27 октомври, 2009

Доволни ли сте от Вашата платформа за съвместна работа?Живеем във време, когато технологиите предоставят много и различни начини за индивидуална работа и работа в екип. Една част са безплатни, други платени. Последните можем да разделим на SaaS (софтуер като услуга) и on- premise (внедрени на собствен сървър). Разбира се, всяко едно от тях има своите предимства и възможности. Тук за организацията възниква въпроса - Задоволява ли текущата програма/и, платформа корпоративните нужди? Тези нужди могат да бъдат разгледани както от финансова гл. т., така и от гл. т. на продуктивността и администрацията.
Няма подробно да разглеждам тези въпроси, само ще поставя акценти.

Продуктивност:

Инструментите, с които работите помагат ли Ви да работите в екип или Ви "карат" да извършвате допълнителни дейности и следствие на това губите време?
Инструментите, с които работите удобни ли са работа- позволяват ли бърза и лесна работа? Интуитивни ли са?
Инструментите, с които работите на едно място ли се намират или са разпръснати?
Инструментите, с които работите интегрират ли се едно с друго или са независими?

Това са само малка част от въпросите, които можем да си зададем, за да разберем дали решението, което използваме работи в наша полза или ни създава допълнителна работа.


Администрация:

Администрацията на решението, което използвате е от същото значение както Продуктивността...., защото ако може бързо и лесно да се администрира/ ъпдейтва, това ще спести време и усилия на целия екип.
Тук част от въпросите са:
Колко време отнема администрацията на решението/ платформата?
Лесно ли ъпдейтвате стара към нова версия? Колко време и усилия Ви коства това?
Позволява ли текущото решение интеграция с друго или надграждане на текущите функционалности с нови?
Какви проблеми възникват при работата на решението, което използвате? Лесно ли се разрешават? Прекъсват ли работния процес на компанията?
Колко като време Ви струва работата по сървъра, новото желязо/ софтуер, което купувате, за да посрещнете нуждите на новата версия?

... и други


Финансови:
Тази част винаги е интересувала компанията и няма да спре да я интересува. Желанието на всички е към намаляване на текущите разходи по управление на текущата платформа за съвместна работа. Изчисленията винаги са най-ясния признак, който оценява колко струва решението на компанията. А ако сравним тези изчисления с други (на подобна система/ платформа) тогава ще видим дали сме на правия път. Най-добра представа дава TCO или цената на притежание.

Налага ли се при ъпгрейд да купувате нови версии на сървърните операционни системи или да добавяте допълнителен софтуер, за да можете да работите продуктивно?
Налага ли се да купувате допълнително hardware при ъпгрейд или за да увеличите дисковото си пространство? ……. Т.е. влагате ли още допълнителни средства?
Колко струва като време и пари поддръжката/ ъпгрейда на информационната среда, с която работите?


Това е! Както виждаме въпросите са прости, но в отговорите се крият доста ключови отговори.
Така че ако искате да разберете дали сте доволни от текущата си платформа за съвместна работа, намерете време и дайте отговори на горе поставените въпроси. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics