27 септември, 2010

Is your Company Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity


10-те критерия обхващат не само използването на social collaboration решенията, но и интегрирането на портално решение, което да обхваща всеки аспект от бизнеса.
How to tell if your Company is Advanced: 10 Criteria Of Social Business Maturity « Web Strategy by Jeremiah Owyang | Social Media, Web Marketing:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics