14 октомври, 2010

Business is Ready for Social Software! The #6 reasons why?


Все повече започва да се шуми около социалния софтуер... Да, Facebook е hype-ът, LinkedIn, XING са бизнес социалните мрежи, а Yammer, Mahara, Elgg, Social ABC - безплатни :) социални networking решения за бизнеса. Разбира се, за компаниите, които държат на себе си - защита на данни, on-premise инсталация, допълнителна настрока и пр., съществуват и платени такива в лицето на Jive, Lotus Connections, Telligent, Socialtext...


Но нека разгледаме причината, поради която бизнеса все повече започва да се нуждае от social software for business:

1. Промяната в начина на работа - глобални компании, компании със сложна дистрибутивна структура, сливания между компании, коет опоражда нуждата от съвместна работа.

2. Всяка компания иска да се развива, расте и предлага нови продукти и услуги. От къде обаче идват идеите за развитие и нови продукти? - от служителите, бизнес партньорите, клиентите..., а за да "дадат" идеиите си те трябва да са свързани и да са осигурени съответните инструменти за комуникация, връзка, споделяне и пр.

3. По-умен начин за съвместна работа. E-mail vs Wiki Collaboration.

4. Промяна в начина на работа при поколенията. Новото поколение иска да е винаги онлайн, работи в екип, споделя...

5. Знанието къде е? 80% от знанието се намира в главите на служителите. Заминат ли си те, заминава и знанието от организацията. (според изследване на Forrester)

6. Необходимост от достъп до информация независимо от времето и мястото.Inspiration from: Social Networking in Enterprise by Manfred Stander

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics