05 юли, 2010

Social software transforms businessНа 1-ви Юли IDC публикуваха годишен доклад за социалния софтуер за бизнеса и използването му в компаниите. В доклада се споменава, че компаниите все повече използват социален софтуер за бизнеса - 55%-тов ръст или годишен приход от 367.7 мил. долара.

Социалният софтуер за бизнеса позволява на клиенти, служители, бизнес партньори и доставчици да работят по-лесно в екип, да споделят без да бъдат ограничавани, да търсят и откриват информация и експертиза.

Ето най-важните акценти:
- IDC определя социалния софтуер за бизнеса като "promoting transparent and authentic two-way dialogue that is open, synchronous, and unstructured."

- Според изследване на IBM 98% от CEO имат нужда от реорганизиране на работата; един служител губи средно на седмица по 5,3 часа от неефективни бизнес процеси и 2 часа в търсене на информация и експертиза;

- Социалният софтуер за бизнеса помага на служителите да създадат и ръководят мрежа от колеги; да получат търсената информация от експерта, избирайки най-краткия път за комуникация; да обсъждат идеи с екипа;

- Над 10% от Fortune 100 компаниите използват социалния софтуер за бизнеса N 1 според доклада на IDC.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics