28 април, 2009

Social Web FutureЗародишът на Social Web е започнал още през далечната вече 1995г... Натъкнах се на интересна статия - доклад за ерите при social networking.
Въпреки че нямам достъп до пълния репорт, приложените картинки говорят сами по себе си. А обощено всички звучи така:
Социалният опит за всеки човек е различен, защото в различните социални мрежи ,той се предствя по различен начин - има различни "identities". Това скоро ще се промени тъй като уеб пространството отива към обединение на различните социални мрежи или поне интеграцията им - т.нар. shared social experience. Това от своя страна ще засили Общностите, които на свой ред ще определят бъдещите продукти и услуг
Ето ги и самите ери:
1) Social Relationships: Хората се свързват и споделят информация
2) Social Functionality: Социалните мрежи функционират като операционни системи;
3) Social Colonization: Всеки опит може да бъде социален;
4) Social Context: Персонализирано и конкретно съдържание;
5) Social Commerce: Общностите определят какви ще са продуктите и услугите.

Според графиката сега е Colonization ерата, като през 1013 ще завирши със social commerce.

А къде се намираме ние в тази графика. За мен ние все още сме на пъривя етап, правейки крачка наред към Social Functionality ерата.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics