06 октомври, 2010

Как компаниите се възползват от Web 2.0?
McKinsey Global са направили изследване измежду 1700 executives на тема Web 2.0. Основният въпрос, отправен към респондените бил": Каква е стойността на Web 2.0 приложенията за компанията? Разглеждат се три сценария - приложение на Web 2.0 в организацията, приложение извън организацията за връзка с клиенти и приложение извън организацията за връзка с доставчици, партньори и експерти.

Резултати от изследването при използване на Web 2.0 в организацията:

Какви резултати е показало изследването във връзка използванеотна Web 2.0 в организацията?
1. По-бърз достъп и споделяне на знание.
2. Съкращаване на разходите за комуникация.
3. По-бърз достъп до експерти в организацията.
4. Съкращаване на разходите за транспорт.


Кои са най-често използваните Web 2.0 инструменти вътре в организацията?
1. Video sharing.
2. Блогове.
3. Social netwroking - свързване между хората.
4. Уикита - създаване, редактиране и управление на съдържание.
5. Podcasts.
6. Оценка на публикациите.
7. Тагване.
8. Възможности за комуникация peer-to-peer.
9. Microblogging.
10. Използване на композитни приложения - mashups.


В кои сфери на бизнеса приложението на Web 2.0 решенията работят най-много за работата в компанията?
1. Високотехнлогични и телеком - 75%
2. Бизнес, адвокатски, професионални услуги - 62%
3. Производство - 52%
4. Финансов сектор - 51%До каква степен Web 2.0 приложенията се изпозлват в организацията?

1. Използвам 3 или повече Web 2.0 приложения - 72%
2. Повече от 31% от служителите използват поне 1 Web 2.0 приложение


Как компаниите се справят с усвояването на Web 2.0 услугите в организацията?
1. 75% интегрират Web 2.0 услугите в изпълнението на ежедневните задачи на служителите.
2. 59% от лидерите заемат ключова роля в усвояването на Web 2.0.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics