11 декември, 2010

Social tools within law firms


Как социалният софтуер за бизнеса помага на адвокатските кантори и хората, които се занимават с право?Steve Perry е консултант и споделя, че първоначално внедряването на социалния софтуер за бизнеса се свързва с много рискове, несигурност във връзка защитата на информация, губенето на време в разучаване на новата технология и пр.... все неща, с които компаниите се борят при всяко нововъведение.

След внедряване на социалния софтуер за бизнеса в адвокатските кантори, основните предимства, от които служителите се възползват са:

Steve споделя трите уроци, коит ое научил при внедряването на социалния софтуер за бизнеса в правния сектор:

* Новите служители навлизат по-бързо в работата, защото имат достъп до информацията, терминологията и добрите практики, с която борави кантората - I established a 'tight loose' approach. There are some things you need to grip tightly like the corporate look and feel/branding along with the high level taxonomy but then leave many areas loose and flexible so people experiment and try things out to see what works for them. You don't always know how it's going to be used and you can be pleasantly surprised with how creative people can be. Very quickly you find that some good practices start to emerge which become the standard way of working


* Преди внедряването на софтуера, ръководителите и компанията консултант трябва да са изградили стратегия и да следват изпълнението на поставените задачи. Ръководствата за употреба и обучението имат съществено значение за успеха. - този урок важи не само за правния сектор


* Очакванията от проекта не трябва да надвишават реално изпълнимите цели


Rolling out social tools within law firms :: Blog :: Headshift

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics