15 октомври, 2010

Burton report за проблемите около social networking adoption в компаниятаИнтересен доклад на тема social networking adoption в компанията са публикуали от Burton Group. (макар и от миналата година, е доста актуален именно за България)
Темата може да се обобщи така: Внедряването на SN в организацията е доста примамливо решение, но преди да се стигне до това пред компаниите възникват доста въпроси. Въпроси, които в по-голямата си част засягат организационната култура и културата като цяло в организацията (проблеми като: business case, metrics, policies and controls, roles and responsibilities, employee participation models, and cultural dynamics), а не технически въпроси.

Ето какво казва Mike Gotta: "...the challenge rests in addressing cultural barriers. Some workers, particularly Baby Boomers, might not feel the same predisposition to the technologies in the enterprise"


Защо възникват тези проблеми?... защо компаниите се колебаят при използването на Social Networking-а? Част от отговорите на тези въпроси се крие в това, че тези компании нямат достатъчна информация за това каква е целта на Social Networking за организацията. Е, определено целта не е същата като тази на Facebook .:) но тези, които взимат решение или хората, които ще трябва да я ползват познават публичните социални мрежи и не желаят да излагат както личната, така и корпоративната информация на риск.

Друга част от служителите в организацията пък не знаят и не познават как точно тази технология ще им реши проблемите и не могат да измерят в цифри "печалбата" от използването на Social Networking. Например, CFO, който иска перфектия ROI... не може да измери възвръщаемостта на SN... Той не може точно да измери стойността на уиджетите, например. За подробности виж статията: Как да измерим стойността на социалната мрежа за бизнеса?

Доброто възприемане на Social Networking в компанията зависи от това да се открият правилните хора, които са иноваторите ... Но дори и да се открият и да започнат да използват социалната мрежа, не е гаранция, че останалите служители ще ги последват... - "Петте стъпки в усвояването на Social Software for Business."


Корпоративната култура!!! Social Networking позвoлява решенията да се взимат колективно, а ако компанията е свикнала да взима решения по отдели... т.е. по нива... в този случай внедряването на Social Networking става мисия невъзможна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics