10 декември, 2010

5 причини да насърчаваме "collaboration" разговорите в организацията


Разговор=единица знание


В един неформален разговор между колеги, който се провежда в уики или форумите, може да бъде открито много повече знание. Това е така, защото служителите "разговарят" в среда, която предразполага, която не ги застрашава, която предлага нужните инструменти. След това е много по-лесно да се осъществи контакт с експертизата, която се търси.

Управление на знанието=откриване на съдържание под различна форма


Когато търсим отговор на въпрос първото нещо, което правим е да отворим интернет браузъра. Друг начин е да попитаме - ако знаем кого. Решенията за съвместна работа в лицето на социалния софтуер за бизнеса и инструменти като уикита, блогове, файлове-документи са т.нар. начална точка, от която потребителят може да тръгне. С помощта на search той намира отговор на въпросите си, информация под различна форма и знанието.

Разговорът под формата на диалог носи по-голяма стойност


Когато служителите имат на разположение инструменти като блогове, уикита, форуми, корпоративен чат, микроблогинг и пр. разговорът протича под формата на диалог и носи по-голяма стойност за служителите. Това е така защото служителите:
- получават обратна връзка
- комуникират в реално време, онлайн
- в диалога се ражда истината и отговорите на въпроси

Посредством диалог ръководителите ангажират/приобщават служителите към "живота" на компанията. Блоговете са инструментът, който помага това да се случи.Социалната мрежа за бизнеса помага на ръководителите реално да оценят приноса на служителите за развитието на компанията и да дадат обратна връзка за работата им в реално време. Това стимулира, мотивира, насочва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics