07 април, 2009

UC2? Web 2.0?Днес, понеже от два, три дни не бях се ровила из Lotus Planet, попаднах на една интересна стия, която за мое съжаление.... се оказа, че има доста за четене...
Тъй като малко или много съм обвързана с Lotus и идеите за Unified Collaboration and Communication и тъй като съм почитател и потребител на Web 2.0, ми стана интересна статията за това дали UC2 и Web 2.0 са "приятели или съперници".
Както Ви казах има доста какво да се чете, защото по темата са обързани освен IBM и Microsoft, и Cisco, Avaya... и т.н.
Ето тук ще можете да откриете по-важните постове, а ако намерите и други, добре дошло.

И така по темата...
За мен... UC2 и Web 2.0 са две взимодопълващи се "неща" - едното не може без другото. Ако една копания е внедрила една наистина добра платформа за онлайн комуникации... то, тя малко или много мисли по-напред от конкурентите си и е осъзнала "benefits" от UC2.
Web 2.0 е следващата стъпка. Няма компания, в която някой от служителите да не ползва някоя от публичните социални мрежи...? Ако има кежете...? Какво включва Уеба.... общности, профили, туитове или микроблогване, статуси, блогове, споделяне на бързи връзки и пр.
За какво служат UC2 и Веб 2.0? Естествено, задоволяват различни нужди, но крайната цел е по-добра и продуктивна съвместна работа. Затова е важно двете да могат да се интегрират отколкото едното да продължава да добавя нови и нови функционалност и така да .. се превърне... в ... ?
Интереснa е таблицата по-долу, показваща какво ще стане при интеграцията на едното с другото и кое ще надделее като функционалност, която ще се използва най-много:

Unified Communications

Web 2.0 / Enterprise 2.0

Интеграцията

Instant Messaging, Persistent Group Chat

Social Messaging / Micro-blogging

IM ще продължи да се използва за обсъждане на по-конкретни неща. „Social Messaging” ще вземе функциите на „Persistent Group chat”. IM ще замени „direct messaging” инструмента.

Presence, Rich Presence

Activity Streams, Geolocation

Нотификации остават като информатор за „наличността” на служителя за комуникация. “Activityсе разводнява, а „Geolocation” заема все по-водещо място в т.нар. „advanced” нотификации.

"Buddy List"

Social Graph and "Follow"

“Buddy list” ще се замести от т.нар. социални графики и "follow" функциите на „social networking„ платформите.

Directory-based Profiles

Social Network Site Profile

Фокуса за потребителските профили ще бъдат Профилите от „social networking„ платформите.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics