30 септември, 2010

За какво да използваме и неизползваме Social Software for Business?
Социалният софтуер за бизнеса би донесъл стойност за организацията само ако служителите знаят как да го използват. от една страна това включва целите, които си е поставила организацията преди да внедри социалният софтуер за бизнеса, а от друга участието на самите служители в ежедневния социален живот на компанията.

В голямата си част компаниите създават правилник за ползване на социалния софтуер за бизнеса, в който са включени точките какво мога и какво не мога да поравя в социалната мрежа за бизнеса. Очевидно е, че не мога да се "дъжа" и пиша както "правя" във Facebook, например.

Какво мога да правя?
- да разказвам какво правя, с какво се занимавам, какво съм свършил, в кой проект участвам, на кой семинар съм в момента и пр. По този начин колегите все повече научават за нас, знаят с какво можем да им помогнем и лесно ни откриват. освен това така изграждаме личния си бранд.
- Когато попадна на нещо стойностно, да коментирам, да оценям, да споделям, да препращам с помощта на линк ипр. Така ценното съдържание, ще "отиде" при този, който има нужда от него.
- Да питаме и задаваме въпроси. да позволим колегите да ни помогнат в нещо, което не знаем.
- Да говорим за нещата, които се случват в компанията. Това включва - дискусии за партита, ваканиции, събития, кампании, важни моменти от живота на компанията и пр.
- Да създадем място за хумор, където в свободното си време дасе посмеем. Работата винаги върви по-добре, когато се върши с усмивка.


Какво да не правим?
- Да не сплетничим, клюкарстваме...
- Да не се хвалим
- Да не даваме необмислени коментари и такива, които не можем да подкрепим с доказателство

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics