07 декември, 2010

Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project


Полезна статия за тези, които мислят да внедрят социален софтуер за бизнеса в компанията. Статията разяснява 5-те вида служители, които е желателно да имате, за да бъде проектът успешен. Това са:
1. Social Software guru, който познава социалния софтуер като цяло, познава и компанията... в крайна сметка той най-добре ще може да каже как социалният софтуер за бизнеса ще се "смеси" с установените бизнес процеси в организацията.

2. Installer and Configure guru - внедряването на социален софтуер за бизнеса няма как да мине без системния администратор:)

3. Champion - шампионът е човекът, който разпространява идеята за социалния софтуер за бизнеса в организацията. Той говори за нея, убеждава колегите си и намира хората, които ще дадат живот на новия софтуер, ще намерят най-доброто му приложение.

4. SMEs - subject matter expert. Това е човекът, който управлява общността

5. Hubs - главните действащи лица. ... бързо влизат в контакт с хората, разбират кой какво знае, какво ще стане ако... и т.н. Това са хората, за които се сещаме, когато закъсаме и имаме нужда от помощ.Top 5 Most Valuable People on a Social Software Project | Portal Solutions Blog

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics