29 октомври, 2010

Worker models за Enterprise 2.0
С развитието на технологиите се променя и начина на работа на служителите. От AIIM дават стъпките през, които е минал служителя (съответно начина на работа и използваната техология), за да достигне до Enterprise 2.0.

Enteprise 1.0:
- Islands of Me: В работата характерни са - протекционализмът, изолацията, йерархичното управление. Технологията - отделни неинтегрирани приложения, ръчна интеграция, несподелени "библиотеки".

- One-way Me: Начин на работа - еднопосочно (почти насилствено) споделяне, затворени общества, в които ако искаш да членуваш, трябва да спечелиш доверието, дирижирани екипи.технологията - отделни работни процеси, полусподелени "библиотеки", communication-насочени канали.

- Team Me: Начин на работа - споделени "библиотеки", екипите започват да играят важна роля, служителите започват да търсят знание, cross-team съвместна работа, вътрешен канибализъм, изключително насочени навътре, зачитат се най-добрите практики. Технология - формиране на интранет и екстранет, работа в екип, интегрирани работни модели.

Enterprise 1.5
- Proactive Me: Начин на работа - push-pull (искане и даване), модулно споделяне на информация, полуавтоматизирана работа в екип. Технологията - уеб персонализация, портали и dash-бордове, B2B пазари.

- Two-way Me: Начин на работа - проактивно създаване на Общности, ръководството има интерес да управлява знанието, strategic collaboration, полупрозрачност. технологията - SOA, social networking, таксономия, open source.

- Island of Me: Начин на работа - социално отворени, формиране на виртуални екипи, фокус върху B2C. технологията - SOA, модулни приложения с възможност за настройка, съвместна разработка на съдържание, използване на социален софтуер.

Enterprise 2.0
- Extended Me: Начин на работа - прозрачност, възможност за настройка, активно участие (съпрочастност) в работата, винаги на линия. технологията - интеграция, модулно програмиране, внедряване на социален софтуер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics