, управляват се задачи и пр. Всичко се държи в имейла, а папките в компютъра са
препълнени с инфо и "last, last, final" документи.
За други файловете стоят на файлов сървър, подредени в папки, по продукти, по дати и пр. Отново имейлът е
основно средство за комуникация и съвместна работа, защото на сървъра различните версии стоят под формата на
01, 02, final и пр.
На персоналните компютри всеки служител държи информацията за своите клиенти. Така, никой друг няма достъп до
информацията. Ако служителят е извън офиса и има запитване от същия този клиент, то колегите няма да могат да
видят историята на комуникацията, вече изпратените/ приети оферти или други.
За да избегнат това, компаниите стартират с познатите ни ERM, CRM, посредством които всеки от организацията
има достъп до нужната му информация. Всичко е споделено, ежедневната работа се следи от близо, файловете са
разпредели според предназначението си.

Съвместна работа има и в комуникациите.Инструментите тук са много - IM, споделяне на екрана, изпращане на
файлове, аудио и видео връзка. Има допълнителни инструменти, които допълват основната функционалност на
програмите за онлайн комуникация като - "screen capture", анотация/ whiteboard, провеждане на онлайн анкети,
дистанционен достъп и пр. Посредством всички горе изброени инструменти, служителите могат (стига да знаят как
и кога) да спестят доста от ценното си време.

И т.н ... други за да работят по-продуктивно заедно използват модерните решения за управление на документите,
социалния софтуер за бизнеса и пр.

Става ясно, че за всяка една компания collaboration означава различно нещо, но начинът, по който работим
заедно се отразява както на личностната продуктивност, така и върху екипната, а от там на цялата компания.

Можем ли реално (в практиката) да работим в екип, използвайки възможностите на софтуерните решения? Да, но само
след като се промени начина на мислене.
Всяка една компания е установила определен начин на работа. Нека като пример да вземем компания, която има
внедрени решения за съвместна работа или дори такава, която използва такива решения като напр. Google, iGoole.
За да използват всички решения за съвместна работа, служителите първо трябва да бъдат обучени, а след това
трябва да спазват установените правила на работа в компанията.
Всеки служител трябва чинно да записва всяка своя дейност, да кажем, в ERM-a, защото ако не го прави, смисълът
на ERM-а се губи. Същото важи и за другите видове collaboration инструменти.

Следва:
Таблица/ графика с free/ paid collaboration инструменти.

Reblog this post [with Zemanta]

2 коментара:

Анонимен каза...

Така, тъй като аз не мога да не се изкажа ще ви кажа мнението на човек, който ходи по компаниите и запознава хората с описаните тук collaboration иснтрументи и техники за тяхното прилагане, а именно: ако шефа не разбира ползата от тези технологии - никой никога няма да ги използва. Особено в БГ. Ако все пак има такъв служител, който иска да ги използва - то той не работи в компания, която има шеф неразбиращ web2.0 технологиите.

М/у другото разликата междру тези две компании е откроява много бързо в условията на икономически затруднения (или както е в случая с икономическа криза) - иновативните компании, развиващите, инвестиращите в нови технологии и доказани инструменти остават и се развиват на пазара, а за останалите - просто си е криза!

Лидия Викулова каза...

Това коя компания използва новите технологии (да не ги наричам уеб 2.0) наистина зависи от това как мисли шефа и дали е отворен към новото. :)

Публикуване на коментар

Web Statistics