27 април, 2009

ROI of enterprise 2.0 social networkingТъй като компаниите постоянно задават въпроса за ROI от web 2.0/ enterprise 2.0, има и доста отговори по въпроса- едни задоволителни, а други не чат токова. Попаднах на една статия в zdnet, която няма конкретни цифри, но доста полезни мисли, които трябва да с еимат предвид. Ето откъси, които съм подбрала:
  • Many IT solutions (think e-mail or service-oriented architecture) are general purpose and tend to be indirect and create value only after traveling through an indirect chain of cause and effect to enable a positive business outcome.
  • Many IT solutions (think e-mail or service-oriented architecture) are general purpose and tend to be indirect and create value only after traveling through an indirect chain of cause and effect to enable a positive business outcome.
  • Innovation often comes from where you least expect it and harnessing collective intelligence, the core principle of Web 2.0 as well as Enterprise 2.0, is the very art of eliciting value from emergent systems such as the Web and our intranets. That this value is forming the bulk of the networked economy (open source software, social networks, social media sharing, etc.) is one of the signature lessons of the era of open business models and 2.0
Кои са причините enterprise 2.0 да има трудно "доказуеми" ROI?
  • Еми това, че Enterprise 2.0 има широк спектър на действие или това, че обхваща всичко от имейл до управление на документите и споделяне на знания. А от другата страна стои факта, че днешните организации работят с толкова много и разнообразен софтуер, че им е трудно да оценят стойността.... затова в този конкретен случай най-важното при внедряването и избора на софтуер са няколко фактора: гъвкавост, възможност за надграждане и съместимост с различни операционни сситеми.
  • втората причина се крие в самата организация или по-конкретно - организационната й структура и възприетата култура.
  • Последната, разбира се, е свързанана с ROI. Но тук трябва да се отчете важния факт, че: "Assets that are intangible, such as knowledge, social capital, and situated technology — which Enterprise 2.0 is primarily focused on — rarely have direct impact to financial outcomes such as revenues and profits. Its their downstream effects that generate the most value to the business."
Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics