04 декември, 2009

Трите въпроса за Enterprise 2.0???


Днес следобедно се ровех из блоговете и се натъкнах на една презентация за Enterprose 2.0 в slideshare.
Три от слайдовете ми направиха впечатление, т.е. хареса ми добре синтезираната информация за това:
- Какво кара компаниите да преминат към Enterprise 2.0?
- Кои са основните пречки при преминаването към Enterprise 2.0?
и
- Кои хора в организацията push-ват Enterprise 2.0 идеите в организацията?

Нека да разгледаме по-отблизо:
Какво кара компаниите да преминат към Enterprise 2.0?Прави впечатление първото място - Foster Innovation. Аз бих го кръстила Foster New Creative and Useful Ideas. Да, вътрешната корпоративна мрежа дава тласък на хората да освободят мисленето си и да споделят и коментират това, което искат когато и където искат (т.е., когато им дойде музата :))
Второто място е отредено на Знанието. Тук обаче говорим за фактора време. Защото натрупването на Знанието изисква време.
Третото място и Продуктивността! За мен този фактор трябва да заеме дори първо място, заедно с разходите. (тук, разбира се, влияние оказва големината на компанията, държавата, в която се намира и пр.)Интеграцията на, нека го кажем на по-прост език, по-ефективни онлайн канали за съвместна работа и комуниакция, директно се отразява върху продуктивността на служителя, а от там на разходите.
Обобщено: Продуктивността и съкращаването на разходите са факторите, които биха накарали една компания да премине към Enterprise 2.0.

Кои са основните пречки при преминаването към Enterprise 2.0?За България две от основните причини компаниите все още да странят от Enterprise 2.0 са:
- Страхът от новото и навикът да се работи по стария добър начин.
- Организационната култура.

Кои хора в организацията push-ват Enterprise 2.0 идеите в организацията?Силно се надявам това да важи и за България.:)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics