29 октомври, 2010

Моделите на работа в Enterprise 2.0


Вече има и куросове, които да ни обучават на Enterprise 2.0! (не мога да повярвам, но сигурно има смисъл), а именно как да работим с уикита, блогове, mashups, социални мрежи, feeds, collaboration и пр. И какви са worker models в Enterprise 2.0?:)
Освен това накрая на курса получаваме:
- List of applicable standards and guidelines
- List of recommended reading (e.g., Wikinomics, Everything is Miscellaneous, Net Work)
- List of Enterprise 2.0 solutions providers
- List of blogs, wikis, feeds relating to Enterprise 2.0
- List of court cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- List of business cases where Enterprise 2.0 was a significant issue
- Glossary of Enterprise 2.0 terms and acronyms


AIIM Enterprise 2.0 Practitioner Online Course

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics