02 декември, 2009

eMarketing GuideЕто новата ми книжка: eMarketing - the essential guide to online marketing :)
По нея ще се готва за изпита на Quirk eMarketing.

Какво е предимството на книгата? На много прост език са описани всички съставни части на eMarkeitng-а - като се започне с имейл маркеитнга, мине се през SEO, SEM, PPC и affiliate marketing и се стигне до webPR, website development, mobile marketing пр.
Ако желаете да я прочете можете дори да си я свалите от тук.
А ако искате да имате сертификат по eMarketing, можете да вземете изпита на Quirk.


Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics