14 октомври, 2009

Какво обединява Knowledge Sharing, Social Computing и Collaboration?Днес, след като свърших част от задачките си, попрегледах някои блогове и попаднах на статия от блога на Luis Suarez. В блога си той пише за съвместната работа, работата в екип, споделянето на информация, имейлът Не като средство за съвместна работа и пр.
Статията, която разглеждам е на тема споделянето на знание и т. нар. "social computing". Той разграничава тези две понятия и казва, че едното е противоположност на другото. Докато knowledge sharing-а събира и съхранява всичко на едно място, social computing-а е "течение", което ни позволява да разпръснато да публикуваме знание... но това можете да го прочетете и в самата статия.

....
Размисли:
За мен Knowledge sharing и social computing са взаимно свързани и се допълват, а обединяващата дума е съвместна работа (Collaboration).
Да започна с Knowledge Management: Първо ще цитирам Luis Suarez или по-точно Nick Milton в това какви са стъпките една компания да премине към KM (knowledge management culture). Основното и най-важно е: преминаването от "Аз" към "Ние". Няма как компанията да възприеме новите тенденции в съвместната работа ако служителите подсъзнателно работят сами!

"From “I know” to “We know”
From “Knowledge is mine” to “Knowledge is ours”
From “Knowledge is owned” to “Knowledge is shared”
From “Knowledge is personal property” to “Knowledge is collective / community property”
From “Knowledge is personal advantage” to “Knowledge is company advantage”
From “Knowledge is personal” to “Knowledge is inter-personal”
From “I defend what I know” to “I am open to better knowledge”
From “not invented here (i.e. by me)” to “invented in my community”
From “New knowledge competes with my personal knowledge” to “new knowledge improves my personal knowledge”
From "other people’s knowledge is a threat to me" to "our shared knowledge helps me""

За да може свеки да споделя знанието, са необходими инструменти. Тези инструменти са social computing инструментите, но само тези, които се използват в самия (вътре в) бизнес. Нека ги нарека Social computing for business (или social networking for business). Това са блоговете, форумите, дискусиите, уикитата, профилите, дейностите, бързите връзки и пр. Разбира се, всеки бизнес ще избере това, което ще му донесе най-голяма полза.
Тук е важно да се отбележи едно: мениджърът/ управителят трябва или поне е пожелателно да наложи определен стандарт на работата с тези нови уеб услуги... Иначе публикуването на информация ще е безразборно а споделянето на знание неефективно.
Както споменах съвместната работа - collaboration - е обединяващото звено... или по-точно базата, от която тръгва всяка компания, която е решила да оптимизира бизнес процесите си.

Reblog this post [with Zemanta]

2 коментара:

Barmolino каза...

Много добре написано и точно

Лидия Викулова каза...

@Barmolino Благодаря! Бихте ли споделили Вашето мнение по темата?

Публикуване на коментар

Web Statistics