27 септември, 2010

Collaboration in the Enterprise Report


E2.0Pros изследване за изполването на Social Collaboration инструментите:
Optimized-E20PROS-Collaboration-in-the-Enterprise-Report-June-July-2010.pdf (application/pdf Object)

В доклада можем да намерим доста любопитни факти. Ето някои от тях:
- Най-често използвани social collaboration technologies - shared calendars, shared documents, project management, blogs, wikis...
- Най-често използваните "неофициални" social collaboration инструменти в организацията - Micro-blogging, social networks, rss feeds, video conference, blogs...
- Топ причини за внедряване на social collaboration technology - increased productivity, increased ability to find people, increased cost savings, less travel expenses...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics